Home Page / Find Your Therapist / Kari Kaarento
Educating psychotherapist, Licentiate of Psychology, Group psychotherapy
Helsinki, Kamppi
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olen kokenut psykoterapian erikoispsykologi ja ryhmäpsykoterapian ja -analyysin kouluttaja. Lisäksi olen yksilöpsykoterapeutti, työnohjaaja, organisaatio- ja työterveyspsykologi sekä executive ja business coach. Työotteeni on aktiivinen, tutkiva, kuunteleva ja asiakasta arvostava
Psychotherapeutic Orientation
  • Group psychotherapy
  • Psychodynamic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas Mindfulness Music therapy

About me as a therapist

Olen ryhmä- ja yksilöpsykoterapeuttina aktiivinen, tutkiva, kuunteleva, rauhallinen sekä asiakasta ja hänen sisäistä maailmaansa arvostava. Vahvuuksiani ovat pitkä kokemus alalta, uteliaisuus, positiivisuus, toiveikkuus ja myötätuntoisuus. Ryhmäpsykoterapeuttina otan kaikki ryhmän jäsenet tasapuolisesti huomioon ja kuuntelen samaan aikaan niin yksilöiden kuin koko ryhmänkin tarinaa. Teen ryhmässä aktiivisia interventioita tulkintojen, tarkennusten ja kysymysten muodossa. Lisää tietoja minusta ja taustastani löydät www-sivuiltani www.karikaarento.fi

About my therapy sessions

Ryhmäpsykoterapiassa sovellan psykodynaamista, integratiivista ja systeemistä työotetta. Psykodynaaminen tarkoittaa tässä sitä, että olen kiinnostunut ryhmän jäsenten ja ryhmän tiedostamattomasta, mahdollisista ristiriitaisuuksista ja oireiden taustalla vaikuttavista tärkeistä tekijöistä. Integratiivinen tarkoittaa sitä, että sovellan työskentelyssäni myös tarvittaessa ratkaisukeskeisiä, kognitiivisia sekä psykoedukatiivisia elementtejä laajemman ymmärrystä palvelevan viitekehyksen säilyessä kuitenkin psykodynaamisena. Systeeminen tarkoittaa puolestaan sitä, että otan ihmisen huomioon osana laajempaa systeemiä, kuten psykoterapiaryhmää, kasvuperhettä, aikuisiän tärkeitä ihmissuhteita, mahdollista parisuhdetta ja opiskelu- tai työyhteisön jäsenenä. Systeeminen tarkoittaa myös sitä, että pidän ihmistä kokonaisuutena, jossa tärkeää on psyykkisen lisäksi myös esim. fyysinen ja sosiaalinen ulottuvuus sekä näiden välinen interaktio.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Sexual problems Processing my past Challenging life situation Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Anger management Challenges in parenting Treatment of physical illness Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Self-destructive thoughts Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender Personality disorders
My professional background and knowledge

Olen toiminut mielenterveyskentällä eri rooleissa vuodesta 1984 alkaen. Psykoterapeuttisia hoitosuhteita minulla on ollut vuodesta 1986 alkaen. Minulla on työkokemusta psykiatrian parista niin sairaaloista kuin avohoidosta. Olen myös toiminut psykoterapiatutkijana 1990-luvun alussa. Vuodesta 1995 alkaen olen toiminut työterveydessä työterveys- ja organisaatiopsykologina ja jatkanut töiden ohella yksilö- ja ryhmäpsykoterapeutin vastaanottopraktiikkaa. Ryhmäpsykoterapian osalta olen kouluttautunut ryhmäpsykoanalyytikoiden ja -terapeuttien kouluttajaksi mutta jatkanut ryhmäpsykoterapiaryhmien pitoa tämän ohella. Olen myös kouluttautunut organisaatiokonsultiksi, työnohjaajaksi, executive ja business coachiksi. Minulla on vankka osaaminen johtajien ja työyhteisöjen dynamiikasta, koska olen työskennellyt niin kauan erilaisten työyhteisöjen parissa. Tästä katson olevan erityistä hyötyä, kun ryhmissä keskustellaan työn ja työn tekemisen haasteista.

Client group

Ryhmäpsykoterapeuttina työskentelen lähinnä aikuisten parissa. Aikuisuus käsittää tässä noin ikävuodet 18 - 70+ . Ryhmissäni on ollut henkilöitä mm. masennuksen, ahdistuneisuuden, työuupumuksen, työpaikan ja/tai yksityiselämän ihmissuhdevaikeuksien, jännittyneisyyden, sosiaalisten pelkojen ja erilaisten itsetuntoon liittyvien vaikeuksien sekä muiden työ- ja opiskelukykyä uhkaavien erilaisten tekijöiden vuoksi. Myös tietyt persoonallisuushäiriöt ovat olleet osalla ryhmän jäsenistä keskiössä. Pidän ryhmiä kootessani tärkeänä, että ryhmään tulisi mahdollisimman heterogeeninen edustus erilaisia ihmisiä, koska katson, että jokaisessa yksilössä on erilaisia vahvuuksia ja haasteita, joita hän sitten ryhmässä voi työstää eteenpäin ja oppia myös muilta. Huolehdin ryhmiä kootessani kuitenkin myös siitä, ettei kukaan tulisi ryhmään liian "erilaisena" eli että jokaiselle löytyisi ryhmästä vähintään yksi tai muutama vastinpari itselle tärkeässä asiassa.

Additional information

Minulla on myös musiikkiterapeutin ja mindfulnessohjaajan tutkinnot. Olen Suomen Ryhmäpsykoterapia ry:n, Helsingin Psykoterapiayhdistyksen sekä European Federadion for Psychoanalytic Psychotherapy Finlandin (EFPP Finland) jäsen. Suomen Ryhmäpsykoterapiayhdistyksessä toimin kouluttajana yhdessä Turun yliopiston kanssa. Omat www-sivuni löydät linkistä www.karikaarento.fi

First session price

60.00

Regular session price

50.00

Pricing details

Ryhmäpsykoterapia itsemaksavilla 50 e per 90 min., Kelan kuntoutustuella oma-vastuuosuus 15,90 euroa per 90 min.