Home Page / Find Your Therapist / Ingrid Johansson

Ingrid Johansson

Psychotherapist, Social worker, Integrative
Helsinki, Malmi
Finnish
Customer Groups
Families Couples Adults 18-67y
Length of Therapy
Short-term
Availability
Evening appointments
Työskentelen ratkaisukeskeisin menetelmin ja pyrin konkreettisiin ja voimavaraistaviin tavoitteisiin asiakkaiden kanssa. Olen perhepsykoterapeutti (kelapätevyys) ja tapaan mielelläni eri ikäisiä asiakkaita tilanteen vaatimalla kokoonpanolla. Tapaamiselle voi tulla myös yksin.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Dialectical behavior therapy (DBT) Supporting attachment

About me as a therapist

Terapeuttina olen lämmin, aktiivinen ja tulevaisuuteen suuntautunut. Työskentelen ratkaisukeskeisin menetelmin ja pyrin konkreettisiin ja voimavaraistaviin tavoitteisiin asiakkaiden kanssa. Uskon siihen, että elämäntilannetta tai tunnetilaa voi helpottaa vaikka sen syytä ei suoranaisesti pystyisikään jäljittämään. Käytän fläppiä paljon ja ulkoistavaa keskustelua, jolloin päästään yhdessä asiakkaan kanssa tasaveraisesti tutkimaan asiaa. Pysähdyn tarkastelemaan tilanteita jolloin jokin ongelma on ollut vähäisempää ja tutkimaan asiakkaan kanssa sitä mikä silloin oli toisin. Käytän monipuolisesti ratkaisukeskeisiä menetelmiä, jotka aktivoivat asiakasta.

Vahvuuteni on, että pidän erilaisista ja eri ikäisistä ihmisistä ja olen työskennellyt monipuolisesti niin yksilöiden (lasten ja aikuisten) kuin ryhmienkin kanssa ja uskon vuorovaikutuksen enkä asiantuntijuuden voimaan. Sosiologina, myös sosiologinen mielikuvitus ja ymmärrys yksilön suhteeseen yhteiskuntaan on eduksi.

About my therapy sessions

Pyrin irti lääketieteellisestä syy-seuraussuhdeajattelusta ja uskon siihen, että elämäntilannetta tai tunnetilaa voi helpottaa vaikka sen syytä ei suoranaisesti pystyisikään jäljittämään. Käytän fläppiä paljon ja ulkoistavaa keskustelua, jolloin päästään yhdessä asiakkaan kanssa tasaveraisesti tutkimaan asiaa (tilanne tai esim. olotilaa) ilman yksilöpatologisoivaa ylhäältä-alaspäin asennetta. Istunnoilla keskustellaan, käytetään fläppiä, tehdään harjoituksia, kuunnellaan joskus hiljaisuuttakin. Voin myös tavata kotikäynnillä tai kävelyllä jos asiakas niin toivoo.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Anger management Phobia/fear Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients Multiculturalism / immigrants Child welfare
My professional background and knowledge

Peruskoulutukseni on valtiotieteen maisteri, jossa sosiaalityön opinnot. Perheneuvolan erikoistumiskoulutuksessa on käyty läpi keskeisiä elämän- ja yksilön kehityskriisejä ja niiden auttamista. Olen käynyt ratkaisukeskeisen terapiakoulutuksen 3v jo aiemmin ja perhepsykoterapiakoulutuksen , joka oli integratiivinen ja voimavaraistava (reflektiivisyys, narratiivisuus, dialektisuus ja ratkaisukeskeisyys), lisäksi hakeuduin HPI:n ratkaisukeskeiseen yksilöpsykoterapiakoulutukseen, josta valmistuin 2018, jonka oikeudellinen asema on nyt kyseenalaistettu. Olen käynyt seri-hoitokoulutuksen ja kouluttautunut pitkäaikaisesti theraplay- terapeutiksi ollen nyt theraplaypractioner. Olen käynyt ihmeelliset vuodet ryhmänohjaaja ja kotikoutsauskoulutuksen, lasten eroryhmäkoulutuksen, vanhemman neuvoryhmänohjaaja koulutuksen (erovanhemmille), mim-vuorovaikutuskoulutuksen sekä WMCI-kiintyyssuhdearviointikoulutuksen. Uusin koulutukseni on tammikuussa 2020 käyty DKT-peruskurssi.

Client group

Työskentelen yksilöiden, parien ja perheiden kanssa.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.