Home Page / Find Your Therapist / Jenny Julkunen

Jenny Julkunen

In education Occupational therapist, Cognitive analytic
Helsinki, Töölö
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen toimintaterapeutti (AMK), sosiaalipsykologi (VTM) ja kouluttaudun tällä hetkellä kognitiivis-analyyttiseksi psykoterapeutiksi (KAT). Tarjoan pääasiassa lyhyttä, tiiviisti työnohjattua koulutuspsykoterapiaa. Työotteeni on lämmin, avoin ja tasavertaiseen yhteistyöhön kutsuva.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive analytic
About me as a therapist

Terapeuttina olen myötätuntoinen ja aito. Työskentelytapani on aktiivinen, mutta asiakkaan luonnolliseen rytmiin ja tarpeisiin mukautuva. Työskentelyssä painottuu joustavuus ja neuvottelevuus. Minulle terapiatyöskentelyssä on tärkeää avoimen, lämpimän ja luottamuksellisen terapiasuhteen rakentaminen ja ylläpitäminen sekä asioiden tutkiminen yhdessä ihmetellen ja pohtien. Keskeisiä työskentelyäni ohjaavia arvoja ovat tasavertaisuus ja inhimillisyys.

About my therapy sessions

Tapaamiset perustuvat luottamukselliseen ja avoimeen, vastavuoroiseen keskusteluun, jonka tarkoituksena on lisätä asiakkaan itsehavainnointia ja ymmärrystä. Aluksi terapiassa tutkitaan ja jäsennetään yhdessä mm. arkea haittaavat haasteet ja ongelmat, elämäntilanne ja ihmissuhteet. Terapian tavoitteet määritellään niin ikään yhdessä alkujäsentelyn ja asiakkaan huolien, tarpeiden ja toiveiden perusteella. Sanallisen jäsentelyn lisäksi saatan hahmotella asioita paperille, antaa kotitehtäviä ja kirjoittaa asiakkaalle kirjeen terapian alussa ja lopussa. Joskus terapiassa voidaan yhdessä harjoitella ja tehdä tehtäviä istunnoilla, jos se on asiakkaan terapian tavoitteiden mukaista ja siitä on yhdessä sovittu. Terapian tavoitteet ja sisällöt ovat aina asiakaslähtöisiä.
Tärkeintä istunnoillani on rauhallinen ja lempeä ilmapiiri, jotta itsen äärelle on mahdollista ja turvallista pysähtyä.

Issues often worked with
Personal growth and development Personality disorders Challenging life situation Processing my past Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Koulutukseltani olen toimintaterapeutti ja sosiaalipsykologi (VTM). Olen työskennellyt monipuolisesti erilaisten aikuisasiakkaiden kanssa mm. mielenterveys -ja päihdetyössä, oikeuspsykiatriassa ja yksinäisyyden vähentämisen parissa.

First session price

25.00

Regular session price

35.00

Pricing details