Home Page / Find Your Therapist / Karolina Bechinsky

Karolina Bechinsky

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Family therapy
Valkeakoski, Valkeakoski
English Finnish
Customer Groups
Families Couples Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
I am a family and couple psychotherapist as well as a sexual therapist. I am Kela's service provider in couple and family therapy. I work with individuals, couples, and families. My reception is located in Valkeakoski. Reception hours are in the evenings.

I have worked in the field of organizations in crisis and trauma work, domestic violence work and current divorce work. Over the years, I have received numerous trainings on these themes to support my daily work as well as to increase my understanding of each phenomenon.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Couple therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas Sexual therapeutic knowledge

About me as a therapist

Olen toimintatavoiltavani joustava eli asiakas määrittää tapaamissa tempon ja sen mistä on tärkeä puhua. Keskustelu on vastavuoroista, kuuntelen, annan tilaa ja kyselen sen mukaan mikä on tarpeen. Annan asiakkaalle mielelläni erilaisia vaihtoehtoja hänen tilanteeseensä, joista asiakas voi valita itselleen sopivan ratkaisuvaihtoehdon. En tule kertomaan mitä pitää tai täytyy tehdä enkä tule esim. paritapaamisissa tuomaroimaan saati asettumaan kummankaan puolelle.

Pyrkimykseni on luoda osaltani rento, lämmin ja luottamuksellinen ilmapiiri työskentelylle. Asiakas on asiantuntija asiassaan ja tätä asiantuntijuutta arvostan yhteisessä työskentelyssämme suuresti.

Vahvuuteni ovat myötätunto, lämpö, kyky hiljentyä kuuntelemaan ja tarvittaessa puhumaan asioista hyvinkin suoraan. Olen positiivisesti elämään asennoituva, joten sopiva annos huumoria sekä naurua kuuluu osaksi omaa työskentelyäni ja itseäni.

About my therapy sessions

Ensimmäisellä tapaamisella keskustelemme niistä tarpeista ja toiveista joita asiakkaalla on tapaamistemme suhteen. Sen mukaan mietimme millaisin tavoin lähdemme käymään asioita läpi. Määritelemme yhdessä sen kuinka tiuhaan tapaamiset toteutuvat.

Tapaamisilla pääpaino on keskustelulla. Käytän asiakastyössä mm. vakauttavan perheterapian koulutuksesta saatuja harjoitteita tunnistamaan omia kehollisia tuntemuksia sekä niiden vakauttamiseen esim. hengitys- tai mielikuvaharjoituksin. Tapaamisten väliin saatan antaa harjoitteita, tehtäviä tai kirjaehdotuksia. Kaikesta näistä edellä mainituista sovimme yhdessä.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Self-destructive thoughts Depression/Anxiety Gender or Sexual-Identity Questions Personal growth and development Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Panic attacks Anxiety towards social situations Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender Seriously traumatized patients and dissociative disorders
My professional background and knowledge

Minulla on pitkä työkokemus kriisityön kentältä ja siksi vahva osaaminen työskentelystä kriisien ja traumojen kanssa. Olen työskennellyt pitkään kriisikeskuksessa ja perheväkivaltatyön parissa. Tällä hetkellä päivätyöni on ero- ja uusperheasioiden parissa.

Vahvuutenani on parisuhdeongelmien (esim. vuorovaikutusongelmat, uskottomuus, erokriisi, uusperheen haasteet, parisuhde-/perheväkivalta) ja seksuaalisen väkivallan/kaltoinkohtelun parissa tehtävä työ.

Client group

Oma lähtökohtani on se, että kuka tahansa on tervetullut vastaanotolleni ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, uskontoon tai poliittiseen suuntaukseen katsomatta. Jos koet, että voisin olla sinulle oikea terapeutti, tule tutustumaan!

Pääosin olen työskennellyt yksilöiden, parien, perheiden ja jonkin verran nykytyössäni lasten sekä nuorten kanssa.

Asiakkaana voit varata ajan kriisi-, tuki- tai neuvontakäynnille, pari- ja perheterapiaan, vanhempain ohjaus- ja tukikäynnille tai seksuaaliterapiaan.

First session price

0.00

Regular session price

95.00

Pricing details

Huom! EN saa Kelan tukea yksilöterapioihin!

Tuki- tai kriisikäynti/yksilökäynti 85€/45 min, 95€/60min
Seksuaaliterapia 85e/45 min, 95€/60min
Pari/perheterapia 95€/60 min
Pari/perheterapia 140€/90 min
Pari/perheterapeutin yksilökäynti 85€/45 min, 95€/60min

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16–67-vuotiaille vuoden 2022 alusta seuraavasti:
Pari- ja perhepsykoterapia / 60min 63,91€
Pari ja perhepsykoterapia / 90min 95,87€
Lausunto 22,71€

Tutustumiskäynti 30 min on maksuton.