Home Page / Find Your Therapist / J-P (Juha-Pekka) Salonen

J-P (Juha-Pekka) Salonen

Educating psychotherapist, Bachelor of Social Services, Couple therapy
Helsinki, Pasila
Etävastaanotto,
Järvenpää, Keskusta
English Finnish
Customer Groups
Families Couples Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
I am a psychotherapist, couple therapist, and a family therapist. As a psychotherapist I work mostly with couples but also with families and individuals. I have qualifications for psychotherapy by Kela. I have a reception in Järvenpää.  It is also possible to have the therapy sessions online or by phone. I have worked in the family guidance for the city of Järvenpää and the family counceling of the Parish of Järvenpää and Nurmijärvi. I have also worked in the domestic violence area in Lyömätön Linja of Espoo and Kerava.
My influences as a therapist come from  different therapy orientations such as family therapy, dialogical and collaborative therapy, trauma therapy, narrative therapy and solution focused therapy. 
You can come to therapy by yourself, with your partner or with the members of your family.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Supporting attachment Crisis and traumas Body-oriented psychotherapy

About me as a therapist

Olen dialoginen ja voimavarakeskeinen terapeutti. Työskentelen yksittäisten ihmisten, parien ja koko perheiden kanssa. Tapaamisiini on voinut ottaa mukaan puolison, lapsia, perheenjäseniä nykyisestä tai lapsuuden perheestä. Haasteina terapiaan hakeutuneilla ihmisillä ovat voineet olla esimerkiksi vuorovaikutusongelmat, ero tai erouhka, seksuaalisuus, uskottomuus, perheväkivalta tai lähisuhdeväkivalta, mielenterveysongelmat, masennus, uusperhe haasteet, muutokset tai kriisit perhesuhteissa, päihdeongelmat, riippuvuudet, erilaiset somaattiset sairaudet tai oman henkilöhistorian haasteet.

About my therapy sessions

Tavoitteena tapaamisillani on yhteisen keskustelun kautta löytää uutta ymmärrystä, uusia näkemyksiä ja toimintatapoja muutoksen saavuttamiseksi asiakkaan tilanteeseen. Tärkeänä asiana tapaamisillani on ollut itsen tai toisen tuntemisen ja ymmäryksen lisääntyminen suhteessa itseen ja toiseen. Yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelemme tavoitteet tapaamisille. Tapaamisia voi olla tarvittaessa pari kertaa viikossa tai harvemmin, joskus tapaaminen kerran kuukaudessa voi olla riittävää. Vastaanotollani voidaan käyttää keskustelun tukena esim. sukupuutyöskentelyä, elämänjanaa, visuaalisia ja luovia menetelmiä elämän tapahtumien ja kokemuksien työstämiseen.

Issues often worked with
Gender or Sexual-Identity Questions Treatment of physical illness Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Sexual problems Anger management Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Multiculturalism / immigrants Child welfare Adoption & placement
My professional background and knowledge

Työkokemusta minulla on vuodesta vuodesta 1997 lähtien. Olen työskennellyt Järvenpään perheneuvolassa, Järvenpään sekä Nurmijärven perheasiain neuvottelukeskuksissa, väkivaltatyössä Espoon sekä Keravan Lyömättömissä linjoissa sekä lastensuojelussa. Lisäksi olen työskennellyt työnohjaajana mm. lastensuojelussa, perhetyössä, kouluissa ja päivähoidossa.

Client group

Työskentelen yksittäisten ihmisten, parien ja koko perheiden kanssa. Tapaamisiin voi ottaa mukaan puolison, lapsia, perheenjäseniä nykyisestä tai lapsuuden perheestä. Haasteina terapiaan hakeutuneilla ihmisillä ovat voineet olla esimerkiksi vuorovaikutusongelmat, ero tai erouhka, seksuaalisuus, uskottomuus, perheväkivalta tai lähisuhdeväkivalta, mielenterveysongelmat, masennus, uusperhe haasteet, muutokset tai kriisit perhesuhteissa, päihdeongelmat, riippuvuudet, erilaiset somaattiset sairaudet tai oman henkilöhistorian haasteet.

Additional information

Teen Kelan Kuntoutuspsykoterapiaa 16-67 -vuotiaille terapiamuotona paripsykoterapia, perheterapia ja vanhempainohjaus. Paripsykoterapiaa tai perheterapiaa on mahdollista saada toisen terapeutin tekemän yksilöterapian rinnalla.
Tukea psykoterapiaan voivat myöntää myös eri perustein esimerkiksi HUS, vakuutusyhtiöt tai Melan Välitä viljelijästä -projekti

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Yksilöpsykoterapia / tutustumiskäynti (45 min) 90€, Yksilöpsykoterapia (60 min) 105€, Parisuhdeterapia ja perheterapia (90 min) 145€