Home Page / Find Your Therapist / Karolina Ollila-Gröndahl

Karolina Ollila-Gröndahl

Psychotherapist, Psychologist, Couple therapy
Helsinki, Kamppi
Spanish Swedish English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Couples Families Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
Jag är psykoterapeut och psykolog, specialiserad på par- och familjeterapi samt korttidsterapi. Tillsammans undersöker vi och strukturerar upp de problem ni upplever och jag stödjer er i processen till hållbara förändringar. Jag arbetar integrativt med emotionellt fokuserade och korttidsterapeutiska metoder. Jag använder även kreativa och psykofysiska metoder i mitt arbete. Mina särskilda erfarenhetsområden är livskriser, svårigheter i relationer, familjedynamik samt känsloreglering. Mitt förhållningssätt kan bäst beskrivas som reflektivt, dialogiskt och mjukt utmanande.
Tackvare arbete inom barnskydd, barn- och mödra- samt familjerådgivning har jag erfarenhet av att bemöta människor i olika situationer i livet. Jag jobbar på svenska, finska, engelska och spanska.

I offer Couples Therapy and Short Therapy for Individuals at my own reception at Heartfully, Yrjönkatu 34. I work in Finnish, Swedish, English and Spanish

Ofrezco terapia de pareja y terapia individual en español
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Integrative
Provided KELA Services

Kela intensive medical rehabilitation (families)

Additional Training

Supporting attachment Mindfulness Crisis and traumas

About me as a therapist

Työskentelyssä ja vuorovaikutuksessa olen tunteva, läsnäoleva ja aktiivinen. Terapiatyössä keskeisiä arvojani ovat asiakkaitteni kunnioittaminen, tasavertainen kohtaaminen ja läpinäkyvyys. Psykoterapeuttina yritän auttaa ihmisiä löytämään heidän itsensä näköisiä vastauksia ja tukea toimijuutta heidän omassa elämässään. Minulle on tärkeää luoda hyväksyvä ja turvallinen ilmapiiri vastaanotolla.

About my therapy sessions

Tapaamisilla tutkimme ja jäsennämme yhdessä tilannetta käyttäen tunnekeskeisiä ja lyhyterapeuttisia menetelmiä. Työotteessani näkyy voimavarakeskeisyys, dialogisuus, analyyttisyys ja kehollisuus. Käytän myös kehomieltä vahvistavia sekä luovia menetelmiä terapiassa. Pari- ja perheterapiassa työskentelyn fokus on usein suhde ja vuorovaikutus perheenjäsenten välillä. Autan myös pareja eroprosessissa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anger management Processing my past Challenging life situation Personal growth and development Burnout
Areas of Specialization
Pregnancy & birth Multiculturalism / immigrants Adoption & placement
My professional background and knowledge

Minulla on laaja kokemus psykologin työstä eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Olen työskennellyt mm äitiys- ja lastenneuvolassa lasten, raskaanaolevien ja pienten lasten vanhempien kanssa, perheneuvolassa, lastensuojelussa, pariterapiayksikössä sekä kehitysvammaisten kanssa. Olen ollut yrittäjä vuodesta 2020. Olen kasvatustiedeiden kandidaatti, Valviran laillistettu psykologi ja pari - ja perhepsykoterapeutti. Lisäksi minulla on eri lyhyempiä koulutuksia mm mentalisaatioon perustuva vanhempainryhmäohjaajakoulutus, lyhytterapeuttinen työote-koulutus, tunnekeskeinen pariterapiakoulutus ja mindfulness ohjaajakoulutus.

Client group

Työskentelen nuorten ja aikuisten kanssa. Otan vastaan yksilöitä, pareja ja perheitä. Tarjoan myös Kelan tukemaa pari- ja perheterapiaa.

En tee psykologisia tutkimuksia.

First session price

120.00

Regular session price

120.00

Pricing details

Pariterapiaan varataan 75 min tai 90 min ja hinnasta sovitaan erikseen. Yksilökäynteihin varataan 45min tai 60min.