Home Page / Find Your Therapist / Jenni Huhtala

Jenni Huhtala

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Family therapy
Helsinki, Vallila
English Finnish
Customer Groups
Families Couples Children under 13y Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olen erityistason perhepsykoterapeutti, pariterapeutti ja seksuaaliterapeutti. Myös etävastaanottoja saatavilla. I'm a psychotherapist specialized in family-, couple- and sexual therapy. Also video meetings available. Huomioithan, että minulla on Kela-oikeudet perheterapiaan.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Couple therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Schema therapy Sexual therapeutic knowledge

About me as a therapist

Työotteeni on aktiivinen, empaattinen ja dynaaminen. Kaikki osapuolet tulevat tasaveroisesti kuulluksi ja myötätuntoisesti kohdatuiksi. Työskentelytapani on aktiivinen keskustelu ja pidän dynaamisesta työskentelystä, jossa asetetaan tavoitteet ja edetään niitä kohti. Toisinaan prosessi on nopeampi, toisinaan hitaampi ja pohdiskelevampi, riippuen asiakkaan tarpeista. Olen ihmisenä suorapuheinen ja huumorintajuinen ja se näkyy työskentelyssäni.

As a therapist I'm active, empathic and dynamic. All participants become equally listened and met with empathy. My working method is active conversation and I like dynamic processes. Sometimes proceeding is faster, sometimes slower, more lingering and pondering, depending on the client's needs. I'm outspoken person with a sense of humor and that can be also seen in my therapy.

About my therapy sessions

Vastaanotolleni voit tulla joko yksin tai kumppanin/perheenjäsenen kanssa. Alkuun kartoitan ongelmaa, sitten asetamme yhdessä tavoitteet työskentelylle ja lähdemme ratkomaan niitä erilaisin menetelmin. Viitekehyksinä käytän em. lisäksi mm. kiintymysssuhdeteoriaan perustuvaa tunnekeskeistä pariterapiaa ja skeematerapiaa (tunnelukot), joihin minulla on lisäkoulutukset.

You can come to meet me by yourself or with your partner/other family member. While the therapy process I first research the problems, then we set the goals together and start to solve the issues with different sort of methods. As a theoretical framework I use eg. emotionally focused couple therapy (based on attachment theory) and schema therapy.

Issues often worked with
Gender or Sexual-Identity Questions Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Sexual problems Anger management Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Relationship problems
Areas of Specialization
Child welfare Adoption & placement
My professional background and knowledge

Ennen psykoterapiakoulutusta työskentelin kuusi vuotta lastensuojelun sosiaalityöntekijänä avo- ja sijaishuollossa. Sen jälkeen työskentelin 2,5 vuotta perheterapeuttina perheneuvolassa ja viimeiset viisi vuotta perhe-, pari- ja seksuaaliterapeuttina yksityisellä sektorilla.

Before my psychotherapy studies I worked as a social worker in child welfare for six years. After that I worked two and half years as a family therapist at the family counselling center. Past five years I've been working as family-, couple- and sexual therapist in the private sector.

Client group

Työskentelen erilaisten parisuhdevaikeuksien, akuuttien kriisitilanteiden, perhedynamiikan ongelmien ja lapsuuden perheeseen liittyvien problematiikkojen kanssa. Työskentelen myös lapsettomuuteen, keskenmenoihin ja adoptioprosesseihin liittyvissä teemoissa. Seksuaaliterapeuttina työstän mm. halujen eriparisuutta parisuhteessa sekä omaan kehonkuvaan ja seksuaaliseen itsetuntoon liittyvää problematiikkaa.

I'm working with relationship problems, acute relationship crisis, family dynamics problems and childhood family issues. I also work a lot with infertility issues, miscarriages and adoption processes. As a sexual therapist I'm dealing with different sexual desires in a relationship, uncertainties related to body image, sexual self-esteem etc.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details