Home Page / Find Your Therapist / Karolina Ollila-Gröndahl

Karolina Ollila-Gröndahl

In education Psychologist, Couple therapy
Espoo, Tapiola
Finnish English Swedish Spanish
Customer Groups
Children under 13y Families Couples Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Svenska:
Jag är legitimerad psykolog med erfarenhet att jobba terapeutiskt med vuxna, par och hela familjer. I arbetet med klienter finns jag som stöd att aktivt undersöka problemområden samt stödja i processen till hållbara förändringar i livet. Mitt arbetssätt är reflektivt och dialogiskt i kombination med korttidsterapeutiska arbetsmetoder. Till mina särskilda erfarenhetsområden hör föräldraskap, parförhållande samt familjedynamik. Jag är närvarande, inkännande och försöker stödja de resurser som klienten har.
Jag studerar som bäst till par- och familjeterapeut, med mål att bli klar 2021. Tack vare arbete inom barnskydd, barn- och mödrarådgivning samt familjerådgivning har jag erfarenhet av att bemöta människor i olika situationer i livet. Jag arbetar på svenska, finska, engelska och spanska.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Additional Training

Supporting attachment

About me as a therapist

Työskentelyssä ja vuorovaikutuksessa olen tunteva, läsnäoleva ja aktiivinen. Terapiatyössä keskeisiä arvojani ovat asiakkaideni kunnioittaminen, tasavertainen kohtaaminen ja läpinäkyvyys. Terapeuttina yritän auttaa ihmisiä löytämään heidän itsensä näköisiä vastauksia ja tukea toimijuutta heidän omassa elämässään. Minulle on tärkeätä luoda hyväksyvä ja turvallinen ilmapiiri vastaanotolla.

About my therapy sessions

Tapaamisilla tutkimme ja jäsennämme yhdessä tilannetta käyttäen lyhyterapeuttisia menetelmiä. Työotteessani näkyy voimavarakeskeisyys, analyyttisyys ja dialogisuus. Pari- ja perheterapiassa työskentelyn fokus on usein suhde ja vuorovaikutus perheenjäsenten välillä. Autan myös pareja eroprosessissa.

Huom! En tee Kela-terapioita enkä psykologisia tutkimuksia.

Issues often worked with
Burnout Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Anger management Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Pregnancy & birth Child welfare Adoption & placement
My professional background and knowledge

Minulla on laajaa kokemusta psykologin työstä eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Olen työskennellyt mm äitiys- ja lastenneuvolassa lasten, raskaanaolevien ja pienten lasten vanhempien kanssa, perheneuvolassa, lastensuojelussa sekä kehitysvammaisten kanssa. Olen kasvatustiedeiden kandidaatti, laillistettu psykologi ja pari - ja perheterapiaopiskelija (valmistumisvuosi 2021). Lisäksi on eri lyhyempiä koulutuksia mm mentalisaatioon perustuva vanhempainryhmäohjaajakoulutus, lyhytterapeuttinen työote-koulutus, lyhyt tunnekeskeinen pariterapiakoulutus.

Client group

Työskentelen nuorten ja aikuisten kanssa. Otan vastaan yksilöitä, pareja ja perheitä.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Pariterapiaan varataan 1,5h ja hinnasta sovitaan erikseen.