Home Page / Find Your Therapist / Jari Kansanniva

Jari Kansanniva

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Family therapy
Helsinki, Kamppi
English Finnish
Customer Groups
Families Couples Children under 13y Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
If you are looking for an English speaking therapist either for KELA Family therapy or self paid individual therapy - I might be your man. Send me your contact information and let us find out how we could proceed. My email address is info@tieterapiaan.fi.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Interpersonal psychotherapy (IPT)

About me as a therapist

Olen peruskoulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja sekä psykoterapeutti. Olen työskennellyt sairaanhoitajana yli 20 vuoden ajan: lasten- nuorten- sekä aikuisten parissa. Perheterapiakoulutuksen kautta työssäni huomioin yksilön lisäksi asiakkaan perheen, läheiset, parisuhteen sekä asiakkaalle merkityksellisen muun sosiaalisen verkoston.

Työurani aikana olen opiskellut useampia eri lähestymistapoja terapiatyöhöni. Ne mahdollistavat asiakkaan tarpeiden sekä toiveiden huomioimisen ammatilliset tekijät huomioiden. Avoin keskustelu ja asiakkaan tarpeiden mukaisen keskusteluyhteyden luominen ovat ensisijaisen tärkeitä tapaamisissani. Kieli, kielellinen kulttuuri ja sanojen merkityksellisyys ovat tekijöitä, joihin pyrin erityisesti kiinnittämään huomiota ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.

Menneisyyden käsitteleminen, tämän hetkisen tilanteen huomioiminen ja tulevaisuuteen tähtääminen ovat kaikki osa-alueita, joihin voimme yhdessä keskittyä terapian aikana.

About my therapy sessions

Pitkän työhistoriani myötä osaan tuoda itseni mukaan keskusteluun ilman "ammatillista suojakilpeä". Tämä mahdollistaa persoonallisuuden huomioimisen, koska jokainen meistä on omanlaisensa ihminen. Meillä kaikilla on erilaisia tarpeita ja toiveita siitä, miten haasteellisia asioita sekä vaikeita kokemuksia lähestytään. Yhdessä toisiimme tutustumalla pääsemme lisäämään ymmärrystämme ja etsimään parhaat mahdolliset menetelmät auttaaksemme vaikeiden tilanteiden ja kokemusten voittamisessa.

Tapaamisiin toivotan sinut tervetulleiksi yksilönä, parisuhteen osapuolena, ystävän tai perheenjäsenen kanssa.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Adoption & placement Brain injuries Bipolar disorder Pain related difficulties Child welfare Multiculturalism / immigrants Neuropsychiatric patients Obsessive-compulsive disorders Personality disorders Psychotic disorders Eating disorders Seriously traumatized patients and dissociative disorders
My professional background and knowledge

Minulla on noin 30 vuoden kokemus psykiatrian eri aloilta. Lasten parissa olen työskennellyt 10 vuotta, nuorten parissa 10 vuotta ja aikuisten parissa noin 7 vuotta.

Client group

En tarjoa Kela-korvattavaa yksilöpsykoterapiaa. Kela-korvaus vain perhepsykoterapiaan.

First session price

60.00

Regular session price

148.87

Pricing details

1,5 tunnin vastaanottoajat