Home Page / Find Your Therapist / Jorma Uhtakari

Jorma Uhtakari

Psychotherapist, Master of Theology, Solution-oriented
Helsinki, Kamppi
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Psykoterapiassa pyrin luomaan rauhallisen ja turvallisen työskentelyilmapiirin, jossa yhdessä asiakkaan kanssa voimme tutkia ja pohtia hänen elämäntilannettaan. Minulla on n. 15 vuoden kokemus kuntouttavasta ja terapeuttisesta työstä, mm. vankilatyö ja lähisuhdeväkivaltatyö. (Also in English.)
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Jokaiselle meistä voi elämässä tulla vaikeita tai raskaita tilanteita tai ajanjaksoja, jolloin asioita on hyvä pohtia jonkun toisen kanssa. Terapiaan voi hakeutua myös, jos vain haluaa pysähtyä miettimään elämäänsä ja omia valintojaan.
Terapeuttina pyrin olemaan läsnä asiakkaalle rauhallisesti mutta aktiivisesti, jotta hänen omat tavoitteensa tulevat kuulluksi ja jotta voimme niitä yhdessä pohtia. Yhdessä voimme etsiä asiakkaan voimavaroja ja hänen tavoitteidensa mukaisia ratkaisuja. Voimme myös vain yhdessä tarkastella asiakkaan elämäntilannetta, jotta se hänelle selkeytyy. En vierasta vaikeiden tai kipeidenkään asioiden kohtamista asiakkaan kanssa.

HUOM. Yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Terapiassa asioita käsitellään asiakkaan omaan tahtiin. Pyrin luomaan rauhallisen ja turvallisen ilmapiirin, jossa asiakas voi tuoda käsittelyyn haluamiaan teemoja ja aiheita. Oma tehtäväni on olla kuuntelijana ja rinnalla kulkijana. Teen tarkentavia kysymyksiä, jotta asiakkaan tilanne hänelle itselleen paremmin selkiytyisi. Yhdessä voimme sitten pohtia asiakkaan tavoitteita sekä terapiassa että hänen elämässään. Etsimme asiakkaan omia voimavaroja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. En kuitenkaan käytä istunnoissa mitään valmista mallia tai rakennetta, koska fokus on aina asiakkaassa ja hänen tilanteessaan. Terapiaprosessin myötä esim. tavoitteet voivat tarkentua tai kokonaan muuttua. Tavoitteet terapialle saattavat olla aivan selkeitä, mutta joskus ne voivat aluksi olla vaikeata hahmottaa ja sanoittaa. Niiden kanssa ei tarvitsekaan pitää mitään kiirettä, eikä niitä välttämättä tarvitse heti osata tarkkaan asettaa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Gender or Sexual-Identity Questions
First session price

100.00

Regular session price

100.00

Pricing details