Home Page / Find Your Therapist / Jenny Åsvik

Jenny Åsvik

Psychotherapist, Psychologist, Cognitive behavior therapy (CBT)
Vaasa,
Swedish
Customer Groups
Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Jag strävar till att skapa en trygg plats som möjliggör förändring. Fokuset är dina egna mål. Inledningsvis behövs ofta en genomgång av problematiken och därefter arbetar vi tillsammans på att hitta metoder som gör din vardag enklare och mer meningsfull.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

På mottagningen försöker jag skapa en öppen och rak kommunikation. En trygg atmosfär är likaså viktig för att klara av att möta svåra upplevelser och känslor. Jag är flexibel och tycker om att arbeta med olika metoder beroende på problemområde och klientens resurser. Samtidigt som jag är målfokuserad är jag också mån om att låta saker ta den tid de behöver för att uppnå en genuin förändring.

About my therapy sessions

Inom kognitiv beteendeterapi arbetar man med tydliga mål. Det finns en mängd olika metoder att använda sig av och hemuppgifter är vanliga för att optimera effekten av psykoterapin. I början av psykoterapin gör klienten och terapeuten ofta en problemanalys tillsammans för att kartlägga de olika svårigheterna och vilka faktorer som inverkar på dessa. Med hjälp av analysen kan terapin utformas enligt de specifika behov som framträder.

Issues often worked with
Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Under mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med ungdomar och vuxna klienter. Jag har en bred kunskap om olika problemområden.

Client group

Till mina främsta områden hör depression, utmattning, stress, problem med självkänslan och ångest (GAD, fobier, OCD, panikångest...).

Additional information

Jag erbjuder både kortare konsultationer och längre terapier (även FPA-understödda). Distansmottagning även möjligt att ordna om du har svårt att komma till mottagningen.

First session price

89.00

Regular session price

89.00

Pricing details