Home Page / Find Your Therapist / Katja Valjus

Katja Valjus

Psychotherapist, Psychologist, Couple therapy
Helsinki, Kallio
Finnish
Customer Groups
Couples Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Olen psykologi ja voimavarakeskeisen perhe- ja pariterapian psykoterapeutti. Tarjoan pariterapiaa vastaanotollani Kalliossa perjantaisin päiväsaikaan. Vastaanotolla toteutettavan terapian lisäksi tarjoan myös videoterapiaa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Recource-oriented family therapy
About me as a therapist

Terapiatyössä keskeisiä arvojani ovat asiakkaideni kunnioittaminen ja tasavertainen kohtaaminen. Terapeuttina tuen ihmisiä löytämään heidän itsensä näköisiä vastauksia koskien hyvää elämää ja ihmissuhteita. Suhtaudun avoimesti vastausten moninaisuuteen. Pyrin luomaan turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin, jossa vaikeidenkin ajatusten ja tunteiden esille tuominen on mahdollista. Toimivan yhteistyösuhteen luominen on keskeinen tekijä myös terapian hyödyllisyyden kannalta.

About my therapy sessions

Työskentelyn tavoitteet ja pituus määritellään yhdessä asiakkaiden toiveiden mukaan. Pyrin luomaan ilmapiirin, jossa on mahdollista kuulla toista ja tulla myös itse kuulluksi. Haluan tutkia asiakkaitteni kanssa myös heidän elämänhistoriaansa ja siinä olleita tapahtumia. Työskentelyn pääpaino on kuitenkin siinä, miten nämä asiat tänä päivänä vaikuttavat heidän elämäänsä ja miten näiden asioiden kanssa olisi hyvä olla nyt sekä tulevaisuudessa, jotta elämä voisi olla mahdollisimman hyvää. Pyrin olemaan tukena siinä, että pulmat eivät jumiudu.

Issues often worked with
Sexual problems Challenges in parenting Relationship problems
My professional background and knowledge

Pohjakoulutukseltani olen psykologi. Minulla on yli kymmenen vuoden kokemus työskentelystä lapsiperheiden parissa eri toimialoilla (koulu, neuvola, perheneuvola). Työssäni olen huomannut, miten tärkeää parisuhteen hyvinvointi on yksilön itsensä, lasten ja koko perheen hyvinvoinnin kannalta. Yleisemminkin minua kiinnostaa eri perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen tukeminen ja olen vahvistanut osaamistani lisäkouluttautumalla. Olen kouluttautunut perhe- ja pariterapian psykoterapeutiksi. Tämän lisäksi olen perehtynyt lasten ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen havainnointiin ja hoitoon (MIM-havainnointi ja Theraplay-vuorovaikutushoito).

Client group

Tarjoan terapiaa pareille, jotka toivovat tukea elämäntilanteeseensa ja ovat halukkaita tutkimaan yhdessä mahdollisia muutoksia suhteessaan.

First session price

130.00

Regular session price

130.00

Pricing details

Pariterapiakäynnin hinta on 130 e/ 75 min. Pariterapiassa käynnit ovat tavallisesti 2-4 viikon välein, joskin tapaamistiheys sovitaan aina yksilöllisesti tarpeiden mukaan. Myös yksittäisen pariterapiakäynnin varaaminen on mahdollista.