Home Page / Find Your Therapist / Katja Kleemola-Myyryläinen

Katja Kleemola-Myyryläinen

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Solution-oriented
Sipoo, Nikkilä
Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Teen ratkaisukeskeisellä viitekehyksellä psykoterapiaa, johon on mahdollista yhdistää myös eläinavusteisia vuorovaikutusharjoituksia joko koirien tai hevosten kanssa. Koulutukseltani olen erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, EASEL®Coach, sosiaalikasvattaja ja mielisairaanhoitaja.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen asiakkailleni aidosti läsnä, kuuntelen, kuulen ja arvostan heitä . Haluan antaa asiakkailleni jokaisella käynnillä kokemuksen ymmärretyksi tulemisesta. Voin aktiivisesti ehdottaa asiakkailleni ammatillisia näkemyksiäni ja asiakkaat itse päättävät, mitkä niistä heille sopivat. Käytän työssäni myös erilaisia psykoedukatiivisia työkaluja, jotka auttavat asiakkaitani paremmin ymmärtämään omaa tilannettaan.

About my therapy sessions

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on hoitomenetelmä, jonka avulla etsitään ratkaisuja asiakkaan elämänvaikeuksiin hyödyntämällä hänen osaamistaan ja voimavarojaan. Painopiste on asiakkaan asettamissa tavoitteissa ja keinoissa niiden saavuttamiseksi. Keskusteluissa käsitellään asioita, jotka asiakas itse kokee itselleen tärkeiksi ja hyödyllisiksi. Menneisyyden vaikeuksiin etsitään uusia näkökulmia, joita voidaan käyttää tulevaisuuden voimavaroina.

EASEL®-työmuoto on sosioemotionaalisten tunnetaitojen vahvistamisen ohjausmenetelmä (experiential social emotional learning), jonka avulla asiakkaat kehittävät vuorovaikutus- ja tunnetaitojaan, joita he tarvitsevat tasapainoisten ihmissuhteiden luomiseen ja työ- ja kouluelämässä menestymiseen.

Eläinavusteisessa psykoterapiassa yhdistän terapiaprosessiin eläinavusteisen EASEL®-työmuodon, jonka vuorovaikutusharjoituksia tehdään työmuotoon koulutetun koiran/hevosen kanssa.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Bipolar disorder Child welfare Obsessive-compulsive disorders Personality disorders Psychotic disorders Eating disorders Seriously traumatized patients and dissociative disorders
My professional background and knowledge

Olen pitkään työskennellyt hoitajana HUS/HYKS Psykiatriassa, jossa olen hoitanut monenlaisia mielenterveyteen liittyviä sairauksia ja vaikeuksia. Psykoterapiayrittäjänä olen toiminut vuodesta 2009 ja vastaanotolleni ovat tervetulleita kaikenlaiset asiakkaat.

Client group

Vastaanotolleni ovat tervetulleita kaikenlaiset ja -ikäiset asiakkaat. Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajana toimin 16-67-vuotiaille asiakkaille.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Eläinavusteisen psykoterapian hinta ja kesto sovitaan erikseen.