Home Page / Find Your Therapist / Jouni Linnankoski

Jouni Linnankoski

Psychotherapist, Social studies, Couple therapy
Helsinki, Hietalahti
German Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Olen paripsykoterapeutti ja seksuaaliterapeutti. Teen myös yksilöterapiaa. Minulla on pitkäaikainen kokemus miesten auttamisesta. Terapeuttina olen vuorovaikutteinen, läsnäoleva ja kasvuun haastava. Kela korvaa vain paripsykoterapiakäynnit luonani. TILAA UUSILLE ASIAKKAILLE keskuussa 2024
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Integrative
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Sexual therapeutic knowledge Supporting attachment Crisis and traumas Schema therapy

About me as a therapist

Näen meillä ihmisillä olevat vaikeudet ennemminkin ihmisenä kasvamisen haasteina kuin ongelmina. Häpeä saa meidät peittämään heikkouksiamme ja näin mahdollisuutemme kasvaa itseksemme estyy. Myötätuntoisena ja avarakatseisena terapeuttina iloitsen joka kerta, kun asiakkaani rohkaistuu kohtaamaan omia tai toisen vaikeita tunteita.
Esitän kysymyksiä, joita asiakas ei ole tullut miettineeksi ja jonka vuoksi ongelma on saattanut jäädä hahmottomaksi. Ihmisenä olen rauhallinen ja terapeuttina myötäelävä, jämäkkä ja vuorovaikutteinen. Asiakaanani saat tukeni.

About my therapy sessions

Pariterapiassa turvallinen ilmapiiri on tärkeää. Se saavutetaan mm. molempia osapuolia tasapuolisesti kuullen. Pariterapiassa fokus on omien tunteiden ja käyttäytymiskaavojen tunnistamisessa ja vastuunotossa. Terapiassa opettelemme tarpeiden tunnistamista ja tunteista puhumista turvallisessa ympäristössä.
Terapiassa kartoitetaan asiakkaiden historiaa erityisesti kiintymyssuhteiden näkökulmasta. Työskentelyn painopiste on nykyhetkessä.
Yhdistän yksilö- ja pariterapiassa eri menetelmiä tarpeen mukaan. Käytän muun muassa psykodynaamista viitekehystä ja tunnekeskeisen pariterapian interventioita. Seksuaaliterapiassani voit ottaa aratkin aiheesi käsittelyyn. Keskustelun lisäksi annan terapiassa työkaluja, joiden avulla voit opetella uusia reagointi- ja ajatustapoja.

Issues often worked with
Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Personality disorders Psychotic disorders
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt mm. 10 vuotta miesten erotyöntekijänä, kehittänyt eroryhmätoimintaa ja toiminut eroasiantuntijana Miessakit ry:ssä. Olen toiminut perheasioiden sovittelijana. Ero- ja vanhemmuuskysymykset ovat näin ollen myös vahvuusalueitani.

Minulla on runsaasti kokemusta ikä, identiteetti-ja uskottomuuskriiseistä.

Ihmisestä löytyy myös henkinen ulottuvuus. Elämä voi tuntua tyhjältä, merkityksettömältä ja yksinäiseltä. Silloin apu voi löytyä elämän tarkoituksen pohtimisesta ja uusien merkitysten löytämisestä.

Client group

Työskentelen mielelläni niin parien kuin yksilöiden kanssa. Nuorten kanssa minulla on hyviä kokemuksia vanhempien erokriisin/eron jälkeisen ajan työskentelystä. Usein isovanhemmatkin joutuvat lapsensa eron myötä kriisiin ja hyötyvät terapiasta.

Additional information

KELA-korvattavuus 16 – 25 -vuotiaiden ja 26 – 67 paripsykoterapiaan. 1,5 tunnin istunnosta molemmille ikäryhmille korvaus on 95,87€.
Tarkemmin kuntoutuspsykoterapiasta www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

First session price

160.00

Regular session price

160.00

Pricing details

.Yksilöterapia 60 minuuttia 110€
Pariterapia 90 minuuttia 160€
Seksuaaliterapia 60 minuuttia 110€, 90 minuuttia 160€.