Home Page / Find Your Therapist / Jaana Kinnunen
Psychotherapist, Public health nurse, Recource-oriented family therapy
Vihti, Nummela
Espoo, Leppävaara
Finnish
Customer Groups
Groups Families Couples Children under 13y Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Mietityttääkö mielenterveyttä, parisuhdetta, vanhemmuutta tai perhettä koskevat asiat? Onko paineita opiskelussa tai työssä? Terapiassa tarkastelemme ihmiselämän kysymyksiä ja yhdessä löydämme keinoja niissä jaksamiseen tai toivottuihin muutoksiin. Kela-tuki perheterapiaan (ei yksilöterapiaan).
Psychotherapeutic Orientation
  • Recource-oriented family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Terapeuttina olen keskusteleva, kuunteleva ja asiakasta pohtimaan haastava. Minulle on tärkeää, että asiakkaana koet tulevasi kuulluksi ja että sinulla on riittävästi aikaa ja tilaa käsitellä sinulle merkityksellisiä asioita siinä tahdissa kuin koet olevasi siihen valmis.
Tunteilla ja virkistävällä unella on tärkeä merkitys hyvinvointiimme. Usein ne myös kulkevat käsikädessä ja joko sitovat voimavarojamme tai vapauttavat niitä. Tunteet haluavat tulla nähdyiksi ja hyväksytyiksi. Ne ovat myös työkalumme itsemme löytämiseen ja ymmärtämiseen.
Tarjoan psykoterapian muotoina yksilö-, pari- ja perheterapiaa. Perheterapiaan on mahdollista hakea Kelan kuntoutustukea, mikäli siihen liittyvät Kelan kriteerit täyttyvät. Yksilöterapiaan Kela-korvausta ei vastaanotoistani valitettavasti saa. Järjestän myös tunnetaideterapia - maalausryhmiä sekä terapeuttisia uniryhmiä unettomuudesta kärsiville aikuisille. Tarjoan myös työnohjausta.

About my therapy sessions

Pääpaino on vuorovaikutteisessa dialogisessa työskentelyssä sekä asioiden / ilmiöiden merkitysten tarkastelussa reflektoiden. Voimavarakeskeisen psykoterapian lähestymistapoja ovat näiden lisäksi myös ratkaisukeskeisyys ja narratiivisuus, mitkä saattavat auttaa uuden tarinan ja tarvittaessa korjaavan kokemuksen löytämisessä. Käytän tarpeen ja tilanteen mukaan myös toiminnallisia menetelmiä kuten NLP- ja mielikuvaharjoitteita, tunnetaideterapiaa, värejä, kuvakortteja, roolin vaihtoja, vuorovaikutusharjoitteita ,videointia, sukupuu- ja elämänkaarityöskentelyä. Tavoitteet työskentelyllemme määrittelee asiakas ja yhdessä rakennamme polkua niitä kohden.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Pregnancy & birth People with intellectual disabilities
My professional background and knowledge

Minulla on laaja elämän, koulutuksen ja työuran tuoma kokemus ihmiselämän eri osa-alueilta ns. vauvasta vaariin. Ammatiltani olen perheterapeutti (Kela-pätevyys) / psykoterapeutti (Valvira) ja pohjakoulutukseltani terveydenhoitaja, diakonissa ja muistihoitaja. Olen myös NPL- master sekä työnohjaaja (johdon ja esimiesten työnohjaajakoulutus) ja tarjoan työnohjauksellista apua niin yksilö-, ryhmä-, työyhteisön kuin johdon ja esimiesten työnohjauksenakin.
Tällä hetkellä paneudun mm. tunnetaideterapian keinojen hyödyntämiseen apuna tunteiden tunnistamiseen ja hyväksymiseen.

Pitkä työkokemus hoitoalalla on kattanut mm. terveydenhoitaja-ammatin lähes koko työkirjon, nuorisopsykiatrisella poliklinikalla psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävät sekä yksityisenä hoivapalveluyrittäjänä (www.kotitorppa.fi) toimimisen tarjoten paitsi hoivapalveluja iäkkäille, lapsiperheille ja vammaispalveluasiakkaille myös terapia- ja työnohjauspalveluja kaikenikäisille ja eri elämätilanteissa oleville.

Client group

Vastaanotolle on mahdollista saapua juuri sillä kokoonpanolla, minkä näette tarpeelliseksi tämän hetken elämäntilanteessanne. Asioita voi tarkastella yksin terapeutin kanssa (yksilöterapia), yhdessä elämänkumppanin kanssa (pariterapia), yhden tai useamman perheenjäsenen / läheisen läsnä ollessa (perheterapia) tai ystäväporukan kanssa, jolloin teitä on koskettaa yhteinen asia tai kriisi. Koulutukseni pääsuuntaus on perheterapia, mutta vaikka tulisit yksin, niin perheterapeuttinen lähestymistapa asioiden tarkastelussa voi avata uusia oivalluksia, sillä kaikilla meillä on tai on ollut joskus perhe ja elämme suhteissa.

Additional information

Voimavarakeskeiseen psykoterapiaan liittyvät lähestymistavat ovat dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys.
Voimavaroja etsitään keskustelu- ja toimintatavoista sekä tässä hetkessä ja suhteissa olemisesta. Terapian tarkoituksena on etsiä uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia merkityksellisille asioille ja auttaa asiakasta löytämään voimavaroja ja keinoja tehdä tarvittavia muutoksia niin, että hänen kykynsä kohdata elämäänsä vahvistuu ja syntyy vaihtoehtoisia tarinoita.
Pienetkin askeleet voivat johtaa näkyvään muutokseen ja yksilön muuttuessa myös ympäröivät suhteet muuttuvat.

Vastaanotolle Leppävaaraan on hyvät kulkuyhteydet, mm. kävelymatkan päässä Leppävaaran juna-asemalta. Nummelassa toimitila on aivan Nummelan keskustassa. Ota rohkeasti yhteyttä ja tule / tulkaa tutustumaan. Katsotaan kuinka voin olla avuksi.

First session price

85.00

Regular session price

85.00

Pricing details

Heti ei tarvitse sitoutua pitkiin terapiaprosesseihin, vaan voit varata ensin yhden tapaamisen ja tehdä päätöksiä jatkon suhteen tutustumisen jälkeen sekä päättää itse käyntiesi määrästä tarpeesi mukaan. Terapiasuhteesta laadimme terapiasopimuksen.
- Yksilöterapia 45 min / 85 €.
- Pariterapia ja perheterapia 90 min / 145 €.

Tutustu koko tarjontaamme ja hinnastoomme osoitteessa www.lanupe.fi