Home Page / Find Your Therapist / Iiro Hartikainen

Iiro Hartikainen

In education Nurse, Cognitive behavior therapy (CBT)
Etäyhteydellä koko Suomi,
Joensuu,
Helsinki, etäyhteydellä,
Finnish
Customer Groups
Couples Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen psykiatrinen sairaanhoitaja ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutettava. Erityisosaamistani on pakko-oireisen häiriön (OCD) hoito kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehyksestä. Tervetuloa vastaanotolleni psykoterapiakeskus reiluun Joensuussa tai etävastaanottolleni.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
About me as a therapist

Minulle on tärkeää luoda turvallinen ilmapiiri, jossa voit keskustella vaikeista asioista luottamuksellisesti. Terapiatyöskentelyn kulmakivenä toimii asiakkaan inhimillinen kohtaaminen, kunnioittaminen ja arvostaminen. Työskentelyotteeni on aktiivinen (mutta tilaa antava), tavoitteellinen, asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiva. Vuosien aikana olen työskennellyt asiakkaideni kanssa monipuolisesti erilaisten ongelmien parissa, kuten pakko-oireiden, erilaisten ahdistuneisuusongelmien (mm. paniikkihäiriö, terveysahdistus, yleistynyt ahdistuneisuus), alkoholi- ja peliongelmien, huume- ja lääkeriippuvuuksien, masennuksen, psykoosien, traumaperäisten oireiden, ihmissuhdeongelmien ja tunnesäätelyvaikeuksien parissa.

About my therapy sessions

Terapiatyöskentely pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan (KKT/CBT). Käytän työssäni laajasti erilaisia näyttöön perustuvia kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä. Työskentelyn alkuvaiheessa tutkimme yhdessä tilannettasi ja haasteitasi (funktionaalinen käyttäytymisanalyysi). Tämän jälkeen asetamme työskentelylle tavoitteet, jonka pohjalta yksilöllinen suunnitelma rakentuu. Työskentelyyn kuuluu yksilöllisesti suunnitellut välitehtävät, jotta istunnoilla harjoiteltavat taidot pääsevät yleistymään arkeesi. Terapiatapaamiset voidaan järjestää vastaanoton lisäksi myös ongelman määrittämissä kohteissa käytännöllisesti harjoitellen. Käytän työssäni erityisesti kolmannen aallon käyttäytymisterapian menetelmiä, kuten hyväksymis- ja omistautumisterapia ja myötätuntokeskeinen psykoterapia. Erityisosaamistani on altistus ja reagoinnin ehkäisy (ERP) OCD:n ja erilaisten ahdistuneisuusongelmien sekä pelkojen hoidossa.

Issues often worked with
Challenging life situation Treatment of physical illness Hurting yourself Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Low self-esteem Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Obsessive-compulsive disorders
My professional background and knowledge

Minulla on monipuolinen ja pitkä kokemus psykiatrisesta/päihdepsykiatrisesta avohoidosta sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa. Viimeisin työni ennen psykoterapiakeskus reiluun siirtymistä oli käyttäytymisterapeuttisessa työryhmässä aikuispsykiatrialla. Työskentelen OCD:n ja muiden ahdistuneisuusongelmien parissa päivittäin. Minulla on erittäin monipuolinen kokemus kaikenlaisten pakkoajatusten ja pakkotoimintojen hoidosta: mm. seksuaaliset ja väkivaltaiset pakkoajatukset, tarkistaminen, laskeminen, kontaminaatio, symmetria/järjestäminen, pakkoajatuspainotteiset oirekuvat. OCD:n hoidossa käytän altistus ja reagoinnin ehkäisyä (ERP) ja hyväksymis- ja omistautumisterapiaa (HOT). Olen toteuttanut ERP-terapiaa vastaanotollani, etävastaanottona ja asiakkaideni kotona sekä eri ympäristöissä. ERP-terapia soveltuu kaikenlaisten pakkoajatusten/pakkotoimintojen hoitoon. Teen OCD-hoitoa myös etävastaanottona.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 15-vuotiaiden nuorten kanssa. Erityiskohderyhmänä pakko-oireinen häiriö (OCD). Lisäksi koulutukseni ja kokemukseni pohjalta erityiskohderyhmäksi nousevat kaikenlaiset ahdistuneisuuteen ja pelkoihin liittyvät ongelmat: mm. terveysahdistus, kaikenlaiset fobiat (esim oksentamisen pelko, piikkipelko, suljettujen paikkojen pelko, eläimiin liittyvät pelot), paniikkihäiriö, yleistynyt ahdistuneisuus, sosiaalinen ahdistuneisuus, traumaperäinen stressihäiriö (PTSD).

Additional information

Tarjoan myös OCD:n intensiivihoitoa Joensuussa/etävastaanotolla, mikä soveltuu erityisesti vaikean/erittäin vaikean OCD:n hoitoon. Tällöin terapiatapaamiset ovat 3-5 kertaa viikossa. Vaihtoehtoisesti intensiivihoito voidaan järjestää kokopäivän tapaamisina. Intensiivihoidon hinnat sovitaan erikseen.

iiro.hartikainen@terapiareilu.fi

First session price

40.00

Regular session price

50.00

Pricing details

Pidennetty käynti (90 min): 75
Maksuton puhelinkonsultaatio