Home Page / Find Your Therapist / Inkeri Vierunen

Inkeri Vierunen

In education Master of Social Sciences, Cognitive behavior therapy (CBT)
Espoo,
Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Kun elämässä on vastoinkäymisiä ja haasteita, on lohdullista saada rinnalleen joku, joka uskoo ja toivoo häneen. Minun tehtäväni on uskoa sinuun ja toivoa puolestasi. Vastoinkäymisten kohtaaminen yhdessä voi antaa sellaisen pohjan, jonka päälle voi rakentua uudenlainen jaksaminen ja voimaantuminen.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
About me as a therapist

Terapeuttina olen avoin, kuunteleva ja tilaa antava. Työskentelyssäni tärkeää on myötätuntoisuus, tilan antaminen, konkreettisten ratkaisujen keksiminen ja vahvistaminen asiakkaan elämässä. Turvallinen ilmapiiri jokaisen tapaamisen tavoite.
Hyväksytyksi tulemisen kokemus on pohja myönteisille muutoksille omassa elämässä ja sen haluan välittää asiakkaalleni. Murheet, haastavat tilanteet ja vastoinkäymiset kuuluvat meidän kaikkien elämään. Näiden asioiden kohtaaminen yhdessä voi antaa pohjan, jonka päälle voi rakentua jaksaminen ja vahva itseymmärrys.
Keskusteluapu suunnitellaan yhdessä siten, että työskentelyn ytimessä ovat asiakkaan arvot, toiveet ja tarpeet. Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen ja yhdessä tavoitteiden eteen työskenteleminen ovat tapaamisten ytimessä. Olen rinnallasi kulkeva aktiivinen tsemppari ja tavoittelen muutoksia, jotka ovat sinulle tärkeitä.

Yhdessä olemme vahvemmat kuin yksin.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Työssäni käytän kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä ja tapaamisissa on mukana kokemukseni ihmisten kanssa työskentelystä. Luomme yhdessä tavoitteet, jotka ovat asiakkaalle tärkeät ja teemme suunnitelman, jonka pohjalta asiakas voi saada tukea haluamiinsa pulmiin. Myönteinen vuorovaikutus ja asiakkaan kunnioittava kuunteleminen ovat tapaamisissa ensiarvoisia ja näiden pohjalta turvallisessa ilmapiirissä rakennamme yhdessä parempaa tulevaisuutta asiakkaan elämässä.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Opiskelen kognitiivista käyttäytymisterapiaa ja valmistun jouluna 2024. Olen sosiaalityöntekijä (Yhteiskuntatieteiden maisteri) ja olen työskennellyt pitkään niin aikuisten kuin lastenkin kanssa. Olen myös sosionomi-diakoni (AMK) ja ihmisten rinnalla kulkeminen ja tukeminen on ollut työni ydintä työelämäni ajan. Olen työskennellyt ihmisten kanssa kriiseissä tukien sekä aikuissosiaalityössä että lastensuojelussa.

Client group

Kiinnostuksen kohteitani ovat elämänkriisit, erilaiset fobiat ja mielialapulmat, erokriisit, työuupumus ja vanhemmuuden haasteet sekä suhteet omiin vanhempiin. Olen kiinnostunut ihmisen pärjäämisestä ja voimaantumisesta monissa erilaisissa tilanteissa - diagnoosista riippumatta. Työskentelen aikuisten ja yli 13-vuotta täyttäneiden nuorten kanssa.

First session price

55.00

Regular session price

55.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.