Home Page / Find Your Therapist / Joona Suominen

Joona Suominen

Psychotherapist, Psychologist, Integrative
Turku,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Weekend appointments
Olen pohjakoulutukseltani psykologi ja toimin yksilöpsykoterapeuttina (valmistuminen 2021). Tarjoan yksittäisiä konsultaatioita, lyhytkestoista terapiaa sekä yksilöpsykoterapiaa yli 16-vuotiaille nuorille ja aikuisille.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
  • Psychodynamic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Jokaisen ihmisen kokemat vaikeudet ja tavoitteet ovat erilaisia. Siksi terapeuttina lähtökohtani on aina muokata omaa toimintaani vastaamaan asiakkaani tarpeita. Työotteeni on ensisijaisesti keskusteleva ja pidän tärkeänä sitä, että käynneilläni on riittävästi tilaa ajatuksille ja itsetutkinnalle mutta tuen myös aktiivisesti muutoksessa. Minulle tärkeitä arvoja ovat aitous ja spontaanius. Kohtaan asiakkaani kanssa rohkeasti vaikeatkin asiat mutta käynneilläni on kuitenkin tilaa myös huumorille.

About my therapy sessions

Käyntieni lähtökohtana on muodostaa jaettu käsitys asiakkaan tavoitteista ja sopia niiden saavuttamiseen käyttämistämme menetelmistä. Terapeuttisen ajatteluni kivijalkana toimii näkemys siitä, että psyykkiset vaikeudet ovat ratkaisuyrityksiä, jotka olemme omaksuneet aiemmista ihmissuhteista, mutta joiden ylläpitäminen nykyhetkessä tuottaa meille vaikeuksia. Keskeisenä sisältönä käynneilläni on keskustelu asiakkaan tärkeäksi kokemista aiheista, jonka tavoitteena on lisätä itseymmärrystä toistuviin toimintamalleihin ja mahdollistaa myös uudenlainen toiminta nykyhetkessä. Hoidon suunnittelun ja etenemisen seuraamiseksi käynneilläni voidaan käyttää kompassina erilaisia psykologisia testimenetelmiä. Terapeuttisten tavoitteiden saavuttamiseksi käytän tukena lisäksi kokemuksellisia tekniikoita mm. tunnefokusoidusta terapiasta ja käyttäytymisterapiasta. Työtapani edustaa niin sanottua assimilatiivista integraatiota.

HUOM. Yhteydenotot välittyvät Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Low self-esteem Feeling bad Anxiety towards social situations Panic attacks Processing my past Challenging life situation Personality disorders Personal growth and development Gender or Sexual-Identity Questions
My professional background and knowledge

Olen pohjakoulutukseltani psykologi ja minulla on usean vuoden työkokemus erikoissairaanhoidosta niin osasto- kuin avohoidosta. Integratiiviseksi psykoterapeutiksi olen valmistunut Jyväskylän yliopistosta. Parhaillaan kouluttaudun myös aikuisten psykodynaamiseksi psykoterapeutiksi Turun yliopistossa. Terapeuttisen työn ohella erityisosaamisaluettani ovat psykologiset tutkimukset ja niiden käyttö terapeuttisena työkaluna (Therapeutic assessment). Olen lisäksi Suomen Rorschach -yhdistyksen hallituksen jäsen.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa. Kiinnostuksenani ovat etenkin vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details