Home Page / Find Your Therapist / Katja Valjus

Katja Valjus

Psychotherapist, Psychologist, Couple therapy
Helsinki, Kallio
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Olen psykologi ja voimavarakeskeisen perhe- ja pariterapian psykoterapeutti. Tarjoan sekä pariterapiaa että perheterapiaa vastaanotollani Kalliossa. Tarjoan myös yksilöllistä keskustelutukea niille, jotka haluavat pohtia ihmissuhteitaan tai elämäntilanteeseensa liittyviä asioita.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Recource-oriented family therapy
About me as a therapist

Terapiatyössä keskeisiä arvojani ovat asiakkaideni kunnioittaminen ja tasavertainen kohtaaminen. Terapeuttina tuen ihmisiä löytämään heidän itsensä näköisiä vastauksia koskien hyvää elämää ja ihmissuhteita. Suhtaudun avoimesti vastausten moninaisuuteen. Pyrin luomaan turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin, jossa vaikeidenkin ajatusten ja tunteiden esille tuominen on mahdollista. Toimivan yhteistyösuhteen luominen on keskeinen tekijä myös terapian hyödyllisyyden kannalta.

About my therapy sessions

Työskentelyn tavoitteet ja pituus määritellään yhdessä asiakkaiden toiveiden mukaan. Pyrin luomaan ilmapiirin, jossa on mahdollista kuulla toista ja tulla myös itse kuulluksi. Haluan tutkia asiakkaitteni kanssa myös heidän elämänhistoriaansa ja siinä olleita tapahtumia. Työskentelyn pääpaino on kuitenkin siinä, miten nämä asiat tänä päivänä vaikuttavat heidän elämäänsä ja miten näiden asioiden kanssa olisi hyvä olla nyt sekä tulevaisuudessa, jotta elämä voisi olla mahdollisimman hyvää. Pyrin olemaan tukena siinä, että pulmat eivät jumiudu.

Issues often worked with
Relationship problems Challenges in parenting Sexual problems Challenging life situation
My professional background and knowledge

Pohjakoulutukseltani olen psykologi. Minulla on yli kymmenen vuoden kokemus työskentelystä lapsiperheiden parissa eri toimialoilla (koulu, neuvola, perheneuvola). Työssäni olen huomannut, miten tärkeää parisuhteen hyvinvointi on yksilön itsensä, lasten ja koko perheen hyvinvoinnin kannalta. Yleisemminkin minua kiinnostaa eri perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen tukeminen ja olen vahvistanut osaamistani lisäkouluttautumalla. Olen kouluttautunut perhe- ja pariterapian psykoterapeutiksi. Tämän lisäksi olen perehtynyt lasten ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen havainnointiin ja hoitoon (MIM-havainnointi ja Theraplay-vuorovaikutushoito).

Client group

Tarjoan terapiaa pareille ja perheille, jotka toivovat tukea elämäntilanteeseensa ja ovat halukkaita tutkimaan yhdessä mahdollisia muutoksia suhteissaan. Tarjoan myös yksilöllistä keskustelutukea niille, jotka haluavat pohtia ihmissuhteitaan tai elämäntilanteeseensa liittyviä asioita.

Additional information

Pidän vastaanottoa torstaisin ja perjantaisin päiväsaikaan.

Vapaita aikoja tutustumistapaamiselle 20.6. Tämän jälkeen seuraavat vapaat ajat 18.-19.7. ja 8.8.->.

First session price

130.00

Regular session price

130.00

Pricing details

Pari- ja perheterapiakäynnin hinta on 130 e/ 75 min. Pari- ja perheterapiassa käynnit ovat tavallisesti 2-4 viikon välein, joskin tapaamistiheys sovitaan aina yksilöllisesti tarpeiden mukaan. Myös yksittäisen käynnin varaaminen on mahdollista.

Yksilökäynnin hinta on 130 e/ 75 min tai 100 e/ 60 min. Yksilökäyntiä varatessa ilmoitathan minkä pituisen käynnin haluat varata.