Home Page / Find Your Therapist / Kai Silfver

Kai Silfver

Psychotherapist, Nurse, Family therapy
Turku,
Swedish Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
Olen psykiatrinen sairaanhoitaja ja Perheterapeutti. Olen työskennellyt pitkään riippuvuuspsykiatrian sekä akuuttipsykiatrian erikoissairaanhoidon yksiköissä. Terapiavastaanottoa olen pitänyt vuodesta 2015 lähtien.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
About me as a therapist

Pyrin tunnistamaan erilaisten asiakkaiden erilaisia tarpeita mahdollisimman realistisessa ja aidossa yhteistyösuhteessa. Yleensä keskitytään tähän hetkeen, joskus tulevaisuuteen ja joskus pohditaan myös menneitä aikoja ja kokemuksia. Kokonaispyrkimyksenä terapiassa on rakentaa uudenlaisia ajatusrakennelmia, jotka parhaassa tapauksessa johtavat myös uudenlaisiin ratkaisuihin ja sitä kautta helpotukseen.
Terapiasuuntautumiseltani olen perheterapeutti, joten Kelan tukemaa yksilöpsykoterapiaa minulla ei ole mahdollisuutta toteuttaa.

About my therapy sessions

Toivon voivani rakentaa istunnoilla sellaisen luottamuksen, että mistä vaan uskaltaa puhua. Keskustelu voi olla rankkaa ja raadollistakin pohdintaa elämän suurista kysymyksistä, tai joskus niiden hyvien asioiden parempaa huomioimista. Terapia on vuorovaikutusprosessi joka tukee itsehavainnointia, uusien ajatusten tunnistamista ja uusien tunnekokemusten löytämistä. Terapian tarkoitus on lisätä rohkeutta toteuttaa muutosta ja löytää uusia toimintatapoja. Terapia on myös tukemista vaikeissa elämäntilanteissa, sekä toivon ja myönteisten odotusten ylläpitämistä. Terapia valaa toivottavasti myös uskoa siihen, että pystyy itse vaikuttamaan vaikeisiinkin ilmiöihin omia voimavaroja käyttäen. Terapiassa raivataan tilaa uusille ajatuksille, joka luo mahdollisuutta päästä eteenpäin. Terapia voi olla myös itsetuntoa ja itsemyötätuntoa vahvistavaa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Feeling bad Anxiety towards social situations Panic attacks Anger management Processing my past Challenging life situation Treatment of physical illness Personal growth and development
My professional background and knowledge

Alkoholin ja muiden päihteiden aiheuttamat ongelmat tai huolet niihin liittyen. Peliriippuvuus. Muut toiminnalliset riippuvuudet. Masentuneisuus, ahdistuneisuus, uupumusoireet. Ihmissuhteiden moninaiset hankaluudet. Ongelmat pari- ja perhesuhteissa tai muissa yhteistyösuhteissa. Elämänkriisien ja traumojen käsittely. Vaikeiden somaattisten sairauksien kanssa eläminen. Elämänstrategiat ja selviytymiskeinot.

Client group

Yleensä asiakkaani käyvät terapiassa yksin tai yhdessä puolison tai muun perheenjäsenen kanssa. Pääasiassa olen hoitanut aikuisia.
Joskus muutama käynti on tarpeeksi ja joskus asioita haluaa työstää pidempäänkin, molemmat mahdollisuudet käytössä asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan.

Additional information

Jos alkoholinkäyttö tai pelaaminen askarruttaa sinua tai läheisiäsi, voit addiktumklinikka.fi sivustolta varata minulle myös puhelinajan ilmaiseen infokeskusteluun.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details