Home Page / Find Your Therapist / Jonna Henriksson

Jonna Henriksson

In education Master of Arts (Education), Integrative
Lempäälä, Lempäälä
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments Weekend appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Terapeuttina olen lämmin ja rento. Työskentelyäni voi kutsua aktiiviseksi kuuntelemiseksi. Pyrin ymmärtämään sinua kokonaisvaltaisesti ja esitän lisäkysymyksiä, jotta voin tavoittaa juuri sinun kokemuksesi. Haastan sinua lempeästi pohtimaan uusia näkökulmia ja vaihtoehtoisia toimintatapoja.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
  • Cognitive
Additional Training

Sexual therapeutic knowledge Schema therapy Crisis and traumas Supporting attachment Neuropsychiatric coach Dialectical behavior therapy (DBT) Hypnosis Mindfulness Body-oriented psychotherapy

About me as a therapist

Olen terapeuttina lämmin ja empaattinen, toivo on keskeistä työssäni. Minulle on tärkeää rakentaa turvallinen tila, joka mahdollistaa hankalienkin kokemusten tutkimisen. Suhtaudun uteliaisuudella ihmisen mielen koukeroihin ja tarinoihin. Terapiassa etenemme sinulle sopivalla tahdilla ja yhdessä rakennettujen tavoitteiden mukaisesti. Ajattelen, että ihminen tarvitsee toista ihmistä – turvallinen terapiasuhde mahdollistaa omien ajatusten, tunteiden ja uskomusten tarkastelun hieman etäämmältä. Hyväksyvässä terapiasuhteessa on parantavaa voimaa. Samalla terapia on arkista: opettelemme uusia taitoja ja käyttäytymismalleja, ehkä kompastelemme ja haparoimme, koska sellaista ihmisyys on. Minun tehtäväni on auttaa sinua kulkemaan kohti arvojesi mukaista elämää. Eräs asiakkaani kuvaili minua villasukkaterapeutiksi: ”sellainen, joka lämmittää, mutta samalla auttaa liikkeelle”. Se oli mielestäni viisaasti sanottu. Jotain tuollaista toivonkin olevani: sopivasti kannatteleva ja sopivasti aktiivinen.

About my therapy sessions

Suurimman osan ajasta juttelemme yhdessä sinulle merkittävistä asioista ja työskentelemme sopimiemme tavoitteiden mukaisesti. Työskentelyni on tunnekeskeistä ja usein tutkimme lempeästi
tunteitasi ja niiden takana olevia tarpeita. Menneisyyden kokemuksia työstämme turvallisesti,
sinulle sopivalla tahdilla. Tutkimme ajatuksiasi, uskomuksiasi ja ulkoista käyttäytymistä ja pyrimme vahvistamaan ymmärrystä käyttäytymisen takana olevista vaikuttimista. Yhdistän
mielelläni työskentelyyn kehollista työskentelyä, jos se on sinulle sopivaa. Keskustelun lisäksi voimme
tapaamisissamme tehdä läsnäoloharjoitteita ja muita kokemuksellisia harjoitteita.
Ajattelen, että ihmiset toipuvat turvallisissa ihmissuhteissa, jolloin tapaamisissani työstetään usein
ihmissuhteisiin liittyviä teemoja sekä vahvistetaan meidän välistä turvallista terapiasuhdetta. Aktiivisen
kuuntelun ja empaattisen validoinnin ohella jaan mielelläni ammatillista osaamista sinulle psykoedukaation
kautta.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Brain injuries Bipolar disorder Pain related difficulties Child welfare Neuropsychiatric patients Personality disorders Psychotic disorders Eating disorders Seriously traumatized patients and dissociative disorders Diversity of Sexuality and Gender Obsessive-compulsive disorders
My professional background and knowledge

Työskentelyssä hyödynnän kognitiivista, voimavarakeskeistä ja erityisesti traumahoitoon pohjautuvaa osaamista. Olen opiskellut ratkaisukeskeisen psykoterapian opinnot (3,5 vuotta), kognitiivisen lyhytpsykoterapian opinnot (2 vuotta) ja tällä hetkellä opiskelen integratiiviseksi nuorten ja aikuisten yksilöpsykoterapeutiksi Itä-Suomen yliopistossa, valmistun vuonna 2024. Olen hankkinut lisäosaamista hyväksymis – ja omistautumisterapiasta (HOT), dialektisesta käyttäytymisterapiasta (DKT), sensomotorisesta kehollisesta traumanhoidosta (sensomotorinen psykoterapia), kognitiivisesta traumaterapiasta ja mentalisaatioterapiasta erityisesti persoonallisuushäiriöiden ja syömishäiriöiden hoidossa. Taustaltani olen kasvatuspsykologi (KM, Tampereen yliopisto).
Minulla on kognitiivisen hypnoterapian erityispätevyys. Olen kliininen seksologi ja perehtynyt erityisesti seksuaaliväkivallan hoitoon ja seksuaali - ja sukupuoli -identiteetin sekä suhteiden moninaisuuden kysymyksiin.

Client group

Olen erikoistunut hankalien elämänkokemusten ja ihmissuhteiden kanssa työskentelyyn. Erityisesti olen keskittynyt kiintymyssuhde - ja kehityksellisten traumojen sekä seksuaaliväkivaltakokemusten hoitoon. Minulla on erityistä osaamista nuorten kanssa työskentelystä sekä yhteistyöstä lastensuojelun kanssa. Työskentelen mielelläni myös koko perheen kanssa esimerkiksi kiintymyssuhteiden näkökulmasta.
Erilaiset vähemmistöt, kuten sateenkaari-ihmiset sekä neuropsykiatristen haasteiden kanssa työskentely on vahvuuteni. Minua kiinnostaa addiktioiden hoito, erityisesti traumasensitiivisestä näkökulmasta. Addiktioiden hoidossa olen erityisesti perehtynyt naiserityiseen riippuvuustyöhön. Olen työskennellyt paljon itsetuhoisen käyttäytymisen, kuten viiltelyn sekä persoonallisuushäiriötasoisten haasteiden kanssa. Koettu trauma voi ilmentyä eri tavoin erilaisissa elämäntilanteissa, trauma elää kehossa ollen yksi osa elämäntarinaa. Hyödynnänkin työskentelyssä kehollisuutta, aina sinun ehdoillasi.

Additional information

Terapeuttina olen helposti lähestyttävä ja sopivasti ”arkinen”, sellainen ihan tavallinen tyyppi. Näen jokaisessa ihmisessä vahvuuksia. Yhdessä opettelemme terapiassa uusia taitoja turvallisessa ihmissuhteessa. Turvallinen terapiasuhde, jossa voi tulla näkyväksi ja nähdyksi omana itsenään ja kaikkine puolineen, on minulle se terapian juju, korjaava punainen lanka. Minulle onkin tärkeää tutkia, miltä sinusta tuntuu olla kanssani tapaamisessa ja mitä välissämme tapahtuu tässä ja nyt. Panostan luottamuksellisen yhteistyösuhteen rakentamiseen ja minulle on tärkeää tunnistaa ja korjata yhteistyösuhteessa mahdollisesti ilmeneviä kupruja. Uskon siihen, että kaikki, mikä on opittua, on myös tarpeen mukaan poisopittavissa - ihinen on uskomattoman toipumiskykyinen!

First session price

50.00

Regular session price

85.00

Pricing details

Käynnin peruutus/ajan siirtäminen 24h aikaisemmin. Sairastapauksissa tai muun äkillisen esteen sattuessa peruutus onnistuu lyhemmällä aikavälillä.