Home Page / Find Your Therapist / Johanna Pirinen

Johanna Pirinen

Psychotherapist, Psychologist, Couple therapy
Turku, Keskusta
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Children under 13y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
I offer psychotherapy to clients from all age groups in Turku. I am a psychologist and a psychotherapist (couple and family therapy).
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Integrative
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas EMDR

About me as a therapist

Tarkastelen psyykkistä oireilua ihmisen omakohtaisena kokemuksena, jolla on yhteys ihmisen koko elämäntilanteeseen, vuorovaikutussuhteisiin ja usein myös historiaan. Minulle on psykoterapeuttina tärkeää eettinen lähestymistapa, jossa korostuu jokaisen ihmisen yksilöllinen kohtaaminen, aktiivinen uteliaisuus ihmisen kokemuksia kohtaan ja yhteisen ymmärryksen etsiminen tasavertaisessa yhteistyösuhteessa asiakkaan ja ammattilaisen välillä.

Terapiasuhteessa asiakas saa ilmaista ja tutkia omia kokemuksiaan, ajatuksiaan ja tunteitaan turvallisessa, myötätuntoisessa ilmapiirissä. Terapeuttina tehtäväni on yhdessä asiakkaan kanssa löytää ymmärrystä hänen tapoihinsa kokea, tuntea, ajatella ja toimia. Tämä pätee yhtä lailla silloin, kun asiakkaani on yksi ihminen, kuin silloinkin, kun tapaan pariskuntaa tai perhettä. Terapeuttina olen aktiivinen osallistuja asiakkaan elämäntilanteen tutkimisessa, ymmärtämisessä ja toivotun muutoksen edesauttamisessa.

About my therapy sessions

Ensimmäisellä tapaamisella keskustelemme asiakkaan tavoitteista ja odotuksista terapialle. Ensikäynnin pohjalta harkitaan terapian aloittamista.

Alussa jäsennämme, mistä ongelmassa on kysymys ja mitä terapiassa voidaan tehdä toivotun muutoksen saavuttamiseksi. Etenemme yhdessä aktiivisesti työskennellen kohti toivomaasi muutosta. Arvioimme etenemistä ja tyytyväisyyttäsi terapiatyöskentelyyn säännöllisesti.

Psykoterapiatapaamisten tiheys vaihtelee asiakkaan tarpeista riippuen. Usein annan asiakkailleni välitehtäviä, sillä terapeuttinen muutos ei tapahdu ainoastaan terapiavastaanotolla käytyjen keskustelujen ja oivallusten kautta, vaan harjoittelu arjen tilanteissa edistää muutosta.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Hurting yourself
Areas of Specialization
Adoption & placement Child welfare Multiculturalism / immigrants Obsessive-compulsive disorders Personality disorders Psychotic disorders Eating disorders Seriously traumatized patients and dissociative disorders
My professional background and knowledge

Minulla on 15 vuoden kokemus psykologisesta ja terapeuttisesta työstä. Olen toiminut aikuisten, nuorten, lasten ja perheiden psykologisissa ja psykoterapeuttisissa tehtävissä Suomessa ja ulkomailla.

Olen suorittanut EMDR -traumapsykoterapiamenetelmäkoulutuksen sekä aikuisten että lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn. Lisäksi olen suorittanut Traumafokusoidun kognitiivis-behavioraalisen psykoterapian koulutuksen, joka antaa minulle valmiudet työskennellä traumatisoituneiden lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa.

Olen perehtynyt kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiin vuoden kestäneessä prosessikoulutuksessa.

Olen tällä hetkellä psykoterapian erikoispsykologikoulutuksessa, josta valmistun psykoterapian työnohjaajaksi ja kouluttajaksi. Koulutuksen suuntaus on integratiivinen.

Client group

Työskentelen kaiken ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Terapiatyössäni on painottunut mieliala- ja ahdistusoireiden, psyykkisen kriisin ja trauman, erilaisten vuorovaikutusongelmien sekä lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien hoito.

Additional information

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiana 63,91 € / 60 min ja 95,87 € / 90 min. Kelan korvausta voi vastaanotollani saada aikuisten ja nuorten perheterapista sekä nuorten terapioiden vanhempien ohjauskäynneistä. Korvauksen edellytyksenä ovat lääkärin lähete ja Kelan päätös.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details

Ajankohtaiset käyntihinnat löydät nettisivultani: meidanhuone.weebly.com