Home Page / Find Your Therapist / Jarkko Pyöriä

Jarkko Pyöriä

Psychotherapist, Nurse, Crisis and trauma
Oulu, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term
Availability
Daytime appointments
Olen traumapsykoterapeutti (keho-orientoitunut traumapsykoterapiakoulutus 2015-2019). Olen myös opiskellut jonkinverran kognitiivista psykoterapiaa. Minulla on myös EMDR pätevyys. Omaan pitkän kokemuksen psyykkisesti oireilevien nuorten hoitamisesta. Hoidan myös aikuisia.
Psychotherapeutic Orientation
  • Crisis and trauma
  • Cognitive
About me as a therapist

Olen terapeuttina rauhallinen, neutraali, liberaali. Lähestymistapani on tasavertainen, tutkiva yhteistyösuhde. Minulle on tärkeää kehittää itseäni työssä. Olen avoin oppimaan uutta jokaisesta kohtaamisesta. Pyrin kohtamaan jokaisen asiakkaan yksilönä. Mielestäni terapiassa on tärkeää pyrkiä sellaiseen yhteistyösuhteeseen missä on mahdollista tulla näkyväksi omana itsenään.

About my therapy sessions

Olen opiskellut keho-orientoituneessa traumapsykoterapiassa, joten huomioin työskentelyssä kehollisuutta, erityisesti autonomisen hermoston toimintaa. Terapiassa on tärkeää tutkia omaa tapaa olla suhteessa itseen ja toisiin ihmisiin. Terapiassa tutkitaan myös terapiasuhdetta ja siinä esiin nousevia ilmiöitä. On tärkeää että terapiassa on mahdollisuus käsitellä juuri siinä hetkessä itselle tärkeältä tuntuvia asioita, mutta myös elämänhistorian tapahtumia, jotka heijastuvat oloon myös nykyhetkessä.

Issues often worked with
Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Eating disorders Child welfare
My professional background and knowledge

Olen valmistunut sairaanhoitajaksi vuonna 2006. Sen jälkeen olen työskennellyt nuorisopsykiatrisilla osastoilla 10 vuotta. Viimeiset viisi vuotta olen työskennellyt nuorisopsykiatrian poliklinikalla. Traumapsykoterapeutiksi valmistuin vuonna 2019. Aiemmin olen opiskellut myös kognitiivista psykoterapiaa integrum-instituutin järjestämissä perus- ja lyhyterapian koulutusohjelmissa. Minulla on myös EMDR-koulutus (tasot I ja II).

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden kanssa. Omaa erityisosaamisalaani on nuorten kanssa työskentely, traumaperäiset häiriöt, vakavat dissosiaatiohäitiöt (dissosiatiivinen identiteettihäiriö DID), sekä syömishäiriöt. Minulla on myös pitkä kokemus lastensuojelun piirissä olevien nuorten kanssa työskentelystä.

First session price

70.00

Regular session price

90.00

Pricing details