Home Page / Find Your Therapist / Kati Kyyrö

Kati Kyyrö

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Couple therapy
Helsinki, Kamppi/Kaivopuisto
English Finnish
Customer Groups
Couples Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olen voimavarakeskeinen perhe- ja paripsykoterapeutti. Voit tulla vastaanotolleni yksin, pariskuntana, moniskuntana tai millä tavalla itse haluatkin suhteesi määritellä. Mahdollisuus myös videotapaamisiin. Vastaanottoni on Terapiatalo Quulla Kampissa sekä Helsingin Kaivopuistossa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Recource-oriented family therapy
About me as a therapist

Näen, että yksilöiden voima ja vastaukset ovat heissä itsessään ja tehtäväni terapeuttina on kutsua tutkimaan niitä avoimessa ja turvallisessa ympäristössä. Pyrin olemaan avara sekä moniääninen ja välttämään valmiita oletuksia elämästä tai oikeanlaisen elämän määrittelystä.
Koen ihmisyyden pitkälti rakentuvan suhteista ja suhteissa. Myös muodostuvan terapiasuhteen kautta on mahdollista havaita uusia mielen muutoksia ja liikettä kohti haluttuja tavoitteita. Koen muutoksissa olevan informaation tarkastelun merkitykselliseksi.

Sukupuolen moninaisuuden kysymykset sekä monisuhteisuus ovat aiheina minulle tuttuja ja tutkin niitä mielelläni asiakkaitteni kanssa. Voit tulla vastaanotolle yksin, pariskuntana, moniskuntana tai millä tavalla itse haluatkin suhteesi määritellä.

About my therapy sessions

Työskentelyn tavoitteet ja pituus määritellään yhdessä asiakkaan toiveiden mukaan. Pyrin luomaan ilmapiirin, jossa on mahdollista kuulla toista ja tulla myös itse kuulluksi. Haluan tutkia asiakkaiden kanssa myös heidän elämänhistoriaansa ja siinä olleita tapahtumia. Työskentelyn pääpaino on kuitenkin siinä, miten nämä asiat tänä päivänä vaikuttavat heidän elämäänsä ja miten näiden asioiden kanssa olisi hyvä olla nyt sekä tulevaisuudessa, jotta elämä voisi olla mahdollisimman hyvää. Tavoitteena on, että pulmat eivät jumiudu.

Issues often worked with
Gender or Sexual-Identity Questions Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Challenges in parenting Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen toiminut Suomen Punaisella Ristillä vuodesta 2009. Työni sisältää pitkäkestoisia prosesseja, kuten myös akuuttien kriisien auttamistyötä, niin yksilöiden kuin perheidenkin kanssa. Perhetyön osaamiseni ulottuu myös vanhempien välisten suhteiden kanssa työskentelyyn. Työni on aina ollut terapeuttisen viitekehyksen omaavaa ja siksi syvempi osaaminen ihmissuhdetyöhön kannusti minua jatko-opintoihin. Olen toiminut myös kulttuuri- ja taidealalla, mistä johtuen käytän työssäni myös toiminnallisia menetelmiä. Uskon erilaisten keinojen voimaan auttamistyössä, ja tarvittaessa pyrin käyttämään niitä myös terapiaviitekehyksen alla.

Client group

Tarjoan psykoterapiaa suhteissa eläville, jotka toivovat tukea elämäntilanteeseensa ja ovat halukkaita tutkimaan yhdessä mahdollisia muutoksia suhteissaan sekä yksilöasiakkaita, jotka haluavat tutkiskella suhteitaan tai muita elämänsä teemoja.

First session price

150.00

Regular session price

150.00

Pricing details

Pari/monisuhdeterapiakäynnin hinta on alk. 150e. Pari/monisuhdeterapiassa käynnit ovat tavallisesti 2-4 viikon välein, joskin tapaamistiheys sovitaan aina yksilöllisesti tarpeiden mukaan.
Teen myös yksilöterapiaa. Yksilökäynnin hinta on alk. 70e. Myös yksittäisen terapiakäynnin varaaminen on mahdollista.

Halutessasi sopia tapaamisen, voit ottaa suoraan minuun yhteyttä profiilissani olevan yhteydenottolomakkeen kautta.