Home Page / Find Your Therapist / Katja Väänänen

Katja Väänänen

Psychotherapist, Nurse, Integrative
Etäyhteydellä koko Suomi,
Helsinki, Kamppi
Swedish Other Finnish
Customer Groups
Children under 13y Families Couples Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olen koulutukseltani integratiivinen pari- ja perhepsykoterapeutti, valokuvaterapeutti ja sairaanhoitaja. Vastaanotan yksilöitä, pareja ja perheitä. Tapaamisella keskustelemme luottamuksellisesti sinulle tärkeistä asioista. HUOM! Minulla on Kela-oikeudet vain pari- ja perhepsykoterapiaan.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Mindfulness

About me as a therapist

Olen psykoterapeuttina empaattinen, läsnäoleva, avoin ja aktiivinen, mutta kuitenkin tilaa antava. Haluan luoda turvallisen ilmapiirin, jossa on helppo tuoda asioita esille ja lähteä tutkimaan niitä yhdessä. Sairaanhoitajan pohjakoulutuksen myötä minulla on laaja kokemus sekä somatiikan että psykiatrian alalta Suomessa ja ulkomailla, mikä tuo syvyyttä myös psykoterapiaan. Minulla on kyky nähdä asioita laajemmassa kokonaisuudessa ja sen myötä pääsemme pohtimaan asioita monelta eri suunnalta.

HUOM! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Keskustelun ohella käytän erilaisia terapiamenetelmiä, näitä ovat esim. tunteiden tunnistaminen, itse- ja yhteissäätelykeinojen harjoitteet, perhehistorian tutkiminen, mindfulness, kognitiiviset menetelmät ja valokuvien käyttö. Olen integratiivinen psykoterapeutti, joten menetelmäni määräytyvät asiakaskohtaisesti. Istunnolla voidaan käsitellä muun muassa parisuhteeseen ja uupumukseen liittyviä kysymyksiä.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Obsessive-compulsive disorders Child welfare Pain related difficulties
My professional background and knowledge

Minulla on pitkä, laaja-alainen kokemus ja vankka osaaminen sairaanhoidosta ja terapiatyöstä kaiken ikäisten asiakkaiden parissa. Lisäkoulutuksia: dialoginen perheohjaus, dialoginen perhetyö, vanhemmuuden Oppi-ohjelma, mindfulness, DKT perheterapiassa.

Client group

Vastaanotolleni on tervetulleita kaiken ikäiset asiakkaat yksin tai yhdessä jonkun kanssa.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.