Home Page / Find Your Therapist / Incinur Jagli

Incinur Jagli

Psychotherapist, Psychologist, Integrative
Järvenpää, Keskusta
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olen järvenpääläinen psykologi ja psykoterapeutti Incinur Jagli. Autan Sinua mielelläni löytämään uusia keinoja kohdata vaikeuksia niin, että voisit elää mahdollisimman rikasta ja elinvoimaista elämää.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Mindfulness Dialectical behavior therapy (DBT)

About me as a therapist

Olen terapeuttina joustava ja asiakkaan tarpeita sekä toiveita kunnioittava. Sen lisäksi olen välitön, helposti lähestyttävä ja heittäytymiskykyinen. Työskentelyotteeni on toisaalta rauhallinen ja pohdiskeleva ja toisaalta aktiivinen. Pyrin luomaan turvallisen ilmapiirin, jossa asiakkaan olisi helppo puhua omista kokemuksistaan ja tutkia sisintään. Olen saanut asiakkailtani palautetta, että olen välittävä ja hyväksyvä.

About my therapy sessions

Istuntoni voivat olla hyvinkin erilaisia asiakkaan tarpeista, toiveista, elämäntilanteesta sekä terapiaprosessin vaiheesta riippuen. Terapian alussa tilannetta kartoitetaan kokonaisvaltaisesti, jotta löydetään sopivat yhteiset tavoitteet. Terapiatyöskentelyn tukena käytän mielelläni erilaisia harjoitteita, kuten mielikuvatyöskentelyä, tietoisuustaitoharjoittelua tai kehollisia harjoituksia. Istunnoillani keskitytään erityisesti tunteisiin - siihen, mitä ne meille pohjimmiltaan viestittävät, miten niitä voi parhaiten säädellä tai rauhoitella ja miten itseen ja omiin kokemuksiin voisi oppia suhtautumaan joustavasti, myötätuntoisesti ja lempeästi.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Personality disorders
My professional background and knowledge

Olen pohjakoulutukseltani psykologian maisteri. Olen työskennellyt psykologina vuodesta 2010. Olen työskennellyt erikoissairaanhoidossa niin sairaala- kuin avohoidossakin monenlaisissa tehtävissä. Työtehtäviini ovat kuuluneet mm. psykologiset tutkimukset, psykoterapeuttinen työskentely, perhe- ja verkostotyö sekä työnohjaus. Viime vuosina olen tehnyt enenevästi töitä dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) parissa nuorisopsykiatrian poliklinikalla ja minulla on vuosien ajalta monipuolista kokemusta tunnesäätelyvaikeuksien hoidosta.

Olen kouluttautunut työurani aikana laaja-alaisesti ja hankkinut erityistä tietämystä persoonallisuushäiriöistä ja mielialahäiriöistä. Psykologin peruskoulutukseeni kuuluivat hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) opinnot, ja näitä oppeja yhdistelen nykyään työskentelyssäni tarpeen mukaan. Olen DKT-intensiivikoulutettu. Olen perehtynyt seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuuteen sekä monikulttuurisuuteen liittyviin erityiskysymyksiin.

Additional information

Löydät lisätietoa minusta kotisivuiltani.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details