Home Page / Find Your Therapist / Janika Koistinen

Janika Koistinen

In education Master of Arts (Education), Cognitive behavior therapy (CBT)
Etäyhteydellä koko Suomi,
Oulu, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Koulutuspsykoterapiaa ja keskustelutukea ahdistus ja mielialaoireiluun, elämän erilaisiin haasteisiin sekä vaikeiden elämänkokemusten käsittelyyn. Olen helposti lähestyttävä ja otan asioita rohkeasti puheeksi. Kuuntelen myötuntoisesti ja läsnäollen. Pidän luottamuksellisuutta tärkeänä asiana.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
About me as a therapist

Minulle on tärkeää luoda luottamuksellinen terapiasuhde, jossa pystyy käsittelemään vaikeitakin asioita. Johtavana arvonani on asiakkaan kunnioittaminen. Säätelen aktiivisuuttani keskusteluissa, asiakkaan tarpeiden mukaan. En tee tulkintoja, vaan esitän kysymyksiä ja pyrin siihen, että asiakas saa oivalluksia itsestään. Terapeuttina olen helposti lähestyttävä. Pyrin siihen, että asiakas tunnistaa omat vahvuutensa ja saa voimavaransa käyttöön.

Minulle voit varata ajan, jos sinulla on esimerkiksi masennus- tai ahdistuneisuusoireilua, haastava elämäntilanne tai vaikeuksia ihmissuhteissa. Minulla on osaamista kaltoinkohtelun teemoihin liittyen. Kokemusta minulla on erityisesti ahdistuneisuushäiriöiden, liiallisen vaativuuden ja trauman sekä syömiskäyttäytymisen haasteiden ja pakko-oireiden hoidosta. Tarjoan mielellään myös tukea eri elämäntilanteissa heränneisiin kysymyksiin ja pohdintoihin.

Huom! Kaikki yhteydenotot Minduun kautta ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Valitsen käyttämäni menetelmät jokaisen asiakkaan kohdalla yksilöllisesti, asiakasta kunnioittaen ja hänen kanssaan keskustellen. Osallistan asiakasta, pitämäni instunnot eivät ole ainostaan keskustelua. Käytän tietoisuutaitoharjoitteita ja kokemuksellisia menetelmiä, kuten kirjeiden kirjoittamista ja tuoliharjoituksia sekä karttoja. Käytän työssäni muun muassa hyväksymis-ja omistautumisterapian menetelmiä, myötätuntokeskeistä psykoterapiaa, tarvittessa trauman hoitomenetelmiä sekä alakuloisuuteen depression hoitomenetelmiä. Hyödynnän tarvittaessa altistusharjoituksia (in vivo ja mielikuva). Altistusharjoituksien avulla autan asiakasta kohtaamaan muun muassa haastavan menneisyyden kokemuksen ja sen herättämät tunteet. Altistusharjoituksia voidaan toteuttaa myös vastaanoton ulkopuolella, mikäli kärsit esimeriksi sosiaalisten tilanteiden peloista tai sinulla on pakko-oireilua.

Issues often worked with
Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Anger management Obsessive-compulsive disorder Anxiety towards social situations Eating disorders Feeling bad Low self-esteem Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Child welfare
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt yli kymmenen vuoden ajan lastensuojelutyössä. Lisäksi olen kouluttanut työntekijöitä ja työnhakijoita.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 15-vuotiaiden lasten kanssa. Kiinnostuksena ovat erityisesti liiallinen vaativuus, kaltoinkohtelun teemat ja ahdistuneisuusoireilu.

First session price

60.00

Regular session price

60.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.