Home Page / Find Your Therapist / J-P (Juha-Pekka) Salonen

J-P (Juha-Pekka) Salonen

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Couple therapy
Järvenpää, Keskusta
English
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olen psykoterapeutti sekä pari- ja perheterapeutti. Teen yksilöterapiaa, parisuhdeterapiaa sekä perheterapiaa Järvenpäässä. Olen työskennellyt sosiaali- ja terveysalalla eri tehtävissä vuodesta 1997 lähtien.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabilitation (families)

About me as a therapist

Olen dialoginen ja voimavarakeskeinen terapeutti. Työskentelen yksittäisten ihmisten, parien ja koko perheiden kanssa. Tapaamisiini on voinut ottaa mukaan puolison,. lapsia, perheenjäniä nykyisestä tai lapsuuden perheestä. Haasteina terapiaan hakeutuneilla ihmisillä ovat voineet olla esimerkiksi vuorovaikutusongelmat, ero tai erouhka, seksuaalisuus, uskottomuus, perheväkivalta tai lähisuhdeväkivalta, mielenterveysongelmat, masennus, uusperhe haasteet, muutokset tai kriisit perhesuhteissa, päihdeongelmat, riippuvuudet, erilaiset somaattiset sairaudet tai oman henkilöhistorian haasteet.

About my therapy sessions

Tavoitteena tapaamisillani on yhteisen keskustelun kautta löytää uutta ymmärrystä, uusia näkemyksiä ja toimintatapoja muutoksen saavuttamiseksi asiakkaan tilanteeseen. Tärkeänä asiana tapaamisillani on ollut itsen tai toisen tuntemisen ja ymmäryksen lisääntyminen suhteessa itseen ja toiseen. Yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelemme tavoitteet tapaamisille. Tapaamisia voi olla tarvittaessa pari kertaa viikossa tai harvemmin, joskus tapaaminen kerran kuukaudessa voi olla riittävää. Vastaanotollani voidaan käyttää keskustelun tukena esim. sukupuutyöskentelyä, elämänjanaa, visuaalisia ja luovia menetelmiä elämän tapahtumien ja kokemuksien työstämiseen.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Anger management Sexual problems Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Adoption & placement Child welfare
My professional background and knowledge

työkokemusta minulla on vuodesta vuodesta 1997 lähtien. Olen työskennellyt Järvenpään perheneuvolassa, Järvenpään ja Nurmijärven perheasiain neuvottelukeskuksissa, väkivaltatyössä Espoon ja Keravan Lyömättömissä linjoissa sekä lastensuojelussa. Lisäksi olen työskennellyt työnohjaajana mm. lastensuojelussa, perhetyössä, kouluisssa ja päivähoidossa.

Client group

Työskentelen yksittäisten ihmisten, parien ja koko perheiden kanssa. Tapaamisiin on voinut ottaa mukaan puolison,. lapsia, perheenjäniä nykyisestä tai lapsuuden perheestä. Haasteina terapiaan hakeutuneilla ihmisillä ovat voineet olla esimerkiksi vuorovaikutusongelmat, ero tai erouhka, seksuaalisuus, uskottomuus, perheväkivalta tai lähisuhdeväkivalta, mielenterveysongelmat, masennus, uusperhe haasteet, muutokset tai kriisit perhesuhteissa, päihdeongelmat, riippuvuudet, erilaiset somaattiset sairaudet tai oman henkilöhistorian haasteet.

Additional information

Teen Kelan Kuntoutuspsykoterapiaa 16-67 -vuotiaille terapiamuotona paripsykoterapia, perheterapia ja vanhempainohjaus.
Olen myös Kelan Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja perheterapiaan Eteläisen sekä Keskisen vakuutuspiirin alueelle.

First session price

75.00

Regular session price

75.00

Pricing details

Yksilöpsykoterapia (45 min) 75€

Yksilöpsykoterapia (60 min) 95€

Parisuhdeterapia ja perheterapia (90 min) 135€