Home Page / Find Your Therapist / Jutta Mattila

Jutta Mattila

Psychotherapist, Psychologist, Solution-oriented
Turku, Kastu
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Olen psykologian maisteri, laillistettu psykologi ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti. Olen toiminut psykologina vuodesta 2005 ja psykoterapeuttina vuodesta 2017 lähtien. Tällä hetkellä tilaa on yksittäisille käynneille.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Työskentelyni lähtökohtana on asiakaskeskeisyys. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen, jolloin myös terapiaprosessi muotoutuu asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti ainutlaatuiseksi. Terapeuttina olen välitön, rauhallinen ja myötätuntoinen. Työskentelytyylini on aktiivinen, mutta samalla myös tilaa-antavaa. Työskentelyssäni painottuu asiakkaan arvostus ja tasavertaisuus. Toimin ikään kuin asiakkaan rinnalla turvallisena kanssakulkijana matkalla, jossa tutkimme yhdessä hänen elämäänsä, ajatuksiaan, voimavarojaan ja tunteitaan.

About my therapy sessions

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on asiakaskeskeinen, tulevaisuussuuntautunut, tavoitteellinen ja voimavaroihin keskittyvä psykoterapiamuoto. Sen yksi tausta-ajatus on, että todellisuus tulee luoduksi meidän mielessämme siinä kielessä, jota käytämme sekä meidän sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissamme. Psykoterapiassa tutkimme, miten tuo todellisuus on mielessä luotuna ja pohdimme vaihtoehtoisia ajattelemisen ja kokemisen tapoja. Hyödynnän työskentelyssäni usein myös kognitiivisen terapian lähestymistapoja. Keskeisiä työskentelyn kohteita siinä ovat asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset ja niihin liittyvät hankalat tunteet. Lisäksi olen omaksunut narratiivisen (kertomuksellisen) terapian lähestymistapoja, jossa elämää nähdään tutkittavina tarinoina. Mahdollisten surullisten ja epäonnisten tarinoiden lomassa kulkevat pieninä huomaamattomina polkuina myös jotkut ilon, onnen ja rohkeuden kertomukset.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender Neuropsychiatric patients
My professional background and knowledge

Olen valmistunut psykologian maisteriksi v. 2005 ja psykoterapeutiksi v. 2017. Olen työurallani työskennellyt monenikäisten asiakkaiden kanssa.

Client group

Minulla on työkokemusta erilaisten vähemmistöryhmien kanssa työskentelystä. Tiedostan sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuuden. Ymmärrän, että sukupuoli on ei-binäärinen rakenne, johon kuuluu useita erilaisia sukupuoli-identiteettejä ja, että sukupuoli-identiteetti ja seksuaalinen suuntautuminen ovat erillisiä, mutta toisiinsa vaikuttavia rakenteita. Tiedostan yhteiskunnan normatiivisuuden ja miten stigma, ennakkoluulot, syrjintä ja väkivalta vaikuttavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien terveyteen ja hyvinvointiin.
Lisäksi minulla on vankka tietämys siitä, miten neurokirjolla oleminen vaikuttaa aistikokemuksiin, tunteiden kokemiseen sekä tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn sekä kognitiivisen tiedon käsittelyyn. Näen neuropsykiatriset diagnoosit neurologisena monimuotoisuutena myös monine rikkauksineen, mutta ymmärrän myös neurokirjolla olemisen tuomat elämänhaasteet tässä neurotyypillisille ihmisille rakentuneessa yhteiskunnassa.

First session price

75.00

Regular session price

95.00

Pricing details