Home Page / Find Your Therapist / Katriina Pihlava

Katriina Pihlava

Psychotherapist, Public health nurse, Family therapy
Turku, Läntinen keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Children under 13y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Toivoisin voivani olla Sinulle sellainen psykoterapeutti, jota on helppo lähestyä, jolle on helppo puhua ja jonka vastaanotolla koet tulevasi kuulluksi ja ymmärretyksi. Toivon, että saat minulta tukea, apua ja erilaisia näkökulmia juuri siihen pulmaan, jonka takia tulet vastaanotolleni. Tervetuloa!
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Couple therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Pidän asiakastani oman elämänsä asiantuntijana, siksi arvostan asiakkaani omia tunteita, ajatuksia ja kokemuksia. Olen läsnäoleva, kuunteleva ja rauhallisuudessanikin aina aktiivinen. Osaan tarvittaessa olla myös suora, koska ajattelen ettei "hyssyttely" vie asiakastani prosessissaan eteenpäin. Vahvuuteni ovat lämmin ja rento suhtautuminen, luotettavuus ja vastuullisuus. Haluan ottaa asiakkaani tasapuolisesti huomioon ja huolehtia siitä, että jokainen tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Yhdistelen terapiatyössäni voimavarakeskeistä, psykoanalyyttistä sekä luovan systeemistä taustafilosofiaa. Suosin työskentelyssäni eniten perinteistä keskustelua, mutta sen lisäksi ja asiakaani niin toivoessa käytän myös erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Niitä ovat mm. erilaiset kirjalliset tehtävät, kortit, pelit, musiikki, leikki, rentoutuminen, piirtäminen, valokuvat, videointi ja kirjoittaminen.

About my therapy sessions

Voimavarakeskeinen psykoterapia on luonteeltaan lämmintä, ihmisläheistä ja asiakkaan voimavaroja tukevaa. Asiakas itse päättää keskustelunaiheista sekä määrittelee, haluaako käydä terapiassa pelkästään yksin vai olisiko hänelle hyödyllistä ottaa myös perheenjäseniä tai esim. ystäviä mukaan keskusteluun. Asiakas myös määrittelee itse tavoitteensa ja suunnittelee yhdessä terapeutin kanssa, kuinka usein ja kuinka pitkään terapiassa on hyvä käydä. Keskustelu on dialogista vuoropuhelua, jolla pyritään parantamaan asiakkaan hyvinvointia. Istunnoilla siis pääasiassa puhutaan, mutta sen lisäksi (ja puhumisenkin edistämiseksi) käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä (ks. yllä).

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Olen koulutukseltani sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, erityistason voimavarakeskeinen perheterapeutti, psykoterapeutti, paripsykoterapeutti, voimavarakeskeinen työnohjaaja ja seksuaalineuvoja. Työkokemusta minulla on avosairaanhoidosta, sairaaloista, terveydenhoitajan vastaanotoilta, kolmannelta sektorilta (yhdistystoiminta) sekä omasta yrityksestäni. Hoitoalalla olen aloittanut viime vuosituhannen puolella eli 1989. Yrittäjänä aloitin v. 2010. Psykoterapeuttina olen tehnyt töitä yksilöiden, pariskuntien ja perheiden kanssa kaikenlaisissa pulmatilanteissa. Työnohjaajana minulla on kokemusta yksilö-, pari-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjauksista.

Client group

Psykoterapiaan hakeudutaan monista eri syistä, joita voivat olla esim. masennus, ahdistus, pelot, jännittäminen, vaikeudet ihmissuhteissa, keskittymisvaikeudet, univaikeudet, muistiin liittyvät vaikeudet, erilaiset traumaattiset kokemukset, työuupumus, väkivalta, itsemurha-ajatukset, epämääräinen paha olo, arvottomuuden tunne, toivottomuus, epävarmuus, paniikkihäiriö, syömishäiriö, alkoholiriippuvuus, huumeriippuvuus, peliriippuvuus, seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvät asiat, parisuhteen vaikeudet, huoli läheisestä tai mikä tahansa muu elämänlaatua heikentävä asia. Terapiaan voi tulla missä tahansa asiassa, joka painaa mieltä, josta on hyvä keskustella ja johon on hyvä saada erilaisia näkökulmia. Asiakaskuntani koostuu siis hyvin erilaisista ja eri ikäisistä ihmisistä, joiden kaikkien kokemukset ovat mielestäni inhimillisiä ja ymmärrettäviä. Nuorin asiakkaani on ollut muutaman viikon ikäinen ja vanhin yli 90-vuotias.

Additional information

Minulla on Kela-pätevyydet nuorten ja aikuisten perheterapiaan sekä pariterapiaan. Kaikki nämä luetaan kuntoutuspsykoterapioihin. Perheterapia tarkoittaa sitä, että sinulla on mahdollisuus ottaa istuntoihin mukaan myös läheisiäsi. Ota yhteyttä niin kerron lisää perheterapiasta!
Jos haluat käydä pelkillä yksilökäynneillä, sinun täytyy maksaa käynnit omasta pussistasi. Kelan yksilöterapiaan minulla ei siis ole pätevyyttä vaikka iso osa asiakkaistani käykin yksilökäynneillä.

First session price

75.00

Regular session price

80.00

Pricing details

Psykoterapiassa on ensiarvoisen tärkeää, että asiakas voi luottaa terapeuttiin ja kokee, että tämän kanssa on hyvä ja helppo työskennellä. Siksi terapia kannattaa aloittaa tutustumiskäynnillä. Tutustumiskäynti ei velvoita asiakasta sitoutumaan pidempään terapiajaksoon. Tutustumiskäynnin hinta on 75 € / 45 min.