Home Page / Find Your Therapist / Katariina Uusitalo

Katariina Uusitalo

Psychotherapist, Master of Arts (Education), Solution-oriented
Nurmijärvi, Kirkonkylä
Nurmijärvi, Klaukkala
Helsinki, Munkkiniemi
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Aloitamme siitä, missä sinä olet nyt. Terapiassa etsimme yhdessä sinulle hyvää elämää. Ehkä haluat löytää omat vahvuutesi ja voimavarasi. Ehkä kaipaat tukea ja toivoa paremmasta tulevaisuudesta, tai edes toivon kipinää. Tai ehkä etsit elämällesi tehtävää ja merkitystä. Tervetuloa!
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen helposti lähestyttävä, lämmin ja arvostava terapeutti. Terapiaistunnossa kuuntelen sinua tarkasti, ja etenemme sinulle sopivalla tahdilla. Toivon, että voit tuntea itsesi kuulluksi ja ymmärretyksi, hyväksytyksi sellaisena kuin olet. Haluan kuunnella sinua niin, että huomaan sinulle tärkeät asiat, asiat joihin on merkityksellistä pysähtyä. Sellaisia voivat olla asiat, jotka aiheuttavat sinulle hämmennystä tai ahdistusta, joita haluat ymmärtää paremmin tai joihin haluat muutosta ja tukea. Olen terapeuttina rauhallinen ja tutkaileva, mutta myös kiinnostunut ja innostuva. Autan sinua aktiivisesti kysymysten avulla löytämään, mitä haluat. Oli sitten haasteesi kuormittava tunnetila tai käytännön elämän vaikeudet, tutkimme niitä yhdessä. Etsimme yhdessä hyviä asioita elämääsi, mutta voimme myös pysähtyä tutkimaan surua, menetystä, ahdistusta, pelkoa tai vihaa. Terapiassa on tilaa kaikille tunteille. Ja vaikeistakin kokemuksista voi lopulta löytää jotain hyvää.

About my therapy sessions

Tärkeintä terapiassa on keskustelu ja vuorovaikutus. Jos toivot, voimme myös tehdä mindfulness-harjoituksia tai käyttää luovia menetelmiä, kuten kuvia, kuvan tekemistä, kortteja, liikettä tai terapeuttista kirjoittamista. Niiden avulla saatat oivaltaa asioita ja ymmärtää itseäsi uudella tavalla.

Määritämme yhdessä terapialle tavoitteen ja etenemme joustavasti sitä kohti. Hyvä tavoite on sellainen, joka toteutuessaan saa sinut voimaan paremmin.

Terapiassa tutkimme yhdessä pieniäkin onnistumisiasi, sekä sitä, mikä auttaa jaksamaan vaikeuksien keskellä. Tutkimme myös, mikä innostaa sinua, tuottaa iloa ja saa sinut uskomaan muutokseen tai edes muutoksen mahdollisuuteen. Saattaa myös olla, että löydät oman herkkyytesi, kyvyn kokea ja aistia, elää vähän täydemmin. Tai löydät sisäistä rauhaa ja tasapainoa. Ohjaan sinua kohtaamaan itseäsi myötätuntoisesti ja löytämään selviytymiskeinoja ja toivoa vaikeisiinkin tilanteisiin.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Obsessive-compulsive disorder Anger management Processing my past Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping Treatment of physical illness Subtance abuse/addiction Eating disorders Panic attacks Phobia/fear Self-destructive thoughts Bipolar disorder Hurting yourself
My professional background and knowledge

Olen voimavarakeskeinen / dialoginen työnohjaaja sekä kirjallisuusterapeutti.
Olen käynyt vuoden pituisen mindfulness CFM-koulutuksen. Hyväksyvä tietoinen läsnäolo on terapiassani tärkeässä asemassa.
Olen NLP Practitioner.

Client group

Olen työskennellyt paljon lasten ja nuorten sekä myös heidän vanhempiensa kanssa. Minulla on koulumaailman tuntemusta ja kokemusta. Työskentelen mielelläni nuorten kanssa ja tuen vanhempia heidän kasvatustyössään. Erityistä kokemusta minulla on myös autismin kirjosta.

Additional information

Tällä hetkellä on tilaa muutamalle uudelle Kela-asiakkaalle keskiviikkoisin Klaukkalassa.

First session price

85.00

Regular session price

85.00

Pricing details