Home Page / Find Your Therapist / Kati Kyyrö

Kati Kyyrö

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Couple therapy
Helsinki, Kallio/Kaivopuisto
English Finnish
Customer Groups
Couples Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olen voimavarakeskeinen perhe- ja paripsykoterapeutti. Tarjoan suhdeterapiaa yhdessä työparini Katja Valjuksen kanssa. Tarjoamme myös videotapaamisia. Voit tulla vastaanotollemme yksin, pariskuntana, moniskuntana tai millä tavalla itse haluatkin suhteesi määritellä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Recource-oriented family therapy
About me as a therapist

Näen, että yksilöiden voima ja vastaukset ovat heissä itsessään ja tehtäväni terapeuttina on kutsua tutkimaan niitä avoimessa ja turvallisessa ympäristössä. Pyrin olemaan avara sekä moniääninen ja välttämään valmiita oletuksia elämästä tai oikeanlaisen elämän määrittelystä.
Koen ihmisyyden pitkälti rakentuvan suhteista ja suhteissa. Myös muodostuvan terapiasuhteen kautta on mahdollista havaita uusia mielen muutoksia ja liikettä kohti haluttuja tavoitteita. Koen muutoksissa olevan informaation tarkastelun merkitykselliseksi.

Sukupuolen moninaisuuden kysymykset sekä monisuhteisuus ovat aiheina minulle tuttuja ja tutkin niitä mielelläni asiakkaitteni kanssa. Voit tulla vastaanotolle yksin, pariskuntana, moniskuntana tai millä tavalla itse haluatkin suhteesi määritellä.

About my therapy sessions

Työskentelen paripsykoterapioissa työparini psykologi Katja Valjuksen kanssa. Työparityö mahdollistaa useamman eri näkökulman tuomisen mukaan keskusteluun. Työskentelyn tavoitteet ja pituus määritellään yhdessä asiakkaidemme toiveiden mukaan. Pyrimme luomaan ilmapiirin, jossa on mahdollista kuulla toista ja tulla myös itse kuulluksi. Haluamme tutkia asiakkaidemme kanssa myös heidän elämänhistoriaansa ja siinä olleita tapahtumia. Työskentelymme pääpaino on kuitenkin siinä, miten nämä asiat tänä päivänä vaikuttavat heidän elämäänsä ja miten näiden asioiden kanssa olisi hyvä olla nyt sekä tulevaisuudessa, jotta elämä voisi olla mahdollisimman hyvää. Tavoitteenamme on, että pulmat eivät jumiudu.

Issues often worked with
Processing my past Challenging life situation Depression/Anxiety Personal growth and development Sexual problems Challenges in parenting Gender or Sexual-Identity Questions Relationship problems
My professional background and knowledge

Olen toiminut kriisi- ja perhetyöntekijänä Suomen Punaisella Ristillä vuodesta 2009. Työni sisältää pitkäkestoisia prosesseja, kuten myös akuuttien kriisien auttamistyötä, niin yksilöiden kuin perheidenkin kanssa. Perhetyön osaamiseni ulottuu myös vanhempien välisten suhteiden kanssa työskentelyyn. Työni on aina ollut terapeuttisen viitekehyksen omaavaa ja siksi syvempi osaaminen ihmissuhdetyöhön kannusti minua jatko-opintoihin. Olen toiminut myös kulttuuri- ja taidealalla, mistä johtuen käytän työssäni myös toiminnallisia menetelmiä. Uskon erilaisten keinojen voimaan auttamistyössä, ja tarvittaessa pyrin käyttämään niitä myös terapiaviitekehyksen alla.

Client group

Tarjoamme työparini Katjan kanssa paripsykoterapiaa suhteissa eläville, jotka toivovat tukea elämäntilanteeseensa ja ovat halukkaita tutkimaan yhdessä mahdollisia muutoksia suhteissaan.
https://minduu.fi/fi/profiili/katja_valjus

Otan vastaan myös yksilöasiakkaita, jotka haluavat tutkiskella suhteitaan tai muita elämänsä teemoja.

First session price

130.00

Regular session price

130.00

Pricing details

Pari/monisuhdeterapiakäynnin hinta on 130 e / 90 min. Pari/monisuhdeterapiassa käynnit ovat tavallisesti 2-4 viikon välein, joskin tapaamistiheys sovitaan aina yksilöllisesti tarpeiden mukaan.
Teen myös yksilöterapiaa. Yksilökäynnin hinta on 70e/ 60 min. Myös yksittäisen terapiakäynnin varaaminen on mahdollista.

Halutessasi sopia tapaamisen, voit ottaa suoraan minuun yhteyttä profiilissani olevan yhteydenottolomakkeen kautta.