Home Page / Find Your Therapist / Kaisa Rauhala

Kaisa Rauhala

In education Occupational therapist, Cognitive
Helsinki, Ullanlinna
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Koen terapiasuhteessa merkitykselliseksi kohdatuksi tulemisen, aktiivisen vastavuoroisen vuorovaikutuksen sekä yhteisen työskentelyn asiakkaan tavoitteiden suuntaisesti. Tarjoan lyhyttä ja pitkäaikaista koulutuksen aikaista koulutuspsykoterapiaa. Valmistun kognitiiviseksi psykoterapeutiksi 12/2020.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
About me as a therapist

Terapeuttina minua on kuvailtu helposti lähestyttäväksi, läsnäolevaksi ja empaattiseksi. Työskentelyotteeni on koettu joustavana, eteenpäin pyrkivänä ja sopivasti haastavana.
Pyrin olemaan terapeuttina läsnäoleva ja vuorovaikutuksessa aktiivinen. Koen, että terapiasuhteessa kohtaavat kaksi asiantuntijaa; sinä oman elämäsi ja tilanteesi asiantuntijana ja minä oman alani asiantuntijana. Yhteistyössä ja kummankin tietämystä ja osaamista hyödyntäen meidän on mahdollista työskennellä rakentavasti tavoitteitasi kohden.

About my therapy sessions

Kognitiivisen psykoterapian periaatteiden mukaisesti aloitan työskentelyn uuden asiakkaan kanssa aina kokonaistilanteen käsitteellistämisellä. Käsitteellistämisen tavoitteena on muodostaa yhteisesti käsitys siitä, mikä ajankohtainen tilanteesi on, mitkä menneisyyden asiat ovat vaikuttaneet tämän päivän tilanteeseen sekä muodostaa alustavasti tavoitteet psykoterapialle. Mielestäni on tärkeää huomioida asiakkaan yksilöllinen tilanne ja soveltaa työskentelyä sen mukaisesti. Hyödynnän työskentelyssä visuaalista jäsentämistä, jonka avulla on mahdollista kirjoittaen ja piirtäen tukea yhteisen ymmärryksen syntymistä käsiteltävästä asiasta.
Käytän kognitiivisen psykoterapian menetelmien lisäksi tarvittaessa hyväkseni osaamistani toimintaterapeuttina. Koen, että mielekäs ja toimiva arki on perusta kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Processing my past Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Difficulty sleeping
My professional background and knowledge

Olen pohjakoulutukseltani toimintaterapeutti ja toiminut yhdeksän vuoden ajan psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, sekä osastolla että avohoidossa. Valmistun kognitiiviseksi psykoterapeutiksi loppuvuodesta 2020 ja tarjoan koulutuspsykoterapiaa. Voit varata ajan yksittäiselle käynnille, lyhytpsykoterapiaan (10-25) tai pidempään koulutuspsykoterapiaan.

First session price

50.00

Regular session price

60.00

Pricing details