Home Page / Find Your Therapist / Jarkko Pyöriä

Jarkko Pyöriä

Psychotherapist, Nurse, Crisis and trauma
Oulu, Heinäpää
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term
Availability
Daytime appointments
Olen traumapsykoterapeutti. Käytän työssäni EMDR-menetelmää, assosiatiivisia kortteja sekä sensomotorisia harjoitteita. Työskentelyssä huomoidaan myös kehollisuutta ja autonomisen hermoston toimintaa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Crisis and trauma
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabilitation (youth) Kela intensive medical rehabilitation (adults)

Additional Training

Mindfulness Crisis and traumas Body-oriented psychotherapy EMDR

About me as a therapist

Terapeuttina olen rauhallinen, avoin, hyväksyvä. Arvostan tasavertaista, tutkivaa yhteistyösuhdetta. Terapiassa edetään aina asiakkaan ehdoilla. Terapiassa työskennellään sekä elämänhistorian kokemusten että nykyhetken olojen parissa ja tutkitaan näiden mahdollista keskinäistä yhteyttä. Koen tärkeäksi tutkia myös terapiasuhteessa esiin nousevia ilmiöitä.

About my therapy sessions

Olen opiskellut keho-orientoituneessa traumapsykoterapiassa, joten huomioin työskentelyssä kehollisuutta, erityisesti autonomisen hermoston toimintaa (polyvagaaliteoria). Terapiassa on tärkeää tutkia omaa tapaa olla suhteessa itseen ja toisiin ihmisiin. Terapiassa tutkitaan myös terapiasuhdetta ja siinä esiin nousevia ilmiöitä. On tärkeää että terapiassa on mahdollisuus käsitellä juuri siinä hetkessä itselle tärkeältä tuntuvia asioita, mutta myös elämänhistorian tapahtumia, jotka heijastuvat oloon myös nykyhetkessä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Eating disorders Child welfare
My professional background and knowledge

Olen valmistunut sairaanhoitajaksi vuonna 2006. Sen jälkeen olen työskennellyt nuorisopsykiatrisilla osastoilla 10 vuotta. Viimeiset viisi vuotta olen työskennellyt nuorisopsykiatrian poliklinikalla. Traumapsykoterapeutiksi valmistuin vuonna 2019. Aiemmin olen opiskellut myös kognitiivista psykoterapiaa integrum-instituutin järjestämissä perus- ja lyhyterapian koulutusohjelmissa. Minulla on myös EMDR-koulutus (tasot I ja II).

Minulla on kokemusta erityisesti nuoruusikäisten kanssa työskentelystä, kompleksisesta traumatisoitumisesta, dissosiaatiohäiriöistä, ahdistuneisuushäiriöistä ja syömishäiriöistä.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden kanssa. Omaa erityisosaamisalaani on nuorten kanssa työskentely, traumaperäiset häiriöt, vakavat dissosiaatiohäitiöt (dissosiatiivinen identiteettihäiriö DID), sekä syömishäiriöt. Minulla on myös pitkä kokemus lastensuojelun piirissä olevien nuorten kanssa työskentelystä.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details