Home Page / Find Your Therapist / Kalle Salminen

Kalle Salminen

Psychotherapist, Nurse, Cognitive
Turku,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Short-term
Availability
Daytime appointments
Olen kognitiivinen psykoterapeutti ja työskentelen pääsääntöisesti aikuisten kanssa. Työskentelin aiemmin 12 vuotta sairaanhoitajana ja työkokemukseni on kerääntynyt laaja-alaisesti lähinnä erikoissairaanhoidossa nuoriso- ja aikuispsykiatrialta. En voi ottaa uusia Kela-asiakkaita.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Pidän terapiassa tärkeänä turvallisen suhteen rakentumista, jossa tarkastellaan uteliaana niin menneisyyden kuin nykyhetken haasteita. Olen terapeuttina käytännönläheinen, rauhallinen ja lämmin. Annan mielelläni tilaa terapiakäynneillä, mutta uskon muutoksen mahdollistuvan parhaiten tasavertaisessa vuorovaikutuksessa. Erityisiä kiinnostuksen kohteitani ovat skeematerapia ja tunnekeskeinen terapia.

About my therapy sessions

Terapian alussa hahmotamme keskeiset ongelmat ja sovimme yhdessä sopivista tavoitteista. Nämä mahdollisesti myös tarkentuvat terapian edetessä, koska usein tietoisuus eri asioista lisääntyy. Tarkastelen mielelläni terapian alkuvaiheilla elämänhistoriaa, erilaisia kivuliaita tai tärkeitä tapahtumia ja mikäli mahdollista, näiden tapahtumien vaikutusta nykyhetkeen. Läpi terapian pyrin auttamaan asiakasta paremmin tunnistamaan tunteita ja ajatuksiaan, jonka myötä mahdollistuu myös uudenlaiset käyttäytymismallit. Käytän mielelläni terapiassa erilaisia altistusharjoitteita, mikäli ne sopivat sen hetkiseen tilanteeseen. Perinteisten kognitiivisten työtapojen lisäksi olen kiinnostunut kokemuksellisista ja skeematerapeuttisista menetelmistä. Käyntien välille voimme sopia erilaisista välitehtävistä, mutta terapia voi edetä hyvin myös ilman näitä.

Issues often worked with
Personality disorders Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details