Home Page / Find Your Therapist / Jouni Linnankoski

Jouni Linnankoski

Psychotherapist, Social studies, Couple therapy
Helsinki, Hietalahti
Finnish German
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments

Therapist does not accept appointments between 1.7.-31.7.
Etsitkö humaania, kokenutta, helposti lähestyttävää ja vuorovaikutteisia terapeuttia? Minulla on pitkäaikainen kokemus miesten tunne-elämän tukemisesta. Elämänkriisit, kasvu ihmisenä ja parisuhdehaasteet ovat vahvuusalueitani. Kela korvaa vain paripsykoterapiakäynnit luonani.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Integrative
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Näen meillä ihmisillä olevat vaikeudet ennemminkin ihmisenä kasvamisen haasteina kuin ongelmina. Häpeä saa meidät peittämään heikkouksiamme ja näin mahdollisuutemme kasvaa itseksemme estyy. Myötätuntoisena ja suvaitsevaisena terapeuttina iloitsen joka kerta, kun asiakkaani rohkaistuu kohtaamaan omia tai toisen vaikeita tunteita.
Esitän kysymyksiä, joita asiakas ei ole tullut miettineeksi ja jonka vuoksi ongelma on saattanut jäädä hahmottomaksi. Ihmisenä olen rauhallinen ja terapeuttina myötäelävä, jämäkkä ja vuorovaikutteinen. Asiakaanani saat tukeni.

About my therapy sessions

Pariterapiassa turvallinen ilmapiiri on tärkeää. Se saavutetaan kumpaakin tasapuolisesti kuullen, joka mahdollistaa haavoittavien tunteiden esiin tuomisen. Pariterapiassa fokus on omien tunteiden ja käyttäytymiskaavojen tunnistamisessa ja niistä vastuunotossa. Terapiassa opettelemme tarpeiden tunnistamista ja tunteista puhumista turvallisessa ympäristössä.
Terapiassa kartoitetaan asiakkaiden historiaa erityisesti kiintymyssuhteiden näkökulmasta. Työskentelyn painopiste on nykyhetkessä.
Käytän yksilö- ja pariterapiassani eri menetelmiä, kuten toiminnallisia menetelmiä, psykodynaamista viitekehystä ja tunnekeskeistä pariterapiaa. Keskustelun lisäksi kerron terapiassa työkaluista, joiden avulla voi jäsentää vuorovaikutusta ja vahvistua.

Issues often worked with
Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt mm. 10 vuotta miesten erotyöntekijänä, kehittänyt eroryhmätoimintaa ja toiminut eroasiantuntijana Miessakit ry:ssä. Toimin myös perheasioiden sovittelijana. Ero- ja vanhemmuuskysymykset ovat vahvuusalueitani.

Olen auttanut paljon asiakkaitani ikä- ja identiteetti- sekä uskottomuuskriiseissä.

Ihmisestä löytyy myös henkinen ulottuvuus. Joskus elämä tuntuu tyhjältä, merkityksettömältä tai yksinäiseltä. Silloin apu voi löytyä elämän tarkoituksen pohtimisesta ja uudelleen suuntautumisesta.

Client group

Työskentelen mielelläni niin parien kuin yksilöiden kanssa. Nuorten kanssa minulla on hyviä kokemuksia vanhempien erokriisin/eron jälkeisen ajan työskentelystä. Usein isovanhemmatkin joutuvat lapsensa eron myötä kriisiin ja hyötyvät terapiasta.

Additional information

KELA-korvattavuus 16 – 25 -vuotiaiden ja 26 – 67 paripsykoterapiaan. 1,5 tunnin istunnosta molemmille ikäryhmille korvaus on 95,87€.
Tarkemmin kuntoutuspsykoterapiasta www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

First session price

135.00

Regular session price

135.00

Pricing details

Yksilöterapia 45 minuuttia 80€
Yksilöterapia 60 minuuttia 95€
Pariterapia 90 minuuttia 135€