Home Page / Find Your Therapist / Kari Kaarento
Educating psychotherapist, Psychologist, Group psychotherapy
Helsinki, Kamppi
Finnish
Customer Groups
Groups Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
Olen kokenut psykoterapian erikoispsykologi, ryhmäpsykoanalyytikko sekä ryhmäpsykoterapian ja -analyysin kouluttaja. Lisäksi olen yksilöpsykoterapeutti, työnohjaaja, organisaatio- ja työterveyspsykologi ja organisaatiokonsultti. Työotteeni on aktiivinen, tutkiva, kuunteleva ja asiakasta arvostava
Psychotherapeutic Orientation
  • Group psychotherapy
  • Psychodynamic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Music therapy Mindfulness Crisis and traumas

About me as a therapist

Olen ryhmä- ja yksilöpsykoterapeuttina aktiivinen, tutkiva, kuunteleva, rauhallinen sekä asiakasta ja hänen sisäistä maailmaansa arvostava. Vahvuuksiani ovat uteliaisuus, positiivisuus, toiveikkuus ja myötätuntoisuus. Ryhmäpsykoterapeuttina otan kaikki ryhmän jäsenet tasapuolisesti huomioon ja kuuntelen samaan aikaan niin yksilöiden kuin koko ryhmänkin tarinaa. Teen ryhmässä aktiivisia interventioita tulkintojen, tarkennusten ja kysymysten muodossa. Lisää tietoja minusta ja taustastani löydät www-sivuiltani www.karikaarento.fi

About my therapy sessions

Ryhmäpsykoterapiassa sovellan psykodynaamista, integratiivista ja systeemistä työotetta. Psykodynaaminen tarkoittaa tässä sitä, että olen kiinnostunut ryhmän jäsenten ja ryhmän tiedostamattomasta, mahdollisista ristiriitaisuuksista ja oireiden taustalla vaikuttavista tärkeistä tekijöistä. Integratiivinen tarkoittaa sitä, että sovellan työskentelyssäni myös tarvittaessa ratkaisukeskeisiä, kognitiivisia sekä psykoedukatiivisia elementtejä laajemman ymmärrystä palvelevan viitekehyksen säilyessä kuitenkin psykodynaamisena. Systeeminen tarkoittaa puolestaan sitä, että otan ihmisen huomioon osana laajempaa systeemiä, kuten psykoterapiaryhmää, kasvuperhettä, aikuisiän tärkeitä ihmissuhteita, mahdollista parisuhdetta ja opiskelu- tai työyhteisön jäsenenä. Systeeminen tarkoittaa myös sitä, että pidän ihmistä kokonaisuutena, jossa tärkeää on psyykkisen lisäksi myös esim. fyysinen ja sosiaalinen ulottuvuus sekä näiden välinen interaktio.

Issues often worked with
Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Self-destructive thoughts To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Treatment of physical illness Challenges in parenting Anger management Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Bipolar disorder Challenging life situation Processing my past Sexual problems Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender Personality disorders
My professional background and knowledge

Olen toiminut mielenterveyskentällä eri rooleissa vuodesta 1984 alkaen. Psykoterapeuttisia hoitosuhteita minulla on ollut vuodesta 1986 alkaen. Minulla on työkokemusta psykiatrian parista niin sairaaloista kuin avohoidosta. Olen myös toiminut psykoterapiatutkijana 1990-luvun alussa. Vuodesta 1995 alkaen olen toiminut työterveydessä työterveys- ja organisaatiopsykologina ja jatkanut töiden ohella yksilö- ja ryhmäpsykoterapeutin vastaanottopraktiikkaa. Ryhmäpsykoterapian osalta olen kouluttautunut ryhmäpsykoanalyytikoiden ja -terapeuttien kouluttajaksi mutta jatkanut ryhmäpsykoterapiaryhmien pitoa tämän ohella. Olen myös kouluttautunut organisaatiokonsultiksi, työnohjaajaksi, executive ja business coachiksi. Minulla on vankka osaaminen johtajien ja työyhteisöjen dynamiikasta, koska olen työskennellyt niin kauan erilaisten työyhteisöjen parissa. Tästä katson olevan erityistä hyötyä, kun ryhmissä keskustellaan työn ja työn tekemisen haasteista.

Client group

Ryhmäpsykoterapeuttina työskentelen lähinnä aikuisten parissa. Aikuisuus käsittää tässä noin ikävuodet 18 - 70+ . Ryhmissäni on ollut henkilöitä mm. masennuksen, ahdistuneisuuden, työuupumuksen, työpaikan ja/tai yksityiselämän ihmissuhdevaikeuksien, jännittyneisyyden, sosiaalisten pelkojen ja erilaisten itsetuntoon liittyvien vaikeuksien sekä muiden työ- ja opiskelukykyä uhkaavien erilaisten tekijöiden vuoksi. Myös tietyt persoonallisuushäiriöt ovat olleet osalla ryhmän jäsenistä keskiössä. Pidän ryhmiä kootessani tärkeänä, että ryhmään tulisi mahdollisimman heterogeeninen edustus erilaisia ihmisiä, koska katson, että jokaisessa yksilössä on erilaisia vahvuuksia ja haasteita, joita hän sitten ryhmässä voi työstää eteenpäin ja oppia myös muilta. Huolehdin ryhmiä kootessani kuitenkin myös siitä, ettei kukaan tulisi ryhmään liian "erilaisena" eli että jokaiselle löytyisi ryhmästä vähintään yksi tai muutama vastinpari itselle tärkeässä asiassa.

Additional information

Minulla on myös musiikkiterapeutin ja mindfulnessohjaajan tutkinnot. Olen Suomen Ryhmäpsykoterapia ry:n, Helsingin Psykoterapiayhdistyksen sekä European Federadion for Psychoanalytic Psychotherapy Finlandin (EFPP Finland) jäsen. Suomen Ryhmäpsykoterapiayhdistyksessä toimin kouluttajana yhdessä Helsingin yliopiston kanssa. Omat www-sivuni löydät linkistä www.karikaarento.fi

First session price

60.00

Regular session price

50.00

Pricing details

Ryhmäpsykoterapia itsemaksavilla 50 e per 90 min., Kelan kuntoutustuella oma-vastuuosuus 15,90 euroa per 90 min.