Home Page / Find Your Therapist / Karin Möller

Karin Möller

In education Master of Health Science (Nutrition), Cognitive behavior therapy (CBT)
Helsinki, Hakaniemi
Swedish Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen terveystieteiden maisteri ja opiskelen kognitiivista käyttäytymisterapiaa. Minulla on pitkä työkokemus masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden hoidosta. Otan vastaan asiakkaita Helsingissä KKT-keskus Arvossa sekä etäyhteydellä. Svenska är mitt andra modersmål.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
  • Other
About me as a therapist

Minulle on tärkeää, että istuinnoillani on turvallinen ilmapiiri, jotta sinun on helppo kertoa omasta itsestäsi ja elämästäsi. Terapiassa edetään tavoitteellisesti mutta sinun tahtia kunnioittaen. Terapeuttina autan sinua löytämään tapoja, jotka auttavat sinua elämään arvojesi mukaista elämää ja löytämään merkityksellisyyttä. Opit käyttämään tunnesäätelytaitoja ja tietoista läsnäoloa sekä muuttamaan sisäistä puhettasi niin, että huomaat monien vaikeuksien helpottavan.

Olen luonteeltani innostuva, pohtiva, lämmin ja validoiva. Minusta kerrotaan että minun luonani on helppo puhua vaikeistakin asioista ja että olen aidosti läsnä. Minulle tärkeitä arvoja on tasavertaisuus sekä kunnioitus.

About my therapy sessions

Työskentelyäni ohjaa kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehys, jolle on tyypillistä tavoite- ja asiakaskeskeinen toiminta. Se on aktiivista ja uuden oppimiseen kannustavaa.

Pohjimmiltaan inhimillinen käyttäytyminen koostuu ajatuksista, tunteista, toiminnasta ja fysiologisista reaktioista, jotka ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Juuri tämä vuorovaikutus on käyttäytymisanalyysin kohde, ja siihen vaikutetaan terapiassa.

Tavoite on parantaa sinun kokonaisvaltaista elämänlaatuasi opettamalla tunnesäätelytaitoja sekä auttaa sinua omaksumaan uusia ajattelutapoja ja toimintamalleja.

Työotteeni ja menetelmäni ovat näyttöön perustuvia. Yhdessä tutkimme, mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen, että koet elämässäsi haasteita. Työskentelemme muutoksen aikaansaamiseksi ja seuraamme muutoksen etenemistä järjestelmällisesti.

Olet lämpimästi tervetullut yksittäiselle käynnille, lyhyeen tai pidempään terapiatyöskentelyyn.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Additional information

Valmistun Tampereen yliopistolta psykoterapeutiksi syksyllä 2022. Opiskeluni aikana otan vastaan koulutusterapia-asiakkaita.

First session price

65.00

Regular session price

65.00

Pricing details