Home Page / Find Your Therapist / Jonas Anttonen

Jonas Anttonen

Psychotherapist, Psychologist, Cognitive behavior therapy (CBT)
HELSINKI, närmottagning
TURKU, på distans / etäältä
VAASA, på distans / etäältä
English Swedish Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Työskentelen ensisijaisesti etäpalvelumuodossa. Taustakoulutukseni on kognitiivinen käyttäytymispsykoterapia ja pohjakoulutukseni on psykologi. Palvelen myös mielelläni suomeksi, vaikka mainos onkin ruotsiksi. Minua kuvataan yleisesti aktiiviseksi, määrätietoiseksi ja yhteistyötä painottavaksi psykologiksi/psykoterapeutiksi. Työskentelyn aikana olen vaativa koskien sitä, että pysytään kiinni yhteisissä tavoitteissamme. Tilaa kuitenkin löytyy hyvin myös arkipäivän vaikeuksille sessioitten aikana. Työtapani vaatii paljon sinulta mitä tulee omaan työskentelyyn sessioitten välillä esim. kotitehtävinä. "Epäonnistumisia" tulee varmasti mukaan matkalla, mikä on myös hoitoa ajatellen toivottavaa. Tehokkain tapa saada muutosta tai oppia uutta on "epäonnistumisen" salliminen.

I also work in English, even though it is not as strong as my Swedish or Finnish. I work based on Cognitive Behaviour Therapy framework with some elements from Acceptance and Commitment Therapy.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Andra beskriver mig ofta som aktiv, målmedveten och samarbetsfokuserad psykolog/psykoterapeut. Arbetstakten lämnar gott om utrymme för vardagens bekymmer och svårigheter. Tillsammans skapar vi en plan baserad på en noggrann kartläggning där nya iakttagelser som uppstår längs vägen inkorporeras. Jag förväntar mig att du förbinder dig till den gemensamma planen under terapin. Vi anpassar planen efter din aktuella situation och dina resurser. När livsituationen ändras gör vi ändringar vid behov på planen också. Jag beskrivs också generellt som en lugn och närvarande terapeut.

About my therapy sessions

I alla längre psykoterapier börjar vi vårt samarbete med en bred och grundlig kartläggning av din situation. Ofta kan det kännas som att man inte riktigt vet exakt vad som är problemet. Denna kartläggning kommer att hjälpa dig att få en mångsidigare bild av din egen situation och hur man kan påverka den. Baserat på kartläggningen gör vi sedan en gemensam analys och plan som vi börjar arbeta efter.

Arbetssättet kräver också en del av dig mellan sessionerna. Den största delen av arbetet de factum kommer faktiskt att göras utanför sessionerna i form av hemuppgifter för att terapin ska komma ordentligt igång. "Misslyckanden" kommer och bör vara en del av processen. Att våga och/eller tillåta sig att "misslyckas" är en viktig del av vården. Misslyckande är ett av de mest effektiva sätten att lära sig nytt, och vi har alla varit experter på det sedan vi föddes.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself Anger management
Areas of Specialization
People with intellectual disabilities
My professional background and knowledge

Jag har även arbetat mycket inom grundhälsovården med personer med anpassningssvårigheter på grund av neurodiversitet, personer med utvecklingsstörning samt inom elevvården för andra stadiets studeranden. Mer information hittar du på min hemsida.

Client group

Distanskontakt är inte alltid ett möjligt alternativ beroende på svårigheterna i fråga. Därför erbjuder jag första besöket kostnadsfritt för att kartlägga situationen innan vi börjar vårt arbete om det sker på distans. Distanskontakt passar särskilt bra för problem som rör ångest/fobi, depression, anpassningssvårigheter, ADHD, lindrig ASD och arbetsutmattning/utmattningsdepression. Jag tar emot klienter som är 16 år och äldre för FPA-stödd rehabiliterande psykoterapi.

Additional information

https://verkkopsykologi.com/

First session price

0.00

Regular session price

120.00

Pricing details

Arvodet är 120€/session. Heltids pensionärer och studerande 105€/session.
Första besök är kostnadsfri när på distans. På plats besök faktureras sedvanligt.