Home Page / Find Your Therapist / Johanna Tiitta

Johanna Tiitta

Psychotherapist, Midwife, Couple therapy
Etäyhteyksin koko Suomi,
Turku, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Groups Families Couples Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Haluan terapeuttina olla turvallinen, läsnäoleva ja luottamuksen arvoinen. Työotteeni on aktiivinen, yhdessä tutkiva ja uusia näkökulmia etsivä. Toivon asiakkaani kokevan tulevansa kohdatuksi ja nähdyksi sellaisina kuin ovat.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Supporting attachment Hypnosis

About me as a therapist

Olen terapeuttina kannatteleva rinnalla kulkija, aktiivinen mutta myös tilaa antava. Työskentelyotteessani keskeistä on myötätuntoinen, kunnioittava asenne, jossa asetun tasa-arvoiseen yhteistyösuhteeseen asiakkaani kanssa. Olen läsnäoleva, kuunteleva ja kiinnostunut ammattilainen, joka tukee asiakkaan omaa toimijuuden tuntoa, auttaen ja tukien hänen omissa ratkaisuissa.

Huom! Kaikki yhteydenotot Minduun kautta ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Istunnoillani käydään tutkivaa, voimavarakeskeistä ja dialogista keskustelua, jossa tavoitteena on löytää tilaa ja näkökulmia koettuihin vaikeuksiin sekä oivaltavaa ymmärrystä tai helpotusta elämään. Joskus ongelmat eivät ole suoraan ratkaistavissa, mutta toisenlainen suhde niihin auttaa pääsemään eteenpäin elämässä. Voimme käyttää narratiivisia tai kuvallisia menetelmiä apuna. Toisinaan annan konkreettisia työkaluja asiakkaiden niin toivoessa. Käytän istunnoillani myös joskus rentoutus- ja hengitystekniikoita jos saan siihen asiakkailtani luvan.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Pregnancy & birth
First session price

105.00

Regular session price

105.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.