Home Page / Find Your Therapist / Karolina Ollila-Gröndahl

Karolina Ollila-Gröndahl

Psychotherapist, Psychologist, Couple therapy
Helsinki, Kamppi
Finnish English Swedish Spanish
Customer Groups
Families Couples Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Svenska:
Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut med erfarenhet att jobba terapeutiskt med vuxna, par och hela familjer. I arbetet med klienter finns jag som stöd att aktivt undersöka problemområden samt stödja i processen till hållbara förändringar i livet. Mitt arbetssätt är reflektivt och dialogiskt i kombination med emotionsfokuserade samt korttidsterapeutiska arbetsmetoder. Till mina särskilda erfarenhetsområden hör föräldraskap, parförhållande samt familjedynamik. Jag är närvarande, inkännande och försöker stödja de resurser som klienten har.
Tack vare arbete inom barnskydd, barn- och mödrarådgivning samt familjerådgivning har jag erfarenhet av att bemöta människor i olika situationer i livet. Jag arbetar på svenska, finska, engelska och spanska.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Integrative
Additional Training

Supporting attachment Mindfulness

About me as a therapist

Työskentelyssä ja vuorovaikutuksessa olen tunteva, läsnäoleva ja aktiivinen. Terapiatyössä keskeisiä arvojani ovat asiakkaideni kunnioittaminen, tasavertainen kohtaaminen ja läpinäkyvyys. Psykoterapeuttina yritän auttaa ihmisiä löytämään heidän itsensä näköisiä vastauksia ja tukea toimijuutta heidän omassa elämässään. Minulle on tärkeätä luoda hyväksyvä ja turvallinen ilmapiiri vastaanotolla.

About my therapy sessions

Tapaamisilla tutkimme ja jäsennämme yhdessä tilannetta käyttäen tunnekeskeisiä ja lyhyterapeuttisia menetelmiä. Työotteessani näkyy voimavarakeskeisyys, dialogisuus, analyyttisyys ja kehollisuus. Pari- ja perheterapiassa työskentelyn fokus on usein suhde ja vuorovaikutus perheenjäsenten välillä. Autan myös pareja eroprosessissa.

Huom! En tee Kela-terapioita enkä psykologisia tutkimuksia.

Issues often worked with
Burnout Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Anger management Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Pregnancy & birth Multiculturalism / immigrants Adoption & placement
My professional background and knowledge

Minulla on laaja kokemus psykologin työstä eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Olen työskennellyt mm äitiys- ja lastenneuvolassa lasten, raskaanaolevien ja pienten lasten vanhempien kanssa, perheneuvolassa, lastensuojelussa, pariterapiayksikössä sekä kehitysvammaisten kanssa. Olen kasvatustiedeiden kandidaatti, Valviran laillistettu psykologi ja pari - ja perhepsykoterapeutti. Lisäksi on eri lyhyempiä koulutuksia mm mentalisaatioon perustuva vanhempainryhmäohjaajakoulutus, lyhytterapeuttinen työote-koulutus, tunnekeskeinen pariterapiakoulutus.

Client group

Työskentelen nuorten ja aikuisten kanssa. Otan vastaan yksilöitä, pareja ja perheitä.

First session price

120.00

Regular session price

120.00

Pricing details

Pariterapiaan varataan 75 min tai 90 min ja hinnasta sovitaan erikseen. Yksilökäynteihin varataan 45min tai 60min.