Home Page / Find Your Therapist / Kaisa Nissi

Kaisa Nissi

In education Psychiatric staff nurse, Crisis and trauma
Jyväskylä, Keskusta
English Finnish
Customer Groups
Families Couples Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen kehosuuntautunut traumaterapeutti, mutta työskentelen myös muiden kysymysten parissa. Tällä hetkellä olen (trauma)psykoterapiakoulutuksessa, ja voin ottaa yksittäisiä asiakkaita sekä pitkiin että lyhyisiin terapioihin . Toistaiseksi teen vain videovastaanottoja epidemiatilanteen vuoksi.
Psychotherapeutic Orientation
  • Crisis and trauma
  • Solution-oriented
Additional Training

Crisis and traumas Body-oriented psychotherapy EMDR

About me as a therapist

Työskentelyni on asiakaslähtöistä ja muovautuvaa. Katson, että terapeutin ammattitaitoa on etsiä kullekin asiakkaalle sopivat työkalut ja omantahtinen työskentely, ja siten pyrin olemaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa yhteistyön rakentamiseksi.
Parhaimmillani olen kuuntelijana ja tilanteen tutkimisessa sekä kehollisessa tarkkailussa ja pysähtymisessä, mutta tarvittaessa voin ottaa suoremman tai ratkaisukeskeisemmän, voimavaraistavan ja eteenpäinvievän otteen, mikäli senhetkinen asiakkaan tilanne niin vaatii.

About my therapy sessions

Työskentelyn alussa kartoitetaan asiakkaan toiveet ja tarpeet, ja terapiaprosessi ja kukin istunto muovautuu tämän pohjalta. Asiakas voi esimerkiksi tuoda mielessään olevan ongelman tai mielessä pyörivän asian tapaamiseen, ja tätä kokemusta tarkastellaan sen hetkisten tuntemusten ja oireiden kautta. Työskentelyyn voidaan edetä myös oireista käsin.
Kehopainotteisena terapeuttina asiakkaan kokemuksen tai muiston tarkastelu tapahtuu usein kehon reaktioiden kautta, mutta lähestymistapoja voi olla myös paljon muita. Valtaosa työskentelystä on "perinteistä" keskustelua kysymyksiin ja vastauksineen tai yhteisine pohdintoineen. Voin antaa jonkin verran myös kotona suoritettavia tehtäviä (esim. kirjalliset tai keholliset harjoitukset) mikäli näin sovitaan.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Eating disorders Changing lifestyle Low self-esteem Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Feeling bad
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Multiculturalism / immigrants Pain related difficulties
My professional background and knowledge

Terveydenhuollon taustakoulutukseltani olen psykiatrinen sairaanhoitaja. Olen tehnyt useita vuosia töitä somaattisesti oireilevien traumapotilaiden kanssa sekä väkivaltatraumoista kärsivien potilaiden kanssa. Minulla on työkokemusta sekä psykiatrian avo- että osastohoidosta sekä päihdepotilaiden kanssa työskentelystä. Erityisosaamistani on vakavat traumat ja pakolaistraumat.
Toiselta koulutukseltani olen kulttuuriantropologi (filosofian tohtori), erityisosaamisena kulttuurin ja sopeutumisen kysymykset. Olen tehnyt tutkimustyötä monikulttuuristen perheiden parissa, mutta varsinaista pari- tai perheterapiaa en tee.
Terapiatyön koulutukseni on sensomotorinen psykoterapia (1. taso: traumaattiset reaktiot ja niiden säätely, ja 2. taso: kiintymyssuhdevauriot ja niiden hoito), ratkaisukeskeinen lyhytterapia sekä tällä hetkellä teen traumapsykoterapiaopintoja. Olen käynyt EMDR-koulutuksen 1. tason.

Client group

Työskentelen ensisijaisesti aikuisten kanssa yksilöterapiassa, mutta tilanteesta riippuen myös nuoret ja pariskunnat ovat mahdollisia.

Traumakoulutuksestani johtuen kohderyhmääni ovat ne, joilla menneisyyden tapahtumat vaikuttavat nykyiseen jaksamiseen. Tämä luonnollisesti voi ilmetä monella tavoin, eikä trauma aina ole päällimmäinen työskentelyn kohde terapiassa.
Tutkimuksellinen osaamiseni on monikulttuurisissa perheissä (erit. eri uskontokunnan perheet) ja siten terapiaan voivat hakeutua myös ne, jotka kokevat parisuhteen kulttuuristen erojen olevan keskeinen kysymys parisuhteen muutoksissa.

Additional information

Olen avoin, maailmasta ja erilaisista näkökulmista kiinnostunut ihminen, ja tämä näkee myös työskentelyssäni.

Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä tilannettasi.

First session price

35.00

Regular session price

45.00

Pricing details

Tässä vaiheessa teen terapiaa opiskelijastatuksella ja siis opiskelijahinnalla. Ei kela-korvattavuutta.