Home Page / Find Your Therapist / Jenica Apell

Jenica Apell

Psychotherapist, Master of Health Science (Nutrition), Psychodynamic
Lahti,
Finnish
Customer Groups
Groups Couples Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
Olen helposti lähestyttävä, luotettava, avoimeen kanssakäymiseen ja dialogiin kannustava psykoterapeutti. Tarjoan tukeani vaikeisiin elämäntilanteisiin ja ongelmien käsittelyyn. Huom! Kelakorvaus kattaa ryhmäterapian ja vanhempain ohjauskäynnit.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychodynamic
  • Group psychotherapy
Additional Training

Dialectical behavior therapy (DBT)

About me as a therapist

Psykoterapeuttina olen kuunteleva kanssakulkijana, jossa käytän omaa ammattitaitoani löytääksemme asiakkaan kanssa iloa ja tyytyväisyyttä elämään. Kannustan asiakkaitani tutustumaan menneisyytensä haamuihin vaikka se välillä tekee kipeää. Autan ottamalla hallintaani haavat ja kivuliaat kokemukset kieltämisen ja peittelyn sijaan. Toivon olevani kannustava ja lempeä joskin myös joissakin tilanteissa päättäväinen ja jämpti. Toivon antavani asiakkailleni peilin, joka resonoi heidän tahdissaan. Oli asiakas millainen hyvänsä huomaan, että tunnustelen voimallisesti transferenssi ja vastatransferenssi tunteita ja haen herkästi lisätietoa teoriasta istunnoilla kohtaamiin pulmiin. Pidän todella paljon myös parien ja ryhmien kanssa työskentelystä, sillä tässä saan tukea omalle ryhmäanalyyttiselle näkemykselleni, jossa pystyn tarkastelemaan tilassa olevan dynamiikan muutoksia ja pystyn siitä tekemään tulkintoja, jolla olen saanut asiakkaat tarkastelemaan omaa toimintaansa.

About my therapy sessions

Istunnot perustuvat avoimeen dialogiin, jonka aihealueet määräytyvät asiakkaan tarpeen mukaisesti. Dialogissa peilataan menneisyyden vaikutuksia nykyisyyteen. Tutustutaan asiakkaan historiaan lapsuudesta nykyisyyteen ja pohditaan skeematerapiaa apuna käyttäen menneisyydestä jääneitä häntiä, jotka estävät toimimasta mielekkäästi ja joiden vaikutus näyttäytyy nykyisyydessä haitallisena toimintatapana. Psykodynaaminen työote perustuu lähinnä menneisyyden vaikutusten tarkasteluun, tunnistamiseen ja oivallukseen nykyisyyden toimintatavoissa.

Issues often worked with
Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Bipolar disorder Obsessive-compulsive disorders Personality disorders Psychotic disorders Eating disorders Diversity of Sexuality and Gender
My professional background and knowledge

Opiskelin sairaanhoitajaksi syventyen mielenterveys- ja päihdetyöhön ja päädyin työhön psykiatrian osastoille ja päihdetyöhön. Tuon työkuvion jälkeen lähdin kouluttautumaan yliopistoon Terveystieteiden maisteriksi ja myöhemmin terveydenhuollon opettajaksi. Opiskelin preventiivistä hoitotiedettä, joten sain yhä edelleen opiskelujen avulla syventää tietämystäni mielenterveyden saralla, nyt enemmänkin tieteelliseen tietoon pohjautuen. Tämän kokemuksen myötä pääsin opettamaan mielenterveystyötä toisen- asteen opiskelijoille. Samalla huomasin, että haluan päästä yhä syvemmälle mielenterveyden teemassa ja niinpä lähdin opiskelemaan psykoterapeutiksi. Huomasin tämän olevan niin itselleni antavaa työtä, että päätin jatkaa koulutuksen jälkeen tuota työtä ammatinharjoittajana. Toiminimellä toimin kunnes hakeuduin Psykoterapiakeskus Vastaamoon työsuhteiseksi psykoterapeutiksi. Seksuaalineuvojan tutkinto sekä kouluttautunut DKT menetelmien käyttöön.

Client group

Työskentelen nuorten ja nuorten aikuisten kanssa mielelläni. Nuorten kanssa työskentely on luontevaa ja tuttua 15 vuotisen ammatillisen opettajan työnkuvan kautta. Aikusten kanssa työskentelen mielelläni, koska kokemukseni perustuu aikuispsykiatriaan ja aikuisten päihdehoitoon. Olen saanut tehdä työtä aktiivisesti parien kanssa ja seksuaalikysymykset ovat enenevässä määrin lisääntyneet, siksi tästä aktiivisesti lisäkouluttautumalla olen saanut itselleni pätevyyttä toimia kyseisten asioiden parissa. Addiktiot ja päihdehoitoon liittyvät kysymykset ja asiakkaat ovat itselleni vahva ja tuttu aihealue.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.