Home Page / Find Your Therapist / Juha Tähkälä

Juha Tähkälä

Psychotherapist, Physiotherapist, Solution-oriented
Espoo, Leppävaara
Helsinki,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Olen toiminut yli parikymmentä vuotta terveydenhuollon parissa. Haluan rohkaista asiakkaitani löytämään vahvuutensa ja juuri heille sopivat ajattelu- ja toimintatyylit. Korostan kaikessa työssäni luottamuksellisuutta ja ihmisen ainutlaatuisuutta sekä monipuolisia mahdollisuuksia.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Teen työtäni ratkaisu- ja voimavarakeskeisesti. Olen terapeuttina aktiivinen, keskusteleva ja kuunteleva. Lähestyn ihmisen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Pyrin luomaan turvallisen ilmapiirin, jossa asiakas saa kokemuksen kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. Fysio- ja psykoterapian yhdistelmä on tuonut kokonaisvaltaisen lähestymistavan terapiatyöhöni.

About my therapy sessions

Tarkoitus on yhdessä käydä läpi asiakkaalle hankalia tai kipeitä asioita. Tutkimme asioita nykyhetkessä sekä tarvittaessa menneisyyden tapahtumia ja kokemuksia, jotka voisivat olla merkityksellisiä. Kiinnostukseni ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin näkyy myös muiden terveyteen vaikuttavien tekijöiden tarkasteluna. Tavoitteena on, että terapiaistunnoilla syntyy luottamuksellinen suhde terapeutin kanssa. Siten asioiden kokonaisvaltainen käsittely mahdollistuu ja sen myötä psyykkinen hyvinvointi lisääntyy.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Pain related difficulties
First session price

82.00

Regular session price

82.00

Pricing details