Home Page / Find Your Therapist / Jussi Pennanen

Jussi Pennanen

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Crisis and trauma
Rauma,
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
Olen toiminut pitkään lasten ja aikuisten kanssa. Työskentelyssä on näkynyt muun muassa kriisityöhön liittyvä välitön tuki, neuropsykiatrinen valmennus (esim. adhd, autismin kirjo) ja päihdetyö. Työskentelyä on tehty sekä yksilöiden että verkostojen kanssa tarpeen mukaan.
Psychotherapeutic Orientation
  • Crisis and trauma
  • Integrative
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabilitation (adults)

Additional Training

EMDR Neuropsychiatric coach

About me as a therapist

Tavoitteenani on suhtautua ihmisiin kunnioittavasti ja arvostavasti. Tämä tarkoittaa sitä, että koitan omien kykyjeni mukaan tehdä terapiatyöskentelystä joustavaa ja ihmisen tarpeita vastaavaa. Tämä tarkoittaa yhteistä kartoitusta ja toiveiden kuulemista. Yhdessä tutkitaan, miten päästäisiin niihin tavoitteisiin, jota ihmisellä on joko tullessa tai, jotka on löydetty yhdessä. Haastavia ja häiritseviä asioita haluan pitää esillä sietokyvyn rajoissa.

Työskentelytapani on keskusteleva ja kehollinen (sensomotorinen). Tällä tavoitellaan sitä, että ihminen oppisi paremmin havaitsemaan itse asioita harjoitusten kautta ja siten säätelemään omaa oloansa. Tätä edeltää kuitenkin riittävä kartoitus asioista, joihin halutaan muutosta tai säätelyn vahvistamista.

About my therapy sessions

Työskentelyyn kuuluu perinteinen keskustelu ja ajankohtaisten asioiden purku
Käsittelyä tehdään keskustellen ja kehoharjoituksilla. Kehoharjoitukset voidaan karkeasti rajata vakauttaviin ja rauhoittaviin sekä yli- ja alivireystilaa sääteleviin harjoitteisiin.
Tarvittaessa voidaan käyttää EMDR-prosessointia häiritseviin selkeästi rajattaviin asioihin.
Neuropsykiatrisesta valmennuksesta voi tarvittaessa käyttää konkreettisia arkeen liittyviä asioita, joita voidaan mahdollisuuksien mukaan harjoitella myös istuntojen aikana.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Neuropsychiatric patients Multiculturalism / immigrants Child welfare People with intellectual disabilities Adoption & placement
My professional background and knowledge

Tällä hetkellä olen koulutuksessa 2023-2025 kouluttaja-psykoterapeutiksi. Olen suurimman osan työelämääni tehnyt lapsien ja perheiden kanssa. Mukana on ollut paljon myös päihdetyötä ja vammaisten kanssa tehtävää työskentelyä. Painottuneisuus on ollut neuropsykiatrisen valmennuksen, päihdetyön (Päihdetyön lisäkoulutus 2004), sijaishuollossa olevien asiakkaiden ja jälkipuinti asioiden (Debriefing-koulutus 2003) parissa. Työhön on kuulunut vahvasti viime vuosina lastensuojelun- ja rikosprosessin edunvalvojana toimiminen.

First session price

85.00

Regular session price

85.00

Pricing details