Home Page / Find Your Therapist / Jaana Laukkanen

Jaana Laukkanen

Psychotherapist, Social worker, Cognitive behavior therapy (CBT)
Turku, keskusta
Finnish
Customer Groups
Families Couples Elderly over 67y Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
En ota tällä hetkellä Kelan korvaamaan psykoterapiaan asiakkaita. Olen kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti (ET) ja voimavarakeskeinen työnohjaaja (STOry). Työskentelen nuorten ja aikuisten kanssa. Vastaanottoni sijaitsee Turun keskustassa Psykoterapiakeskus Auran tiloissa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabiliitation (children) Kela intensive medical rehabilitation (youth) Kela intensive medical rehabilitation (adults)

Additional Training

Crisis and traumas

About me as a therapist

Olen työskentelyotteeltani aktiivinen, empaattinen ja dialoginen. Minulle tärkeä arvo terapiatyössä on herkkyys kuulla ja tunnistaa asiakkaan tarpeita ja etenemistahtia muutostyöhön liittyen. Olen terapeuttina rauhallinen ja kannustava sekä työotteeltani tutkiva. Koen tärkeäksi viedä muutosprosessia eteenpäin yhdessä asiakkaan kanssa lähtötilanteen analyysista hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin asti.

About my therapy sessions

Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapiassa kuntoutusprosessi lähtee liikkeelle terapeutin ja asiakkaan yhdessä laatiman käyttäytymisanalyysin muodossa, jossa keskeistä on tunnistaa muutostarpeet ja niihin tässä hetkessä sekä elämänhistoriasta käsin vaikuttavat tekijät. Tämän jälkeen on mahdollista yhdessä määritellä hoidon tavoitteet ja hoitomenetelmät. Hoidossa keskeisenä on ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen yhteyden tunnistaminen ja muutostyöskentely toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisäämiseksi näihin ketjuihin vaikuttamalla.

Hoitomenetelminä voidaan käyttää mm. käyttäytymisen aktivointia, haitallisten ajatusmallien tunnistamista ja uudelleen muokkausta, taitoharjoitteita, kehon rentouttamista sekä hyväksynnän ja itsemyötätunnon harjoittamista. Ahdistuksen ja pelkojen hoidossa olennaisena osana käytetään myös altistusta.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Child welfare Adoption & placement
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt arviointi- ja kuntoutustyössä nuorisopsykiatrialla, lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä ja opetustehtävissä yksityisellä ja julkisella puolella. Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon työstä minulla on työkokemusta yli 10 vuoden ajalta kunnan lastensuojelutyöstä sekä yksityiseltä puolelta kuntoutus- ja arviointityöstä. Sijoitettujen lasten kuntoutus (traumojen käsittely, elämänhallinnan ongelmat, kiintymyssuhdehäiriöt) on vahvaa osaamisaluettani. Täydennyskoulutuksena olen opiskellut lasten ja nuorten traumakeskeistä kognitiivista käyttäytymisterapiaa, MIM -vuorovaikutuksen havainnointia ja tunnekeskeistä terapiaa (EFT). Olen perehtynyt erityisesti sijaisperheisiin sijoitettujen lasten kuntoutukseen TK-KKT -hoitomallin avulla. Olen koulutukseltani myös voimavarakeskeinen työnohjaaja ja teen työnohjausta yksilöiden ja ryhmien kanssa.

Client group

Olen kiinnostunut erityisesti työhyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitoon liittyvistä haasteista. Työuupumuksen, ahdistuneisuuden ja masennuksen hoito sekä traumakokemusten hoito ovat vahvinta osaamisaluettani. Minulla on kokemusta myös pakko-oireisen häiriön, kaksisuuntaisen mielialahäiriön sekä neuropsykologisten häiriöiden kuntoutuksesta. Lasten ja nuorten kanssa työskentely on minulle tuttua. Sijoitettujen lasten ja heidän verkostonsa kanssa työskentely on myös minulle tuttua. Otan tällä hetkellä lyhytterapiaan yli 16 -vuotiaita nuoria ja aikuisia. Lisäksi teen työnohjausta yksilöiden ja ryhmien kanssa.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details