Home Page / Find Your Therapist / Kalle Murtonen

Kalle Murtonen

Psychotherapist, Master of Health Science (Nutrition), Solution-oriented
Helsinki, Keskusta
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Couples Families Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Hello, I'm Kalle Murtonen and my profession is a psychotherapist.

At the moment, my reception is in the Southern Finland in the city of Helsinki.
Solution-oriented psychotherapy is client-oriented method. This type of psychotherapy is suitable for a wide variety of different life situations.
If you want to discuss about the further details feel free to contact me.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Hypnosis EMDR Schema therapy

About me as a therapist

Psykoterapeutin työssä minulle on karttunut kokemusta mm. addiktioista, ahdistuneisuudesta, työuupumuksesta, masennuksesta, bipolaarihäiriöistä, traumoista ja haastavasta käyttäytymisestä, kuten epävakaudesta ja aggressiosta.
Työskentelyni ytimessä on kunnioitus asiakasta kohtaan. Tämä ilmenee rehellisyytenä, asiakkaan toiveiden ja tavoitteiden huomioon ottamisena sekä positiivisen palautteen antamisena.
Antamassani terapiassa pyritään suuntaamaan kohti tulevaa. Tästä huolimatta asiakkaan menneisyyttä kunnioitetaan ja sieltä pyritään löytämään selviytymistä tukevia voimia. Tulevaisuuteen suuntaaminen avaa usein monia mahdollisia polkuja, joita seuraamalla voi toteuttaa omia toiveitaan.
Terveysalan ammattilaisena minulla on ehdoton vaitiolovelvollisuus tekemässäni asiakastyössä.

About my therapy sessions

Istunnoilla keskustellaan ja tehdään erilaisia harjoituksia, kuten mielikuvaharjoituksia tai rentoutumiseen liittyviä harjoituksia. Käytän myös kotitehtäviä osana työskentelyäni ja niistä keskustellaan vastaanotolla. Keskustelun aiheet valitaan asiakaslähtöisesti.
Pyydän usein myös palautetta asiakkailtani ja pyrin ottamaan palautteen huomioon seuraavilla istunnoilla.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Phobia/fear Anger management To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Bipolar disorder Personal growth and development Processing my past Personality disorders Difficulty sleeping Hurting yourself Self-destructive thoughts
Areas of Specialization
Personality disorders Bipolar disorder Seriously traumatized patients and dissociative disorders
My professional background and knowledge

Viitekehykset ja työmenetelmät:
1) Ratkaisukeskeinen psykoterapia
2) EMDR-terapia
3) Kognitiivisen lyhytterapian erityispätevyys 2017-2019 (suun. valmistuminen joulukuu 2019)
4) Skeematerapia

- Sairaanhoitaja AMK 2001 (Mielenterveys- ja päihdetyö)
- Perhetyön perusteet -koulutus, 2007
- Terveystieteiden maisterin tutkinto, 2010
- Näyttötutkintomestari, 2011
- Opettajan pedagoginen pätevyys, 2013
- Psykoterapeutti, 2015 (Valviran nimikesuojaama)
- Työnohjaaja, 2017
- EMDR-terapia. Tasot I ja II, 2018
- Skeematerapia psykoterapian ja työnohjauksen työotteena 2018
- Kognitiivisen lyhytterapian erityispätevyys 2017-2019 (suun. valmistuminen joulukuu 2019)

Jos haluatte lisätietoa koulutukseeni, käyttämiini menetelmiin tai tarjoamiini palveluihin liittyen, toivon, että olette minuun yhteydessä

Client group

Toimintamuodot: Yksilöterapia, pari- ja perheterapia, vanhempien tukikäynnit, työnohjaus, konsultaatiot, kouluttaminen, kotikäynnit myös mahdollisia.
Työskentelen pääsääntöiset Kelan kuntoutuspsykoterapia asiakkaiden parissa. Voit saada Kelan korvaamaa psykoterapiaa, jos olet 16–67-vuotias.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details