Home Page / Find Your Therapist / Kaisla Koskelainen

Kaisla Koskelainen

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Couple therapy
Etäyhteyksillä koko Suomi,
Helsinki, Malmi
Helsinki, Keskusta
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Children under 13y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Weekend appointments
Olen kiinnostunut terapiassa tutkimaan sekä sitä miten lähiympäristö kuten perhe vaikuttaa hyvinvointiin, ja että mitä keinoja ihmisellä itsellään on vaikuttaa hyvinvointiinsa. Haluan olla asiakkaani puolella ja ymmärtää häntä. HUOM! Minulla on Kela-oikeudet vain pari- ja perhepsykoterapiaan.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Yksilöterapiassa haluan auttaa löytämään ne välineet ja keinot, joilla asiakas voi parhaiten auttaa itseään. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa tähän käytetään erilaisia välineitä ja tarvittaessa kotitehtäviä. Olen terapeuttina suora ja nostan esille asioita, kuten seksuaalisuuteen liittyviä teemoja, joita voi toisinaan olla vaikea itse ottaa puheeksi. Ymmärrän kuitenkin hyvin myös sitä, että kaikki eivät terapiassa halua avata kaikkia asioita heti, mutta puheeksiottamalla annan luvan puhua sitten kun siihen on valmis. Haluan oppia ymmärtämään asiakasta, jotta voin nähdä ja ymmärtää ongelmien ja haasteellisten tilanteiden taustoja. Uskon, että aidon ymmärryksen kautta löytyy myös parhaat keinot ongelmista selviytymiseen. Pari- ja perheterapiassa haluan oppia ymmärtämään minkälaiset perhetaustat vaikuttavat ongelmien taustalla ja minkälaisia vahvuuksia suvussa on periytynyt.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Toimivan terapian lähtökohtana on hyvä yhteistyösuhde terapeuttiin, ja tämän takia haluan kartoittaa mitä asiakas itse ajattelee ongelmastaan ja toiveestaan terapiaa kohtaan. Hyvän yhteistyösuhteen luomiseen liittyy myös ongelman laajuuteen sidottu riittävän pitkä tutustuminen. Uskon terapiassa keskustelun ja puheen parantavaan voimaan. Toisinaan kuitenkin ongelmassa saattaa hyödyttää tehtävien teko. Tehtäviä voi olla esimerkiksi ongelman analysointi, ongelman tarkastelu sukupuun kautta tai ohjattu rentoutusharjoitus. Pari- ja perheterapiassa pidän kysymyksistä, joilla kartoitetaan miten puoliso tai muut perheenjäsenet ajattelevat käsiteltävästä ongelmasta ja sen taustoista. Usein tällainen keskustelu itsessään jo avaa jumiutuneita tilanteita. Saatan myös käyttää harjoitteita, joissa haastattelen puolisoita tai perheenjäseniä erikseen siten, että muut saavat rauhoittua hetkeksi kuuntelemaan.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Anxiety towards social situations Anger management Sexual problems Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Gender or Sexual-Identity Questions Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender Multiculturalism / immigrants Child welfare
My professional background and knowledge

Olen tehnyt 3 v työtä monikulttuurisuusteemojen ja pakolaisuuden kanssa töitä järjestössä mielenterveystyön kehittäjänä ja kouluttanut myös asiantuntijoita hankkeessa kehitetyistä välineistä. Olen myös ollut työtiimissä julkaisemassa aiheesta opasta ja artikkelia. Olen auktorisoitu seksuaalineuvoja ja työskennellyt monessa työtehtävässä seksuaali-, sukupuoli- ja ihmissuhdevähemmistöteemojen parissa sekä muiden seksuaaliteemojen parissa. Olen julkaisemassa ihmissuhdevähemmistöteemasta artikkelia. Olen myös julkaissut oppaan seksuaaliteemojen puheeksiotosta. Olen työskennellyt julkisella puolella ja järjestöissä lastensuojeluteemojen parissa useita vuosia (yli 5v). Olen työskennellyt hetken lastenkodissa mutta pääasiassa kokemukseni muunlaisista tehtävistä, kuten nuoren aikuistumisen tukena toimimisesta ja lähisuhdeväkivaltatyön yksikössä toimimisesta. Tällä hetkellä työskentelen päätoimisesti kuraattorina. Valtaosa työkokemuksestani on kuitenkin aikuisten ja nuorten aikuisten parista.

Client group

Työskentelen aikuisten ja nuorten kanssa. Erityisesti olen kiinnostunut yksilöterapiatyöskentelystä, esimerkiksi vaikeiden kokemusten kanssa selviytymisestä. Pariterapia on kuitenkin myös lähellä sydäntäni.

First session price

70.00

Regular session price

70.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.