Home Page / Find Your Therapist / Kari Ålander

Kari Ålander

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Cognitive behavior therapy (CBT)
Iisalmi, Keskusta
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Families Children under 13y Youth 13-17y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
Olen koulutukseltani kognitiivinen psykoterapeutti ja perheterapeutti. Kognitiivisen terapian keskeisiä terapiatyöskentelyn kohteita ovat asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset ja niihin liittyvät hankalat tunteet.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabiliitation (children) Kela intensive medical rehabilitation (youth) Kela intensive medical rehabilitation (adults)

Additional Training

Supporting attachment

About me as a therapist

Olen terapeuttina helposti lähestyttävä. Mielestäni olen myötätuntoinen ja rauhallinen. Pyrin olemaan terapia istunnolla asiakkaan tarpeisiin reagoiva eli tarvittaessa aktiivinen ja toisaalta tilaa antava kuuntelija. Terapiatyöskentelyn lähtökohtana on aina asiakkaan henkilökohtainen, ainutkertainen kokemus. Terapia voi olla lyhyttä tai pitkää asiakkaan tarpeen mukaisesti.

About my therapy sessions

Istuntojen sisältö määritellään yhdessä asiakkaan kanssa. Nuorten ja aikuisten kanssa yleensä istunnoilla keskustellaan mutta myös suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia altistamisharjoituksia esim. pakko-oireisissa häiriöissä. Lapset tarvitsevat keskustelun tueksi myös toimintaa. Terapian lähtökohta on aina asiakkaan mukanaan tuoma ainutlaatuinen kokemus ja tarpeet.

Issues often worked with
Feeling bad Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Challenges in parenting Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Psychotic disorders Obsessive-compulsive disorders Child welfare
My professional background and knowledge

Työkokemusta omaan yli 30 vuoden ajalta. Työhistoriani on monipuolinen. Minulla on kokemusta psykiatrisesta sairaala työskentelystä yli kymmenen vuoden ajalta. Julkisen terveyden huollon avoterveydenhuollosta mm. aikuisten psykiatriselta poliklinikalta ja lastenpsykiatrian poliklinikalta. Perheterapeuttina olen toiminut 19 vuotta ja kognitiivisena psykoterapeuttina 15 vuotta. Tällä hetkellä toimin perheneuvolassa osa-aikaisena lastenpsykoterapeuttina. Lisääntyvässä määrin olen tehnyt KELA:n tukemaa harkinnan varaista kuntoutusta vuodesta 2005 alkaen ja vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta (lapset) vuodesta 2010 alkaen. Olen aloittanut kouluttaja psykoterapeutti koulutuksen v. 2021. Lasten kanssa työskentelyn osaaminen perustuu erikoistumiseen siihen kognitiiviseksi psykoterapeutiksi opiskellessani 2007-2011.

First session price

90.00

Regular session price

80.00

Pricing details