Home Page / Find Your Therapist / Inkeri Vierunen

Inkeri Vierunen

In education Master of Social Sciences, Cognitive behavior therapy (CBT)
Etäyhteydellä koko Suomi,
Helsinki, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Haluan etsiä kanssasi toivoa ja sinulle sopivia ratkaisuja ja tukea sinua uskomaan itsestäsi hyvää, haasteittesi keskellä. Opiskelen kognitiivista käyttäytymisterapiaa ja valmistun psykoterapeutiksi loka-marraskuussa 2024. Tervetuloa tapaamiselle!
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
About me as a therapist

Terapeuttina olen avoin, kuunteleva ja tilaa antava. Työskentelyssäni tärkeää on myötätuntoisuus, tilan antaminen, konkreettisten ratkaisujen keksiminen ja vahvistaminen asiakkaan elämässä. Turvallinen ilmapiiri on jokaisen tapaamisen tavoite.

Hyväksytyksi tulemisen kokemus on pohja myönteisille muutoksille omassa elämässä ja sen haluan välittää asiakkaalleni. Murheet, haastavat tilanteet ja vastoinkäymiset kuuluvat meidän kaikkien elämään. Näiden asioiden kohtaaminen yhdessä voi antaa pohjan, jonka päälle voi rakentua jaksaminen ja vahva itseymmärrys.

Keskusteluapu suunnitellaan yhdessä siten, että työskentelyn ytimessä ovat asiakkaan arvot, toiveet ja tarpeet. Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen ja yhdessä tavoitteiden eteen työskenteleminen ovat tapaamisten ytimessä. Olen rinnallasi kulkeva aktiivinen tsemppari ja tavoittelen muutoksia, jotka ovat sinulle tärkeitä.

Yhdessä olemme vahvemmat kuin yksin.

About my therapy sessions

Työssäni käytän kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä ja tapaamisissa on mukana kokemukseni ihmisten kanssa työskentelystä. Luomme yhdessä tavoitteet, jotka ovat asiakkaalle tärkeät ja teemme suunnitelman, jonka pohjalta asiakas voi saada tukea haluamiinsa pulmiin. Myönteinen vuorovaikutus ja asiakkaan kunnioittava kuunteleminen ovat tapaamisissa ensiarvoisia ja näiden pohjalta turvallisessa ilmapiirissä rakennamme yhdessä parempaa tulevaisuutta asiakkaan elämässä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Opiskelen kognitiivista käyttäytymisterapiaa ja valmistun jouluna 2024. Olen sosiaalityöntekijä (Yhteiskuntatieteiden maisteri) ja olen työskennellyt pitkään niin aikuisten kuin lastenkin kanssa. Olen myös sosionomi-diakoni (AMK) ja ihmisten rinnalla kulkeminen ja tukeminen on ollut työni ydintä työelämäni ajan. Olen työskennellyt ihmisten kanssa kriiseissä tukien sekä aikuissosiaalityössä että lastensuojelussa.

Client group

Kiinnostuksen kohteitani ovat elämänkriisit, erilaiset fobiat ja mielialapulmat, erokriisit, työuupumus ja vanhemmuuden haasteet sekä suhteet omiin vanhempiin. Olen kiinnostunut ihmisen pärjäämisestä ja voimaantumisesta monissa erilaisissa tilanteissa - diagnoosista riippumatta. Työskentelen aikuisten ja yli 13-vuotta täyttäneiden nuorten kanssa.

First session price

50.00

Regular session price

50.00

Pricing details