Home Page / Find Your Therapist / Kari Ahtiainen

Kari Ahtiainen

Psychotherapist, Master of Theology, Solution-oriented
Helsinki, Kamppi
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments

Therapist does not accept appointments between 3.7.-31.7.
Olen psykoterapeutti, työnohjaaja (STOry) ja teologian maisteri. Tällä hetkellä voin ottaan vastaan ns. itsemaksavia (18-67 vuotiaat), HUS Palveluseteli- ja Kelan kuntoutuspsykoterapia-asiakkaita. Ajanvaraus: www.kariahtiainen.fi
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Terapeuttina olen kuunteleva, myötätuntoinen ja rauhallinen. Tuen ja arvostan asiakkaan pyrkimyksiä edetä asettamansa tavoitteen suuntaisesti. Annan terapiakeskusteluissa tilaa asiakkaan omille pohdinnoille ja haluan edistää asiakkaan mahdollisuuksia löytää itselle sopivia ratkaisuja. Vahvuuksiani ovat monipuolinen elämänkokemus ja pitkä kokemus ihmissuhdetyöstä.

About my therapy sessions

Terapiaistunnoissa tavoitteena on saada aikaan myönteisiä muutoksia asiakkaan elämässä hänen toivomaansa suuntaan. Asiakas ja terapeutti yhdessä määrittelevät ne tavoitteet, joita kohti terapiassa edetään. Painopiste on asiakkaan omien voimavarojen, päämäärien ja taitojen vahvistumisessa. Terapeuttina olen aktiivinen, tasavertainen kuuntelija ja kyselijä. Menetelmänä käytetään keskustelua, jota tuen tarpeen vaatiessa erilaisilla havainnollistavilla välineillä.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Ennen yrittäjäksi ryhtymistäni ole toiminut kasvatus - ja opetusalalla. Minulla on pitkä kokemus opetustyöstä ja opetuksen johtotehtävistä. Terapiatyötä olen tehnyt aktiivisesti jo yli kuusi vuotta.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16 - vuotiaiden kanssa. Kiinnostuksenani ovat erilaiset elämän haasteet ja kriisit.

First session price

100.00

Regular session price

100.00

Pricing details