Home Page / Find Your Therapist / Kirsi Friman

Kirsi Friman

Psychotherapist, Nurse, Solution-oriented
Helsinki, Kamppi
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
Olen psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen). Lisäkoulutuksina mm. kognitiivinen psykoterapia, skeematerapia, psykodynaaminen psykoterapia ja mindfulness-taidot. Työskentelen asiakassuhteessa integratiivisella työotteella.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Mindfulness

About me as a therapist

Terapeuttina koen olevani rauhallinen, läsnäoleva ja aktiivinen mutta myös tilaa antava. Pyrin ymmärtämään asiakkaan kokemusmaailmaa, että hän kokee tulevansa kuulluksi. Pyrin avoimen ja tukivan ilmapiirin luomiseen. Minulla on pitkäaikainen työkokemus eri ikäisten ihmisten parissa terveydenhoitoalalla. Terapeuttina koen tärkeänä huomioida elämänkaarinäkökulman.

About my therapy sessions

Yksilöterapiassa on tärkeää luoda turvallinen ja luottamuksellinen yhteistyösuhde. Psykoterapian tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa hänen lähtökohdistaan ja muutostarpeistaan. Tuen ja tarjoan erilaisia näkökulmia yhdessä pohdittavaksi, myös uusien ajattelu- ja suhtautumistapojen löytymiseksi terapiatyöskentelyn eri vaiheissa. Työskentelyssä pyritään lisäämään asiakkaan itseymmärrystä ja saamaan omat vahvuudet esille. Terapiatyöskentely on pääasiassa keskustelua. Kotiharjoitteet ovat mahdollisia uusien taitojen vahvistamiseksi asiakkaan näin toivoessa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Challenging life situation Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients
First session price

100.00

Regular session price

100.00

Pricing details