Home Page / Find Your Therapist / Katariina Mäki-Kokkila

Katariina Mäki-Kokkila

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Couple therapy
Espoo,
Etäyhteydellä koko Suomi,
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
Tarjoan perhe- ja paripsykoterapian lisäksi lyhytpsykoterapiaa yksilöille. Tapaan nuoria, aikuisia, pareja ja perheitä. Työskentelyotteeni on dialoginen ja voimavarakeskeinen. Minulle on tärkeää, että asiakas kokee tulevansa kuulluksi. Vastaanotollani käy HUS:n ja Helsingin kaupungin palvelusetelit.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Interpersonal psychotherapy (IPT)

About me as a therapist

Terapeuttina koen olevani kuunteleva, empaattinen ja luova sekä aktiiviseen vuorovaikutukseen pyrkivä. Minulle on tärkeää luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin luominen terapiatapaamisissa sekä kaikkien osapuolten tasavertainen huomioon ottaminen. Työskentelyssäni pidän keskeisinä elementteinä voimavaralähtöisyyttä ja asiakkaan/asiakkaiden ymmärryksen laajenemista omasta tilanteestaan. Yhtenä vahvuusalueenani pidän nuorten kohtaamista.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Pyrin voimavarakeskeisyyteen painottuvalla työskentelylläni löytämään asiakkaan/asiakkaiden kanssa yhdessä tavoitteita, joita kohti on mahdollista lähteä kulkemaan niin, että asiakkaan/asiakkaiden ymmärrys itsestään ja toimijuuden tunto vahvistuvat sekä hyvinvointi lisääntyy. Muutokseen pyrkivässä työskentelyssäni hyödynnän dialogisuutta sekä ratkaisukeskeisiä ja narratiivisia menetelmiä. Tarpeen tullen voin hyödyntää työskentelyssäni mm. tietoisuustaito- ja mielikuvaharjoituksia sekä sukupuutyöskentelyä. Työskentelyni saattaa sisältää myös asiakkaan/asiakkaiden kanssa yhdessä sovittuja pieniä tehtäviä tapaamisten välillä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Anger management Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself
Areas of Specialization
Child welfare
My professional background and knowledge

Olen toiminut sosiaali- ja terveysalalla yli 20 vuotta. Olen työskennellyt niin aikuissosiaalityössä, lastensuojelulaitoksessa kuin koulun opiskeluhuollossa kuraattorin tehtävissä. Pisin työkokemukseni on kertynyt kuraattorina toimimisesta. Kuraattorin työssäni keskeisin kohderyhmäni on ollut yläkouluikäiset nuoret ja heidän perheensä. Suurimmaksi osaksi työskentely nuorten kanssa on ollut työskentelyä lyhytterapeuttisella työotteella masennukseen, ahdistuneisuuteen ja motivaation puutteeseen liittyvissä kysymyksissä sekä ihmissuhderistiriidoissa. Työ on näiden lisäksi ollut paljon myös lasten, nuorten ja vanhempien tukemista elämän yllättävissä muutostilanteissa ja kriiseissä. Lisäkoulutusta minulla on nuorten masennuksen (IPC/IPT-A) ja ahdistuneisuuden (Coolkids) hoidoista. Hallitsen myös vihanhallinnan oppimiseen tähtäävän Aggression Replacement Training® (ART) -menetelmän ja motivoivan haastattelun sekä olen Lapset puheeksi -menetelmäkouluttaja.

Client group

Työskentelen parien ja perheiden sekä yksilötyöskentelyn tullessa kyseeseen nuorten (yli 13 v.) ja aikuisten kanssa. Kiinnostuksen kohteinani ovat etenkin ihmissuhteissa ilmenevät ongelmat ja nuoruusikään liittyvät haasteet.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.