Home Page / Find Your Therapist / Janne Kurki

Janne Kurki

Psychotherapist, Medical doctor, Psychodynamic
Vantaa, Myyrnäki
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Children under 13y Families Groups Elderly over 67y
Length of Therapy
Long-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
I am a child psychiatrist and a family therapist. In the end of year 2018, I will become an adolescent psychiatrist and psychodynamic psychotherapist. As a family therapist, I am following the basic principles of open dialogue.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychodynamic
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Pyrin aina puhumaan totta - en koko totuutta, koska sitä ei kukaan tiedä, mutta totta ajankohtaisessa tilanteessa asiakkaani hyväksi. Työskentelytapani pyrin säätämään asiakkaani iän, tilan ja tarpeiden mukaiseksi. Myötätunto, kuunteleminen ja neutraalius ovat nähdäkseni kaiken pitkäaikaisia tuloksia tuottavan psykoterapeuttisen työskentelyn kulmakivet. Huumoriakin saa olla, silloin kun on sen aika - samoin kuin kaikkia muita ihmisen tunteita. Oleellista on, että sanojen avulla tunteet liittyvät kyseisen asiakkaan elämänkaareen, ja saavat siten laajemman merkityksen.

About my therapy sessions

Yksilöterapiassa tapaamisia on mieluiten vähintään kaksi kertaa viikossa, perheterapiassa kerran 1-4 viikossa. Yhden käynnin pituus on 45 minuuttia, ja suosittelen vakioaikoja, jos se vain on mahdollista. Käyntien säännöllisyydellä on keskeinen merkitys terapian kulun kannalta.

Lasten ja nuorten terapioissa tapaan sovitusti myös heidän vanhempiaan vähintään kerran kuukaudessa yhdessä lapsen tai nuoren kanssa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Personality disorders Psychotic disorders Child welfare
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt tammikuusta 2010 alkaen lääkärinä HUS:ssa lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian ja aikuispsykiatrian poliklinikoilla, lastenpsykiatrian akuuttiosastolla, nuorisopsykiatrian akuutti- ja hoito-osastoilla, Helsingin kaupungin psykiatrian päivystyksessä ja mielialahäiriöosastolla sekä Päijät-Hämeen perheneuvolassa. Olen lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja vuoden 2018 lopulla valmistun nuorisopsykiatrian erikoislääkäriksi. Nuorisopsykiatrian ja aikuispsykiatrian puolella olen hoitanut vaikeita psykoottisia häiriöitä ja persoonallisuushäiriöitä sekä osastolla että avohoidossa. Olen työskennellyt 9 vuotta lasten- ja nuorisokotien konsultoivana lääkärinä Helsingissä ja Mäntsälässä. Olen tehnyt paljon psykoosisairauden riskinarviointeja (SIPS) ja persoonallisuuden arviointeja (SCID-II ja STIPO-R). Lisäksi olen tehnyt nuoruusikäisten väkivaltariskin arvioita (SAVRY).

Client group

Otan vastaan lapsia (noin 10 vuodesta ylöspäin), nuoria ja aikuisia, sekä perheitä. Kaikki elämän haasteet ovat minulle tuttuja.

First session price

110.00

Regular session price

110.00

Pricing details