Home Page / Find Your Therapist / Janne Hänninen

Janne Hänninen

In education Master of Theology, Solution-oriented
Etäyhteydellä koko Suomi.,
Seinäjoki, Keskusta
English Swedish Finnish
Customer Groups
Groups Couples Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Elämä on matka jolla kohdataan monia asioita, hyviä että huonoja. Ratkaisukeskeiseen terapian perusajatus on auttaa sinua avamaan elämän solmukohtia ja löyämään voimavaroja ongelmista selviämiseen. Terapeuttina tehtäväni on tukea sinua elämän matkalla toivottaen sinut tervetulleeksi vastaanotolleni.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
About me as a therapist

Olen terapeuttina läsnäoleva ja luotettava. Koska jokaisen ihmisen vaikeudet, haasteet sekä tavoitteet ovat erilaisia, haluan kohdata sinut juuri sellaisena kuin olet. Haluan myös luoda luottamuksellisen suhteen asiakkaan kanssa.

Minulle on tärkeää, että tunnet olosi turvalliseksi ja voit luottamuksellisesti kertoa asioistasi. Ei myöskään ole asiaa, josta et voisi turvallisesti keskustella kanssani. Kaikki keskustelut vastaanotollani ovat ehdottoman luottamuksellisia.

Som terapeut är närvarande och pålitlig. Eftersom varje människas svårigheter, utmaningar och mål är olika, vill jag möta dig precis som du är. Jag vill också skapa en bra och konfidentiell relation med dig som klient.

Det är viktigt för mig att du känner dig trygg och kan berätta om dina saker i förtroende. Det finns inte heller något du inte säkert kunde diskutera om. Alla diskussioner vid mitt mottagande är strikt konfidentiella.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Ratkaisukeskeinen terapia suuntaa katseen kohti tulevaisuutta ja siksi sen pääpaino on tukea asiakasta jatkamaan elämässä eteenpäin. Tämä toteutuu mm. luomalla toiveikkuutta tilanteesta selviämiseen ja etsimällä asiakkaan kanssa hänen ehkä piilossa olevia voimavarojaan sekä tukemalla niiden käyttöä. Ratkaisukeskeisesti suuntautunut psykoterapeutti voi työssään hyödyntää myös muista psykoterapiasuuntauksista omaksuttuja työmenetelmiä.

Lösningsfokuserad terapi ser mot framtiden och därför är dess främsta fokus att stödja klienten att gå framåt i livet. Detta uppnås bl.a. genom att skapa hopp till att hantera situationen och söka efter kundens egna och kanske gömda resurser och stödja deras användning. I sitt arbete kan en lösningsorienterad psykoterapeut också använda de arbetsmetoder som antagits från andra psykoterapiriktlinjer.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Anger management Panic attacks Feeling bad Low self-esteem Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems
My professional background and knowledge

Valmistun pian ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi ja olen lisäksi koulutukseltani teologian maisteri. Maisterin tutkintooni kuuluivat laajat sielunhoidon opinnot ja niihin sisältyi myös ratkaisukeskeisen sielunhoidon opintoja. Työssäni olen siksi erilaisissa keskusteluissa usein käyttänyt ratkaisukeskeistä työtapaa. Tätä työtapaa hyödynnän myös tulevaisuudessa.

Jag examineras snart till lösningsfokuserad psykoterapeut och jag är också utbildad som teologie magister och blev examinerad 2007. Min magisterexamen innehöll omfattande själavårdsstudier och inkluderade även lösningsfokuserad själavård. I mitt arbete har jag i olika diskussionen använt lösningsfokuserade arbetsmetoder. Denna arbetsmetod utnytjar jag också i framtiden.

Client group

Asiakkaani ovat olleet eri ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia nuoria, aikuisia ja vanhuksia.

Mina klienter har varit unga människor, vuxna och äldre i olika åldrar och i olika livssituationer.

First session price

70.00

Regular session price

70.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.