Home Page / Find Your Therapist / Jenni Leinonen

Jenni Leinonen

Educating psychotherapist, Doctor of Philosophy (Psychology), Integrative
Espoo, Leppävaara
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Children under 13y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Pitkä koulutukseni ja työkokemukseni aikuisten, lasten ja perheiden kanssa on tuonut erityisosaamista ymmärtää aikaisempien ihmissuhdekokemusten merkitystä tämänhetkisille haitallisille kokemis- ja toimintatavoille tai itsetunnon haasteille. Vapaana vain konsultaatio- ja työnohjausaikoja.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
  • Psychodynamic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Supporting attachment Crisis and traumas Body-oriented psychotherapy

About me as a therapist

Tykkään työstäni psykoterapeuttina. Olen ihmisenä lämmin, turvallinen ja myönteinen. Olen aidosti kiinnostunut ihmisyydestä ja yksilöllisistä tarinoista niiden takana, ja olen terapeuttina yhdessä pohtiva. Arvostan potilaitani ja näen heissä aina vahvuuksia. Ehkä juuri siksi kanssani on mahdollista uskaltautua myös ahdistaville tai pelottaville ajatuspoluille. Näin ymmärrys omista tunteista voi laajentua myös alueille, jonne on vaikea päästä yksin tai ilman ammattiapua.

About my therapy sessions

Keskeisin työtehtäväni on kuunnella sinun kertomaasi kätkeytyviä tunnemerkityksiä, ja pohtia näitä yhdessä sinun kanssasi. Tunnetietoisuus ja -taidot rakentuvat näin yhteistyöllä, joiden varassa on mahdollista ensin hahmottaa ja sitten toteuttaa uudenlaisia, sinun hyvinvointiasi tukevia toiminta- tai kokemistapoja. Tämän myötä yleensä myös oireet helpottavat. Keskustelun lisäksi istunnoillani voidaan käyttää yhdessä sovitusti esimerkiksi piirtämistä tai kehollisia harjoitteita, kuten rauhoittavan hengityksen opettelua.
Terapia alkaa aina tilanteesi kartoittamisella ja terapian tavoitteiden miettimisellä. Pitkissä terapiaprosesseissa tähän on usein tarpeellista ja hyödyllistä käyttää rauhassa aikaa. Seuraamme yhdessä tavoitteiden etenemistä ja usein tavoitteet myös tarkentuvat matkan varrella. Terapian aikana rakentuu yleensä mielen työkaluja, kuten omien tarpeiden tunnistaminen tai itseä arvostava sisäinen puhe, jotka ovat käytettävissä loppu elämäsi ajan.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Processing my past Challenging life situation Personal growth and development Gender or Sexual-Identity Questions
My professional background and knowledge

Minulla on laaja kokemus ja koulutus ihmisen mieleen ja sen hoitamiseen liittyen. Olen peruskoulutukseltani psykologi ja syventänyt osaamistani kehitys- ja perhepsykologiassa tohtorin opinnoin. Psykoterapeutin työhön liittyen olen käynyt yliopistollisen 4-vuotisen integratiivisen psykoterapeuttikoulutuksen ja 2-vuotisen kouluttaja- ja työnohjaajakoulutuksen. Lisäksi olen laajentanut osaamistani mm. erilaisilla traumatisoitumiseen, vuorovaikutukseen ja keholliseen psykoterapiaan liittyvillä täydennyskoulutuksilla. Olen toiminut 12 vuotta perheneuvolapsykologina ja sittemmin yli 15 vuotta yksityisenä psykoterapeuttina. Lisäksi koulutan ja annan työnohjausta psykoterapeuteille.

Client group

Minulla käy KELA-terapiassa erilaisista oireista, kuten masennuksesta, ahdistuksesta, yli- tai alisuoriutumisesta tai ankarasta sisäisestä puheesta kärsiviä, eri-ikäisiä potilaita. Myös tarve saada pohdinnalle tukea elämän erilaisissa kriisikohdissa, kuten haasteet vanhemmuudessa, erot tai menetykset tai seksuaalisen suuntautuneisuuden kysymykset, voivat olla syinä tulla juuri minun vastaanotolleni. Valtaosalla potilastani on jo tullessaan jokin ajatus siitä, että aikaisemmat ihmissuhdekokemukset tai -traumat vaikeuttavat, puristavat tai latistavat heidän elämäänsä tässä ja nyt. Annan myös työnohjausta psykoterapeuteille sekä lasten ja/tai vanhemmuuden kanssa työskenteleville.

First session price

120.00

Regular session price

120.00

Pricing details

Jos sinulla on päätös KELA:n kuntoutustuesta, laskutan sen suoraan KELA:lta ja sinulta vain omavastuuosuuden.