Kati Aalto

In education Nurse, Cognitive
Kotka, vain videovastaanotto
English Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen kokenut psykiatrian erikoissairaanhoidossa työskennellyt sairaanhoitaja ja tuleva sosiaalipsykologi. Olen kognitiivisen yksilöpsykoterapian koulutuksessa, valmistuminen 12/23. Otan vastaan asiakkaita etäyhteyden kautta ympäri Suomea.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
Additional Training

Crisis and traumas

About me as a therapist

Terapeuttina olen lämmin ja arvostava, mutta aktiivinen. Työskentelytapaani kuvaa parhaiten tutkiva yhteistyösuhde, jossa asiakas tunnistaa parhaiten oman elämänsä muutostarpeet ja tavoitteet, ja minä autan jäsentämään ja työstämään niitä. Minulle on tärkeää kohdata asiakas yksilöllisesti sekä varmistaa turvallinen ilmapiiri yhteiselle työskentelylle.

About my therapy sessions

Joskus käsitys itsestä voi olla muodostunut negativiiseksi tai tapa, jolla ollaan muiden kanssa vuorovaikutuksessa muodostunut haitalliseksi. Toisinaan taas käytössä olleet selviytymiskeinot (esimerkiksi välttely) ovat muuttuneet toipumisen esteeksi tai omien arvojen vastaisiksi. Käynneillä pyritään kognitiivisen psykoterapian menetelmien avulla tutkimaan ongelmallisia oireita tai toimintatapoja, sekä tunnistamaan niiden taustalla olevia kokemuksia. Terapian tavoitteena on usein itseymmärryksen lisääntyminen sekä joustavampien toimintatapojen ja ajatusmallien löytäminen. Työskentelyä voidaan toteuttaa sekä vastaanotolla että myös yhdessä suunniteltujen välitehtävien muodossa. Käytän menetelmiä joustavasti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan, mutta käynneillä voidaan hyödyntää keskustelun lisäksi esimerkiksi mielikuvaharjoittelua, kehollisia menetelmiä ja erilaisia ahdistuksenhallintakeinoja.

Issues often worked with
Psychotic disorders Bipolar disorder To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Phobia/fear Anxiety towards social situations Changing lifestyle Treatment of physical illness Hurting yourself Personality disorders Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Eating disorders Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Eating disorders
My professional background and knowledge

Minulla on vankka kokemus psykiatrian erikoissairaanhoidosta eri ikäryhmien kanssa, mutta erityisesti aikuisten. Olen käynyt useampi pidempiä lisäkoulutuksia, muun muassa kriisityön erikoistumisopinnot sekä kognitiivis-analyyttisen viitekehyksen menetelmäkoulutuksen. Vastaanotolleni voit hakeutua erilaisten mielialaoireiden vuoksi (esimerkiksi ahdistus, masennus) tai sitten henkilökohtaisen kasvun tueksi ilman varsinaista ongelmaa. Olen työskennellyt useamman vuoden syömishäiriöpotilaiden ja heidän perheidensä kanssa erikoissairaanhoidossa sekä kuulunut vuodesta 2016 alueelliseen syömishäiriöiden hoidon kehittämistyöryhmään.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa. Kiinnostuksenkohteenani on erityisesti syömishäiriöt ja vanhemmuuteen kasvamisen teemojen äärellä työskentely.

First session price

60.00

Regular session price

60.00

Pricing details