Home Page / Find Your Therapist / Jussi Pennanen

Jussi Pennanen

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Crisis and trauma
Rauma,
English Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Hei, olen Jussi Pennanen. Olen toiminut pitkään lasten ja aikuisten kanssa. Työskentelyssä on näkynyt muun muassa kriisityöhön liittyvä välitön tuki, neuropsykiatrinen valmennus (esim. adhd, autismin kirjo) ja päihdetyö. Työskentelyä on tehty sekä yksilöiden että verkostojen kanssa tarpeen mukaan.
Psychotherapeutic Orientation
  • Crisis and trauma
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Neuropsychiatric coach EMDR

About me as a therapist

Tavoitteenani on suhtautua ihmisiin kunnioittavasti ja arvostavasti. Tämä tarkoittaa sitä, että koitan omien kykyjeni mukaan tehdä terapiatyöskentelystä joustavaa ja ihmisen tarpeita vastaavaa. Tämä tarkoittaa yhteistä kartoitusta ja toiveiden kuulemista. Yhdessä tutkitaan, miten päästäisiin niihin tavoitteisiin, jota ihmisellä on joko tullessa tai, jotka on löydetty yhdessä. Haastavia ja häiritseviä asioita haluan pitää esillä sietokyvyn rajoissa.

Työskentelytapani on keskusteleva ja kehollinen (sensomotorinen). Tällä tavoitellaan sitä, että ihminen oppisi paremmin havaitsemaan itse asioita harjoitusten kautta ja siten säätelemään omaa oloansa. Tätä edeltää kuitenkin riittävä kartoitus asioista, joihin halutaan muutosta tai säätelyn vahvistamista.

About my therapy sessions

Työskentelyyn kuuluu perinteinen keskustelu ja ajankohtaisten asioiden purku
Käsittelyä tehdään keskustellen ja kehoharjoituksilla. Kehoharjoitukset voidaan karkeasti rajata vakauttaviin ja rauhoittaviin sekä yli- ja alivireystilaa sääteleviin harjoitteisiin.
Tarvittaessa voidaan käyttää EMDR-prosessointia häiritseviin selkeästi rajattaviin asioihin.
Neuropsykiatrisesta valmennuksesta voi tarvittaessa käyttää konkreettisia arkeen liittyviä asioita, joita voidaan mahdollisuuksien mukaan harjoitella myös istuntojen aikana.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Adoption & placement People with intellectual disabilities Child welfare Multiculturalism / immigrants Neuropsychiatric patients Seriously traumatized patients and dissociative disorders
My professional background and knowledge

Olen suurimman osan työelämääni tehnyt lapsien ja perheiden kanssa. Mukana on ollut paljon myös päihdetyötä ja vammaisten kanssa tehtävää työskentelyä. Painottuneisuus on ollut neuropsykiatrisen valmennuksen, päihdetyön (Päihdetyön lisäkoulutus 2004), sijaishuollossa olevien asiakkaiden ja jälkipuinti asioiden (Debriefing-koulutus 2003) parissa. Työhön on kuulunut vahvasti viime vuosina lastensuojelun- ja rikosprosessin edunvalvojana toimiminen.

First session price

80.00

Regular session price

80.00

Pricing details