Home Page / Find Your Therapist / Janna Hujanen

Janna Hujanen

In education Psychologist, Integrative
Helsinki, Ruoholahti
English Finnish
Customer Groups
Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Hienoa, että olet ottamassa askeleen kohti itsesi näköisempää elämää ja laajempaa itseymmärrystä! Olet tervetullut tilaan, jossa tunteet saavat tulla nähdyiksi, koetuiksi ja syvemmin ymmärretyiksi. Viitekehykseni on integratiivinen.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
About me as a therapist

Terapeuttina olen kiinnostunut vuorovaikutuksesta ja keskustelen mielelläni myös siitä, millaista yhteistyö juuri meidän välillämme on. Vuorovaikutuksen tarkastelu turvallisessa ympäristössä on samalla uudenlaisten toiminta- ja suhtautumistapojen harjoittelua. Olennaista on pyrkiä tunnistamaan ja ymmärtämään niitä tekijöitä, joiden seurauksena vaikeat tunteet ovat syntyneet.

Terapiasuhteessa olen läsnäoleva ja kannustava. Työskentelytapani on avoin, kunnioittava, tunteva ja ymmärtävä.

About my therapy sessions

Istunnoilla lämmin yhteistyö luo tilaisuuden vuorovaikutus-, käyttäytymis- ja ajattelumallien havainnoinnille. Näitä malleja tutkimalla ja tarkastelemalla voit päästä lähemmäs arvojesi mukaista elämisen tapaa. Yhdessä opimme ymmärtämään tilannettasi, tapojasi ja tunteitasi aiempaa avarammasta perspektiivistä.

Tutustumiskäynnillä keskustelemme tilanteestasi ja pohdimme, miten yhteistyö voisi parhaiten rakentua. Terapeuttinen viitekehykseni on integratiivinen, ja erityisesti käytän kognitiivisen ja tunnekeskeisen psykoterapian menetelmiä. Toiveidesi ja tarpeidesi mukaan voimme hyödyntää muun muassa kehollisiin, tietoiseen läsnäoloon, mielikuviin ja/tai kognitiiviseen psykoterapiaan pohjautuvia menetelmiä ja harjoituksia.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Self-destructive thoughts Challenging life situation Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Panic attacks Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen aiemmin työskennellyt sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Minulla on kokemusta monenlaisten mielen pulmien, kuten uupumuksen, ahdistuksen, masennuksen, pakko-oireiden, kriisitilanteiden, tunteidensäätelyvaikeuksien, ihmissuhdesolmujen, psykoosien, syömishäiriöiden ja addiktioiden parissa. Työskentelyn tavoitteet ovat liittyneet esimerkiksi itsetunnon vahvistamiseen, oman autenttisen itsen tavoittamiseen, elämän merkityksellisyyden tutkimiseen sekä elämänvalintojen tutkailemiseen.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details